Wysokość stypendiów dla doktorantów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Świadczenia o charakterze socjalnym

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 351 650 150
B 351,01 - 550 550 150
C 550,01 - 782 450 150
D 782,01 - 1051,70 350 150

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium
 znaczny   600 
umiarkowany 450
 lekki   350 

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów

Progi stypendialne   Kwota stypendium
 I 1000
 II 800
 III 600

Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez WKSD - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 ustala się w wysokości 1051,70 zł.