Santander Universidades

Santander Universidades to jeden  z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander.  Jest to największy program wspierający szkolnictwo wyższe finansowany przez prywatną firmę. Na świecie sfinansowaliśmy:

73 741 stypendiów i grantów

tylko w 2018 roku

360 000 stypendiów i grantów

od 2005 roku

 

Korzyści dla uczelni:

  • Wsparcie merytoryczne i finansowe konferencji, badań i projektów zarówno  lokalnych i międzynarodowych
  • Wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim;
  • Umiędzynarodowienie edukacji poprzez  stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy z najlepszymi uniwersytetami z różnych krajów;
  • Wsparcie studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Korzyści dla studentów:

  • Stypendia krajowe i  zagraniczne na najlepszych uczelniach z całego świata: santander-grants.com
  • Udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce
  • Wsparcie najlepszych pomysłów i stowarzyszeń studenckich
  • Możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się:

Aktualne oferty praktyk i staży:

Rekrutacja w Santander Bank Polska jest prowadzona przez cały rok. Dowiedz się więcej na karierabankiera.pl/

Znajdziesz nas:

Biblioteka Główna UMCS, ul. Radziszewskiego 11

Izabela Litera - Menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades: 785 683 036

Ewelina Kowal - Doradca Klienta w Placówce Relacyjnej Santander Universidades: 887 845 998