Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora UMCS w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2020/2021 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców

2 października 2020, godz.14:56

 • Wydany
  02.10.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2020 Rektora UMCS  w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2020/2021 oraz zasad wnoszenia i zwalniania z opłat studentów cudzoziemców