Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich/ Rector's Proxy for Student Affairs – dr Ewelina Panas

Terminy dyżurów / Office hours:

  • Wtorki / Tuesdays: 8:30-10:30
  • Piątki / Fridays: 8:30-10:30

Biuro Spraw Studenckich, DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pokój nr 9

Zachęcamy również do kontaktu mailowego i za pośrednictwem portalu Facebook / We also encourage you to contact the Proxy by email and via Facebook:

e-mail: pelnomocnikstudent@poczta.umcs.lublin.pl
fb: https://www.facebook.com/pelnomocnikrektora