Zakwaterowanie

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS,
a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin Domów Studenckich UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem DS UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

UWAGA!!!

W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 planowany jest remont akademika "Amor". O przyznanie w nim miejsca, będzie się można ubiegać od semestru letniego w roku akad. 2019/20.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć:

  • I tura: w przypadku studentów I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5-letnich, I roku studiów II stopnia oraz doktorantów od 20 maja do 20 czerwca 2019 r.
    za pośrednictwem platformy internetowej usosweb
  • II tura: w przypadku osób już przyjętych na I rok studiów I, II, III stopnia od 1 do 20 sierpnia 2019 r.
    za pośrednictwem platformy internetowej usosweb
  • III tura: w przypadku osób przyjętych na I rok studiów I, II, III stopnia od 24 sierpnia do 15 września 2019 r.
    za pośrednictwem platformy internetowej usosweb.


Po 15 września 2019 r. studenci/doktoranci ubiegający się o przyznanaie miejsca w domu studenckim mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres akademik@poczta.umcs.lublin.pl

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl