Tajwan, Brazylia

W związku z podpisanymi porozumieniami o wymianie studenckiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a uczelniami zagranicznymi Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS informuje, że prowadzona jest rekrutacja studentów UMCS na studia częściowe (semestr lub rok) na uczelniach tajwańskich i brazylijskich w roku 2018/19 i kolejnych latach.

Wymagane dokumenty

Prosimy o składanie kompletu dokumentów (w j. polskim) zawierającego:

 1. List motywacyjny (podanie) uzasadniający starania kandydata o odbycie studiów na uczelni tajwańskiej. List powinien zawierać:
  - dane kandydata (adres domowy, adres e-mail, nr telefonu, rok i kierunek studiów na UMCS),
  - wskazanie wybranej uczelni (student może ubiegać tylko o 1 miejsce stypendialne na jednej z uczelni),
  - poparcie Dziekana lub Prodziekana ds. studenckich Wydziału,
  Uwaga! W czasie wyjazdu na studia za granicą student musi być zarejestrowany w UMCS na studiach I lub II stopnia.
 2. Planowany program studiów (lista przedmiotów) na wybranej uczelni tajwańskiej.
 3. Zaświadczenie z Dziekanatu o wynikach w nauce przez cały okres studiów (średnia ocen min. 3.5).
 4. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (angielskiego, chińskiego, portugalskiego) na poziomie zaawansowanym- (np: j. angielski certyfikaty IELTS min. 6.0, TOEIC min. 700, CEFR min. B2), (studenci filologii - przynajmniej opinia opiekuna roku potwierdzająca dla uczelni przyjmującej odpowiednią znajomość wykjładowego języka obcego kandydata).

Ze względu na pandemię koronawirusa planujący wyjazd powinni uwzględnić ograniczenia wynikające z programu walki z SARS-Cov-2 w uczelni partnerskiej (organizacja zajęć in-class/on-line) i w kraju docelowym (ograniczenia społeczne w poruszaniu się, podróżowaniu, zakwaterowaniu, dostępie do usług medycznych), włącznie z możliwością  skierowania uczestnika przekraczającego granicę na kwarantannę.

Terminy i miejsce złożenia podania

Podanie (list motywacyjny) adresowane do Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać (lub przesyłać pocztą) na adres: Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, p. 27, 20-035 Lublin.  tel. 815375410

corocznie

 • do dnia 10 kwietnia na wyjazdy w I sem. nadchodzacego roku akademickiego,
 • do dnia 10 lipca  na wyjazdy w II sem. nadchodzacego roku akademickiego.

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Ze względu na pandemię koronawirusa zakwalifikowanie do programu wymian nie jest jednoznaczne ze zgodą na wyjazd. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2020 decyzję w sprawie wyjazdu uczestnika będzie podejmować JM Rektor lub upowazniony Prorektor uwzględniając m.in. w sytuację epidemiczną w kraju do którego planowany jest wyjazd, termin wyjazdu, itp.

Po rekrutacji, osoby nominowane na studia w uczelniach zagranicznych będą musiały złożyć w uczelni przyjmującej aplikację on-line oraz opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni przyjmującej ( m.in. przebieg studiów (transkrypt), zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta UMCS, świadectwo zdrowia i inne),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni przyjmującej:

 • wizę na pobyt ponad 90 dni, bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni przyjmującej,
 • zakwaterowanie, ubezpieczenie medyczne oraz inne opłaty wymagane przez uczelnię przyjmującą.

Koszt studiów w Brazyli, na Tajwanie: Koszty łączne wyjazdu na studia semestralne mogą wynieść ok. 3 000 USD = 12 500 zł. (pobyt: ok. 2 250 $, przelot: ok. 750 $).

Poniżej lista uczelni partnerskich w poszczególnych krajach oraz warunki dla kandydatów:

BRAZYLIA
Rok akademicki: I semestr: II semestr: 05/7/2018 – 20/12/2018; I sem. kolejnego roku akad.: 25/2/2019–30/6/2019
Koszty łączne wyjazdu na studia semestralne w Brazylii mogą wynieść ponad 3000 USD = 12 000 zł. (pobyt: ok.2250$, przelot: ok. 750$.

