Zakwaterowanie

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin Domów Studenckich UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem DS UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć:

  • I tura: w przypadku studentów I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5-letnich, I roku studiów II stopnia oraz doktorantów od 20 maja do 20 czerwca 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej usosweb. Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca do 20 lipca 2018 r. (sesja zamknięta);

Studenci/doktoranci którzy nie potwierdziłi w usosweb do 20 lipca br. przyznanego miejsca w DS, mogą ponownie złożyć  podanie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres poczty elektronicznej: akademik@poczta.umcs.lublin.pl  .

 

  • II tura: w przypadku osób już PRZYJĘTYCH na I rok studiów I, II, III stopnia od 1 do 20 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej usosweb, Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca do 10 września 2018 r. (sesja zamknięta);

Kandydaci na studia, którzy nie potwierdzili w usosweb do 10 września br. przyznanego miejsca w DS, mogą ponownie zalogować się w usosweb i wypelnić wniosek w III turze do 15 września br. lub złożyć podanie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek papierowy można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłac jako załącznik na adres poczty elektronicznej: akademik@poczta.umcs.lublin.pl   .

 

  • III tura: w przypadku osób przyjętych na I rok studiów I, II, III stopnia od 24 sierpnia do 15 września 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej usoswebWnioski mogą składać również osoby przyjęte na I rok studiów, które nie złożyły wniosku w II turze. Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca do  25 września 2018 r. (sesja zamknięta).

 

Aby zalogować się po raz pierwszy do usosweb, należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/, kliknąć "ustaw nowe hasło" i na następnej planszy wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na e-mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (w przypadku braku wiadomości w folderze powiadomień prosimy o sprawdzenie, czy nie została automatycznie umieszczona w folderze "Spam").

Kandydaci na studia, których rekrutacja kończy się po 15 września 2018 r., składają wnioski o przyznanie miejsca w akademiku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich, w terminie do 17 września 2018 r. 

Po 15 września 2018 r. studenci i kandydaci na studia, którzy nie składali wcześniej wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim, mogą składać podania wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres akademik@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin
tel. (81) 533 86 27
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl