Faktury za opłaty

Faktury za opłaty za studia są wystawiane na żądanie studenta/doktoranta.

Aby otrzymać fakturę, należy:

  1. wypełnić wniosek o wystawienie faktury (Pobierz wzór wniosku o fakturę [WORD, 25.50KB]);
  2. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano opłaty za studia (nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź dokonano zapłaty), przesłać wniosek na adres e-mail: kwestura.sekretariat@mail.umcs.pl.

Wnioski dostarczone po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź dokonano zapłaty będą odrzucane, a faktura nie zostanie wystawiona.

Uwaga!
Faktury są wystawiane na osobę/podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę w sytuacji, gdy refunduje ona studentowi/doktorantowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student/doktorant.

Kontakt
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Kwesturze UMCS pod numerem telefonu: +48 (81) 537 53 20.