Regulamin

Wytyczne dotyczące korzystania z domów studenckich oraz stołówki akademickiej zostały zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 85/2022 JM Rektora UMCS.