Aplikacja MobiWsparcie UMCS

Zapraszamy społeczność akademicką UMCS - kandydatów, studentów, doktorantów i pracowników o szczególnych potrzebach - do korzystania z aplikacji MobiWsparcie UMCS.

Dzięki aplikacji możesz w prosty sposób zgłaszać zapotrzebowanie na wsparcie naszych specjalistów, wśród których są:

 • asystenci:
  • transportowi
  • do adaptacji materiałów
  • notujący
  • na wyjazdy
 • tłumacze języka migowego
 • psychologowie
 • transport zewnętrzny

Po wybraniu formy wsparcia możesz później:

 • bezpośrednio kontaktować się z wybranym asystentem,
 • uzgadniać szczegóły wsparcia,
 • podejrzeć zgłoszone przez Ciebie zlecenia wsparcia w spersonalizowanym kalendarzu.

Przed zbliżającą się porą realizacji wsparcia otrzymasz przypomnienie na swój telefon. Dzięki temu będziesz mieć pod kontrolą plan dnia. W tym celu uzyskasz również dostęp do tworzenia notatek.

Dodatkowo w aplikacji znajdziesz różne informacje, np. terminy składania wniosków o stypendia.

Sprawdzisz, gdzie na mapie znajdują się budynki Kampusu i łatwo wytyczysz drogę do nich.

Szybko skontaktujesz się także z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego.


Aplikacja MobiWsparcie UMCS jest bezpłatna - można ją pobrać z Google Play oraz App Store:

MobiWsparcie UMCS na Google Play

MobiWsparcie UMCS na App Store


Aplikacja powstała w ramach projektu „Dostępny UMCS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.