UPF

Universidade de Passo Fundo 
Campus I
Rodovia BR 285 - Km 292,7– Bairro São José
CEP 99052-900 - Passo Fundo/RS
www.upf.br

2 miejsca, I st., II st. na sem. /rok,
kierunki: Undergraduation: http://www.upf.br/site/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=328
Especialization studies: http://www.upf.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=387
Graduation studies: http://www.upf.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=324
Znajomość języka portugalskiego na poziomie zawansowanym,
Dokumenty: documentation filled and signed, in a single file (pdf) to: aai@upf.br : Registration form, Learning Agreement , Academic record, Letter of Intent, Letter of recommendation, Copy of Passport;
the forms are available at: http://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/admission
Terminy: do: 25.05.2018 na sem. I; 25.10.2018 na sem. II.
Warunki /koszty: Studia – nieodpłatnie (wymiana), Ubezpieczenia: medyczne, OC, NNW ok. 120 USD, bilet lotniczy.: ok 2500-3000 zł
Zakwaterowanie: https://www.google.com.br/search?q=imobili%C3%A1rias%20passo%20fundo&cad=h

UNIJUI

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
Uniw. Stanu Rio Grande do Sul, Ijui, Brazylia

2 miejsca, I st., II st. na sem. /rok,
kierunki: Fil. iberyjska Specj. Portugalska, Inne kierunki: Pedagogika; informacje: http://www.unijui.edu.br/estude/graduacao/cursos
Znajomość języka portugalskiego na poziomie zawansowanym,
Dokumenty: documentation filled and signed, in a single file (pdf) to: aai@upf.br : Registration form, Learning Agreement , Academic record, Letter of Intent, Letter of recommendation, Copy of Passport;
the forms are available at: http://www.upf.br/intercambios/aluno-estrangeiro/english/admission
Terminy: do: 25.05.2018 na sem. I; 25.10.2018 na sem. II.
Warunki / koszty: Studia – nieodpłatnie (wymiana), Ubezpieczenia: medyczne, OC, NNW ok. 120 USD, bilet lotniczy.: ok 2500-3000 zł
wizowe, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podręczników i materiałów naukowych.

 TAJWAN
Rok akademicki na Tajwanie: I semestr: 11/9/2018–12/1/2019, II semestr: 20/2/2019 – 22/6/2019
Koszty łączne wyjazdu na studia semestralne mogą wynieść ponad 3000 USD = ok. 12 000 zł. (pobyt: ok. 2250$, przelot: ok. 750$.

NCTU,
National Chiao Tung University
1001 University Road, Hsinchu City,
30010 Taiwan (R.O.C.)
www.nctu.edu.tw/en
3 miejsca, I st., II st. na sem. /rok, kierunki: Biologia, Biotechnologia, Dziennikarstwo, Komunikacja Sp., Zarządzanie,, Mat/Fiz/Inf, Chemia, Fil. Angielska; Przedmioty: http://timetable.nctu.edu.tw/
Znajomość j. angielskiego: IELTS 6.0, TOEIC 700, CEFR B2. Lub Znajomość j. chińskiego: TOCFLSuper. HSK (Level4
Dokumenty dla uczelni zagr.: Wg. wymagań: http://www.ia.nctu.edu.tw/files/11-1000-291.php
Terminy: Na I sem.: Nominacje do: 30/3/18 Aplikacje do: 15/4/18, na II sem. Nominacje do:30.09.18, Aplikacje do: 15/10/18.
Warunki /koszty: Studia – nieodpłatnie (wymiana), Ubezpieczenia: medyczne, NNW ok. 120 USD/sem., Zakwaterowanie, pok. 2-4 os.: ok. 120-370 USD/mies., Internet: ok. 100 USD,, Wyżywienie: ok. 400 USD/mies., Podręczniki: ok. 120 USD/sem., Bilet lotniczy.: ok 3000 zł, informacje: http://www.ia.nctu.edu.tw/files/11-1000-294.php
NCCU
National Chengchi University,
64, Sec.2. Zhinan Rd., Wenshan, Taipei,
Tajwan (R.O.C.)
http://www.nccu.edu.tw/en

