Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń stypendialnych dla doktorantów w roku akademickiego 2021/2022

obowiązująca od 1 października 2021 roku

Stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 528  1000 250 
B 528,01 - 782  800 250 
C  782,01 - 1051,70 700 250

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta - 350 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium (w zł)
 znaczny  850 
umiarkowany 750 
 lekki  650 

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 750 zł

Stypendium Rektora dla doktorantów

Progi stypendialne   Kwota stypendium (w zł)
 I 1450 
 II 1250 
 III 1050

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez KS - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 ustala się w wysokości 1051,70 zł.