Stypendia Rządu RP

Aktualne informacje o stypendiach zagranicznych dla Polaków oraz o studiach i stażach w Polsce dla cudzoziemców, które są organizowane w ramach umów zawartych przez Rząd RP, znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA

NAWA to jednostka podległa Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizująca rekrutację naukowców i studentów na krajowie oraz międzynarodowe stypendia, studia i staże.

Kontakt:
NAWA
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel. 22 3903500