4 miejsca, I st., II st. na sem. /rok, kierunki: Politologia, Stosunki międz., Dziennikarstwo, Komunikacja Sp., Ekonomia, Zarządzanie, Mat/Fiz/Inf., Chemia, Pedagogika, Fil. Angielska, Fil. Słowiańska.

http://wa.nccu.edu.tw/QryTor/default.aspx

OIC English-taught Courses Exclusively for Exchange Students:  http://nccuoic.nccu.edu.tw/eng_credit_course

University-wide English-taught Courses(ALL): http://moltke.cc.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp

Znajomość j. angielskiego: IELTS 6.0, TOEIC 700, CEFR B2. Lub Znajomość j. chińskiego: TOCFLSuper. HSK (Level4

Dokumenty dla uczelni zagr.: Wg. wymagań: http://oic.nccu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en   (exchange students)

Terminy: Na I sem.: Nominacje do: 30/3/18 Aplikacje do: 20/4/18,  na II sem. Nominacje do: 30.09.18,  Aplikacje do: 20/10/18.

Warunki /koszty: Studia – nieodpłatnie (wymiana), Ubezpieczenia: medyczne, NNW ok. 120 USD/sem.,  Zakwaterowanie, pok. 2-4 os.: ok. 120-370 USD/mies., Internet: ok. 100 USD,, Wyżywienie: ok. 400 USD/mies., Podręczniki: ok. 120 USD/sem., Bilet lotniczy.: ok 3000 zł
NSYSU
National Sun Yat-sen University
70, Lianhai Rd, Gushan District, Kaohsiung City, Tajwan 804
www.nsysu.edu.tw
2 miejsca, I st., II st. na sem. /rok, kierunki: Chemia, Fizyka, Biologia, Matematyka, Filozofia, Ekonomia, Zarządzanie, Politologia, Socjologia, Pedagogika; informacje: http://www.nsysu.edu.tw/files/11-1000-88.php?Lang=en,
http://oia.nsysu.edu.tw/files/14-1013-120683,r16-1.php?Lang=en
Znajomość j. angielskiego: IELTS 6.0, TOEIC 700, CEFR B2. Lub Znajomość j. chińskiego: TOCFLSuper. HSK (Level4)
Dokumenty dla uczelni zagr.: Wg. wymagań: http://exchange.oia.nsysu.edu.tw/nsysu/doc/view/menu_sn/2
Terminy: Na I sem.: Nominacje do: 30/4/18 Aplikacje do: 30/4/18, na II sem. Nominacje i Aplikacje do: 30/11/18.
Warunki /koszty: Studia – nieodpłatnie (wymiana), Ubezpieczenia: medyczne, NNW ok. 120 USD/sem., Zakwaterowanie, pok. 2 os. + zużycie prądu el.: ok. 520-760 USD/semestr, Transport lok.: ok. 90 USD/mies., Wyżywienie: ok. 300 USD/mies., Podręczniki: ok. 150 USD/sem., Bilet lotniczy.: ok 3000 zł
TKU
Tamkang University,
Tajwan
http://english.tku.edu.tw

6 miejsc, I st., na sem. /rok, kierunki: Politologia, Stosunki międz., Dziennikarstwo, Komunikacja Sp., Ekonomia, Zarządzanie,
Mat/Fiz/Inf., Chemia, Fil. Angielska
Znajomość j. angielskiego: IELTS 6.0, TOEIC 700, CEFR B2. Lub Znajomość j. chińskiego: TOCFLSuper. HSK (Level4)
Dokumenty dla uczelni zagr.: Wg. wymagań: http://english.tku.edu.tw/Admissions.asp
Terminy: Na I sem.: Nominacje do: 27/4/18, Aplikacje do: 28/6/18, na II sem. Nominacje do: 28.06.18, Aplikacje do: 12/09/18.
Studia – odpłatne: ok. 1250-1350 USD/rok, Ubezpieczenia: medyczne, OC, NNW ok. 120 USD/sem., Zakwaterowanie, pok. 3-4 os.:
ok. 300-600 USD/semestr, Internet: ok. 100 USD, Wyżywienie: ok. 400 USD/mies. Podręczniki: ok. 120 USD/sem, Bilet lotniczy.: ok 3000 zł