Praktyki zawodowe studentów

Wszelkie kwestie dotyczące planowania oraz realizacji praktyk w UMCS określa ZARZĄDZENIE Nr 59/2023 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2023 w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk zawodowych objętych programem studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach studiów wyższych.
Od roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej praktyki objęte planem studiów są rejestrowane i realizowane w Systemie Obsługi Praktyk zogdnie z procedurami określonymi na poszczególnych wydziałach.
Do Systemu na bieżąco są dodawane aktualne dokumenty, procedury czy programy dotyczące realizacji praktyk na poszczególnych wydziałach. Instrukcja obsługi Systemu dostępna jest do pobrania tutaj.

 

Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zamiejscowy w Puławach