Stypendia zagraniczne

Zainteresowani studenci powinni postepować według procedur opisanych przez  poszczególne instytutcje lub programy:

Dwustronne umowy rządowe:

 • stypendia francuskie Programme de Bourse, Ambasady Francuskiej w Warszawie - więcej informacji,
 • stypendia francuskie Ambasady Francuskiej w Warszawie,
 • stypendia W.K. Luxemburg na studia magisterskie w zakresie prawa europejskiego w języku angielskim lub francuskim; szczegóły: Ambasada Luksemurga w Warszawie, tel.  22 507 86 50,
 • DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Warszawa, ul. Czeska 24, tel. 22 617 48 47, 22 616 13 08; różne stypendia - informacje: www.daad.pl;  na UMCS: www.daad.umcs.lublin.pl: Konsultant DAAD na UMCS: Aleksandra Bobowski, Instytut Germanistyki, tel. +48 81 537-2618,
 • KAAD - stypendia naukowe rządu Niemiec, dla studentów wyższych lat oraz pracowników naukowych. Kontakt, informacje, formularze: dr Jolanta Krieger-Knieja;  strona internetowa programu: http://www.kaad.de, http://kaadbonn.de/stipendien/osteuropaprogramm/,
 • Erasmus - wymiana studencka do krajów europejskich,
 • Central European University (studia podyplomowe w CEU Budapest z dofinansowaniem Soros Fellowship, szczegółowe informacje: CEU Warszawa, tel. 22 657 27 58, 22 828 80 09),
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki; na studia europejskie w krajach Grupy Wyszehradzkiej,
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, tel. 22 628 79 50; 22 625 69 78:
  • Fulbright Graduate Student Awards - dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów przyjętych na studia podyplomowe w USA,
  • Fulbright Science and Technology Awards - dla studentów i absolwentów kierunków: biologia, chemia, fizyka, matematyka, nauki o ziemi,
  • Fulbright Advanced Research Program:
   - Junior Grants - dla doktorantów i asystentów,
 • Fundacja im. Konrada Adenauera, tel. 22 8453894; Stypendia pieniężne magistranckie, doktoranckie i podoktoranckie dla osób w wieku do 30 lat, znających j. niemiecki,
 • Fundacja im. Friedricha Eberta, tel. (22) 831 78 61,
 • Stowarzyszenie GFPS-Polska, s. poczt. 823, 30-960 Kraków , s. poczt. 234, 20-950 Lublin; stypendia 6-mies. dla studentów III i IV roku i doktorantów - informacje szczegółowe,
 • Deutsches Studentenwerk, Weberstr. 55, 53113 Bonn, Niemcy,
 • Deutsche Bundsstiftung Umwelt, dot. absolwentów ochrony środowiska,
 • Ambasada Danii, Student Information Exchange STUDEX,
 • Institute of European Education, Budapeszt, Fersz-Buynoski Scholarship dla polskich studentów nauk politycznych,
 • HUYGENS Scholarship Program - administrowany przez Ambasadę Holenderską w Warszawie. Program oferuje stypendia w uniwersytetach holenderskich 3-10 mies. dla wybitnych studentów kończących studia i doktorantów - informacje i formularze,
 • The British Council, al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. 22 695 59 83 - informacje
  • stypendium im. Josepha Conrada,
  • 3-mies. kurs nt. integracji europejskiej w Anglii, termin zgłoszeń: marzec,
  • 3-12-mies. studia w Wielkiej Brytanii dla magistrów (wiek - do 35 lat),
 • Smithsonian Institution Fellowships - stypendia naukowo-badawcze w USA dla doktorantów - szczegółowe informacje,
 • CERN, Genewa, Technical Student Programme, 6-12 mies. stypendia badawcze,
 • Scholarship and Study Program in Australia,
 • Vulcanus in Japan - stypendia dla studentów kierunków nauk ścisłych na odbycie 4-mies. kursu j. japońskiego i 8-mies. praktyk w przedsiębiorstwach japońskich - szczegółowe informacje,
 • baza danych ofert stypendialnych w krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Korea Południowa, Singapur, Tajwan, przygotowana przez Asian Global Players Center - Centrum Azjatyckie Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Baza znajduje się na stronie internetowej www.azja.wsb-nlu.edu.pl w zakładce STYPENDIA i zawiera informację o najpopularniejszych programach stypendialnych oferowanych studentom z Unii Europejskiej, w tym także studentom polskich uczelni wyższych,
 • studia globalne - program informacyjny dla studentów,
 • stypenium „Darmasiswa” na studia na kierunku artystycznym w Indonezji (teatr, taniec, rzeźba): (zakładka  Darmasiswa Scholarship),
 • KAUST Discovery Scholarship - o stypendia ubiegać się mogą studenci ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich następujących kierunków: Informatyka, Matematyka Stosowana, Chemia, Biotechnologia, Elektronika, Ochrona środowiska, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Procesowa, Informatyka, Elektronika, Inżynieria materiałowa, Mechanika, Oceanografia oraz kierunków pochodnych; formularze aplikacyjne znajdują się na stronie: www.kaust.edu.sa/discovery.