I Lubelskie Dni Integracji

Lubelskie Dni Integracji są pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym na terenie miasta Lublin. Jest to inicjatywa pięciu lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Naszym celem jest integracja środowisk akademickich, zwiększenie świadomości na temat zagadnień związanych z dostępnością, niepełnosprawnością i różnorodnością.

Zaplanowaliśmy dla was szereg atrakcji, w tym warsztaty, panele dyskusyjne oraz zawody sportowe. Głównym punktem LDI będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie wydarzenia zapraszamy na Piknik Integracyjny, który odbędzie się na terenach zielonych przy Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Wydarzenie jest objęte patronatami Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patery, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Patronat honorowy: Prezydent miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

Patronat medialny: Polskie Radio Lublin, TVP 3 Lublin, Pollub TV.

Zapraszamy do zapoznania się z programem LDI. Na warsztaty i zawody sportowe obowiązują zapisy przez formularze zgłoszeniowe.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

Formularz zgłoszeniowy na turniej boccii

Formularz zgłoszeniowy na turniej siatkówki na siedząco

Formularz zgłoszeniowy na zawody w pływaniu

Program I Lubelskich Dni Integracji

Dzień I  24.05 2023 wydarzenie tłumaczone na polski język migowy
(Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 15)

9:30 uroczyste otwarcie

  • powitanie i przemówienia gości
  • podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami

10:00 - 10:40 wykład dot. studentów w spektrum autyzmu (dr hab. Anna Prokopiak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

10:45 - 11:00 przerwa kawowa

11:00 - 11:15 wykład „Depresja w następstwie nagłej utraty zdrowia jako ograniczenie
w fizjoterapii pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii” (mgr Robert Fiut Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

11:20 - 12:20 panel dyskusyjny „Student/studentka w kryzysie zdrowia psychicznego”
(mgr Marzena Bichta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Michalina Goławska Politechnika Lubelska, Jadwiga Lenar-Basak Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Sylwia Kędra Katolicki Uniwersytet Lubelski, Monika Stelmasiak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)  

12:30 Obiad dla zaproszonych gości

Dzień I 24.05.2023

(warsztaty)

10:00 - 12:00 podstawy rehabilitacji (ul. Staszica 6, Collegium Maximum sala 210,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr n. med. Michał Popajewski, mgr Paweł Hereć)

10:00 - 12:00 łucznictwo osób z niepełnosprawnością (ul. Staszica 6, Collegium Maximum sala 207, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, mgr inż. Dorota Dudka)

10:00 - 12:00 animaloterapia z elementami alpakoterapii (ul. Doświadczalna 50 ,Arena Konna - Ośrodek Jeździectwa i Hipoterapii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mgr Ewelina Tkaczyk, mgr inż. Wiktoria Janicka)

12:00 - 14:00 napisy do filmów dla osób niesłyszących (ul. Idziego Radziszewskiego 17,
Dom Studencki Babilon, sala szkoleniowa I piętro, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Paweł Aleksandrowicz)

12:30 - 14:00 tworzenie tyflografik (ul. Idziego Radziszewskiego 7,
Centrum Transferu Wiedzy sala 56, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Marcin Matys)

17:00 - 19:30 zawody integracyjne: siatkówka na siedząco (ul. Langiewicza 22, Centrum Kultury Fizycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 Dzień II  25.05.2023

(warsztaty)

10:00 - 12:00 animaloterapia z elementami alpakoterapii (ul. Doświadczalna 50, Arena Konna - Ośrodek Jeździectwa i Hipoterapii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mgr Ewelina Tkaczyk, mgr inż. Wiktoria Janicka)

11:00 - 13:00 podstawy rehabilitacji (ul. Staszica 6, Collegium Maximum sala 202,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr n. med. Michał Popajewski, mgr Paweł Hereć)

11:00 - 13:00 łucznictwo osób z niepełnosprawnością (ul. Staszica 6, Collegium Maximum, sala 209, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, mgr inż. Dorota Dudka)

11:00 - 14:00 zawody integracyjne: pływanie (ul. Głęboka 31, Centrum Kultury Fizycznej
i Sportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

11:00 - 14:00 zawody integracyjne: boccia (ul. Langiewicza 22, Centrum Kultury Fizycznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

12-30 -14:00 dostępność architektoniczna (ul. Nadbystrzycka 40, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski)

16:00 - 19:00 piknik integracyjny (teren zielony CKF przy UMCS) w tym stoiska:

a) Akademickie Centrum Wsparcia (UMCS) - warsztat przechodni o pierwszej pomocy psychologicznej + inne działania na stoisku

b) Naukowe Koło Logopedów i Audiologów (UMCS) – warsztaty pn. Jak rozmawiać z osobą jąkającą się?

c) Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” (UMCS) – quiz o neuroróżnorodności oraz prezentacja metod alternatywnej komunikacji, model mózgu do składania

d) Ratownictwo, pokaz pierwszej pomocy – (UM) warsztaty, godz. 17:00

e) Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (UM) – prezentacja działalności Koła

f) Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UP) – prezentacja działalności Koła

g) integracyjny festiwal gier planszowych (Instytut Językoznawstwa KUL)

h) wspólna improwizacja muzyczno-instrumentalna (Michalina Goławska PL)