Instrukcja

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. 
  Pamiętaj o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków!
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora UMCS: e-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl.
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
 6. Uczelniany Koordynator UMCS o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich.
 8. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UMCS w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

Po zakwalifikowaniu się na Program MOST student ma obowiązek podpisania porozumienia o programie zajęć. W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego porozumienia należy skontaktować się z koordynatorami wydziałowymi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Lista koordynatorów.

www.most.amu.edu.pl 

facebook.com/programmost2000