Ostatnia aktualizacja
30.03.2023

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2021/2022 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

31 marca 2021, godz.10:17

 • Wydany
  31.03.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2021/2022 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców