Regulaminy i wzory dokumentów

Zarządzenie Nr 59/2017 Rektora UMCS w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów UMCS
Załącznik do Zarządzenia Nr 59 Rektora UMCS - Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów 2017/2018
Komunikat Rektora i Samorządu Doktorantów UMCS z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wysokości stawek świadczen pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018
Załącznik do Komunikatu Rektora i Samorządu Doktorantów UMCS z dnia 27.10.2017 r. - wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018
Załącznik nr 1.0.0 do Regulaminu - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktorantów
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1.0.1 do Regulaminu - wniosek o ponowne rozpatrzenie przyznanych stronie uprawnień
Załącznik nr 1.1 do Regulaminu - oświadczenie ws. zwiększenia stypendium socjalnego
Załącznik nr 1.2 do Regulaminu - oświadczenie członka rodziny o liczbie miesięcy w których uzyskiwany był dochód
Załącznik nr 1.3 do Regulaminu - oświadczenie członka rodziny o wysokości faktycznie odprowadzonych składek zdrowotnych
Załącznik nr 1.4 (a) do Regulaminu - oświadczenie członka rodziny o wysokosci dochodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym
Załącznik nr 1.4 (b) doRegulaminu - wzór zaświadczenia z US o wysokości dochodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym
Załącznik nr 1.5 do Regulaminu - oświadczenie członka rodziny o wysokosci dochodu nieopodatkowanego
Załącznik nr 1.6 do Regulaminu - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Załącznik nr 1.7 (a) do Regulaminu - kalkulator dochodów 2016 - ważny do 31.10.2017 r.
Załącznik nr 1.7 (b) do Regulaminu - kalkulator dochodów 2016 - obowiązujący od 01.11.2017 r.
Instrukcja wypełniania kalkulatora dochodów obowiązującego od 01.11.2017
Załącznik nr 1.8 do Regulaminu - notatka służbowa z kontaktu ze stroną
Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego
Załącznik nr 3 do Regulaminu - wniosek o przyznanie zapomogi
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 4 do Regulaminu - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II - IV r.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II - IV r.
Załącznik nr 4.0 do Regulaminu - uzupełnienie wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II - IV r.
Załącznik nr 4.1 do Regulaminu - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I r.
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I r.
Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór listy rankingowej doktorantów I r.
Załącznik nr 6 do Regulaminu - Zasady ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta
Załącznik nr 7 do Regulaminu - wzór zaświadczenia z US o wysokosci osiągniietego dochodu