Regulamin

Wytyczne dotyczące korzystania z domów studenckich oraz stołówki akademickiej zostały zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 87/2021 JM Rektora UMCS i zostały szczegółowo określone w Rozdziale VII (§36- §70).