Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

O Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych "Alter Idem"

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” jest organizacją studencką, która skupia na równych prawach studentów z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych studentów UMCS.

Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty.

Zrzeszenie we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego organizuje wyjazdy na konferencje, wyjazdy integracyjne, zapewnia udział swoich członków w wydarzeniach kulturalnych oraz podejmuje działania ukierunkowane na znoszenie barier w środowisku akademickim. Co roku, w maju organizowany jest Piknik Integracyjny z okazji założenia Zrzeszenia.

Warsztaty "Łamiemy stereotypy"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z cyklu "Łamiemy stereotypy" pn. "Mity i stereotypy dotyczących osób z niepełnosprawnościami istniejące w świadomości społeczeństwa".

Warsztaty odbędą się 15 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 w sali coworkingowej w Chatce Żaka (I piętro).

Warsztaty poprowadzi dr hab. Katarzyna Klimkowska, pedagog-andragog, coach, psychoprofilaktyk, doradca zawodowy, arteterapeuta, szkoleniowiec.

Informacje o zapisach w wydarzeniu na Facebooku.

Kontakt

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”
Dom Studencki Femina (parter)
ul. Mariana Langiewicza 20
20-400 Lublin
e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com