Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 528  650 150 
B 528,01 - 782   550  150 
C  782,01 - 1051,70  450  150

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta - 250 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  600 
umiarkowany 500 
 lekki  400 

Stypendium Rektora dla doktorantów

Progi stypendialne   Kwota stypendium (w zł)
 I 1150 
 II 950 
 III 750

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez KS - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 ustala się w wysokości 1051,70 zł.