Informacje o programie

Erasmus Plus to program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, który wspiera wszystkie sektory kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży.

Zakres programu jest bardzo szeroki. Erasmus Plus zastąpił siedem wcześniejszych programów, m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”. Obejmuje także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych. W jego skład wchodzą:

  • Akcja 1: międzynarodowa mobilność edukacyjna (studentów, absolwentów, pracowników), wspólne studia II st. (Joint Master Degrees);
  • Akcja 2: międzynarodowa współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmująca m.in. nowe formy i programy kształcenia, nowe metody i narzędzia dydaktyczne, współpraca z przedsiębiorstwami i otoczeniem zewnętrznym uczelni;
  • Akcja 3: wsparcie dla reform w obszarze edukacji;
  • Program Jean Monnet: katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci;
  • Program Sport: współpraca partnerska w dziedzinie sportu, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Co więcej, obszar mobilności międzynarodowej w ramach programu został rozszerzony o tzw. kraje partnerskie (trzecie), sąsiadujące z UE. Dzięki temu do niektórych akcji Erasmus Plus zostały dopuszczone: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Rosja. Państwa te mogą ubiegać się o uczestnictwo w programie na warunkach ogólnych, po spełnieniu wymogów formalnych, np. podpisaniu stosownej umowy, utworzeniu narodowej agencji zarządzającej programem oraz wpłacie tzw. entry ticket, jeśli państwa te zdecydują, że chcą ponieść te koszty, by przystosować swoje instytucje do standardów obowiązujących państwa unijne.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus Plus: