Ostatnia aktualizacja
30.11.2023

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2023/2024, w tym zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

28 marca 2023, godz.12:45

 • Wydany
  28.03.2023
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2023/2024, w tym zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców