Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

29 marca 2019, godz.11:19

 • Wydany
  29.03.2019
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Gospodarka finansowa, Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i  za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2019/2020 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców