Regulamin

Wytyczne dotyczące korzystania z domów studenckich oraz stołówki akademickiej zostały zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (w części VII , począwszy od § 36 ) wprowadzonym Zarządzeniem Nr 51/2023 JM Rektora UMCS.