Zakwaterowanie

U W A G A !!!

W  ZWIĄZKU  Z  ZARZĄDZENIEM  Nr 18/2020   Z  DNIA 11 MARCA 2020 r.  REKTORA  UMCS   - WSTRZYMUJE  SIĘ ZAKWATEROWANIE  NOWYCH  OSÓB  W  DOMACH  STUDENCKICH,   JAK  RÓWNIEŻ  WPROWADZA  SIĘ  ZAKAZ  ODWIEDZIN  PRZEZ  OSOBY  NIEZAKWATEROWANE  W  DOMACH  STUDENCKICH.

 

Kto może ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki?

O przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc inne osoby.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom UMCS, którzy są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko, posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami lub pozostają w związku małżeńskim oraz studentom UMCS, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe warunki przyznawania miejsc określa Regulamin świadczeń dla studentów UMCS.

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego (paszportu w przypadku cudziemców) oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, celem wystawienia karty mieszkańca Domu Studenckiego.

Zapoznaj się z Regulaminem świadczeń dla studentów  UMCS >>

Jak złożyć wniosek?

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane
w terminie późniejszym, tj.

  • I tura - w terminie 22 czerwca - 20 lipca 2020 r.  ( sesja otwarta )
  • II tura - w terminie 24 sierpnia - 16 września 2020 r.

W I turze o przyznanie miejsca mogą starać się studenci, którzy planują w roku akademickim 2020/21 kontynuować kształcenie 
w Uczelni tj.:

1) aktualni studenci  I-IV roku studiów jednolitych magisterskich, I, II roku studiów licencjackich 3-letnich, I, II i III roku studiów inżynierskich 3,5 letnich, I roku studiów II stopnia (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb);

2) aktualni doktoranci - uczestnicy I roku szkół doktorskich oraz II i III roku studiów doktoranckich, którzy będą kontynuować kształcenie, (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb);

Przypominamy o konieczności potwierdzenia w usosweb przyznanego miejsca w terminie do 15 sierpnia br.;

II tura przeznaczona będzie dla osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich, I, II stopnia oraz na I rok kształcenia
w ramach prowadzonych przez UMCS szkół doktorskich, (wnioskowanie wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej usosweb )

Kandydaci na studia na UMCS których rekrutacja kończy się po 16 września br.,  po zarejestrowaniu się oraz ewentualnym zapisaniu
na studia w IRK, mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w terminie do 16 września br. w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik
na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

Po 16 września br. kandydaci/studenci/doktoranci UMCS ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim,  mogą składać wypełniony druk wniosku wyłącznie w formie papierowej w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS. Wniosek można wysłać pocztą lub zeskanowany wysłać jako załącznik na adres: akademik@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

Zobacz wzory wniosków  (forma papierowa)

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół ds. świadczeń dla studentów i doktorantów


DS HELIOS, pok. 5
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel. (81) 533 86 27 ; (81) 533-27-42
e-mail: akademik@poczta.umcs.lublin.pl