Santander Universidades

Santander Universidades to jeden z fundamentów społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Santander Universidades w Polsce

Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!
Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

  • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,
  • Staże i praktyki dla studentów,
  • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Praktyki

Rekrutację na praktyki w Banku Zachodni WBK prowadzimy przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferujemy możliwość szybkiego rozwoju oraz staramy się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Mamy do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.
Dzięki temu, to Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Dowiedz się więcej: https://karierabankiera.pl/

Informacje dedykowane Uczelniom, które maja podpisaną umowę o Smartcard

Smartcard, to Elektroniczna Legitymacja Studenta lub Legitymacja Doktoranta z funkcją płatniczą, oferowana studentom i doktorantom szkół wyższych należącym do Santander Universidades zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Od teraz swoją legitymacją będziesz mógł płacić na terenie Polski (w punktach obsługujących transakcje EMV, tj. akceptujących karty z chipem, bez paska magnetycznego),
w tym także płacić zbliżeniowo i wypłacać w bankomatach.

W ramach oferty możesz mieć:

  • 0 zł miesięcznie za prowadzenie Konta Jakie Chcę,
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach BZ WBK oraz PKO BP,
  • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach BZ WBK

Wygoda:

  • Płatności zbliżeniowe „PayPass” – do 50 zł bez podania numeru PIN.
  • Dokonywanie płatności kartą w sklepach, punktach usługowych oraz płatności w Internecie.

Dowiedz się więcej na https://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/smartcard.html