Formularz aplikacyjny

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS poszukuje asystentów dydaktycznych studenta/doktoranta z niepełnosprawnością na UMCS.

Zapraszamy do współpracy osoby otwarte i empatyczne, preferujące pracę z ludźmi, które chciałyby zdobyć doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Zadania, jakie powierzamy asystentom dydaktycznym, dotyczą wsparcia studentów/doktorantów z niepełnosprawnością - tak, aby w pełni mogli uczestniczyć w procesie dydaktycznym na naszej Uczelni. Zadania są dostosowane do potrzeb studenta/doktoranta i predyspozycji asystenta.

Główne zadania asystentów to między innymi:

 • asysta podczas dojścia na Uczelnię i z powrotem, a także po Uczelni,
 • wsparcie podczas praktyk studenckich,
 • towarzyszenie w dojściu do Biblioteki, dziekanatu,
 • wsparcie  w adaptacji materiałów dydaktycznych,
 • wsparcie w sporządzaniu notatek,
 • wsparcie kandydata na studia w procesie rekrutacji,
 • inne.

Wymagania:

 • sprawność fizyczna,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętne zarządzanie swoim czasem,
 • komunikatywność i otwartość,
 • samodzielność,
 • mile widziane posiadanie książeczki zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie,
 • zdobycie nowego doświadczenia,
 • wsparcie pracowników Biura,
 • możliwość udziału w działaniach, szkoleniach organizowanych przez Biuro,
 • zaświadczenie o współpracy.

Osoby (mile widziani studenci/doktoranci) zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza o współpracę. Do formularza prosimy dołączyć CV.

Formularz zgłoszeniowy »

Oferty przyjmowane będą przez cały rok akademicki.

Wytyczne korzystania ze wsparcia asystenta (PDF)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Asystenci - współpraca - formularz

Wybierz plik
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki