Materiały filmowe

We współpracy z firmą Paweł Popko Rollingstream.tv w ramach projektu: „Dostępny UMCS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstały filmy promujące dostępność na UMCS. Zapraszamy do oglądania. Filmy dotyczą funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu oraz chorobami somatycznymi na UMCS. Filmy są dostępne z napisami w języku polskim, angielskim, ukraińskim, z tłumaczem PJM i z audiodeskrypcją.

 

Filmy z napisami w języku polskim

Filmy z tłumaczem PJM

Filmy z napisami w języku angielskim

Filmy z napisami w języku ukraińskim