Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

30 kwietnia 2019, godz.14:18

 • Wydany
  30.04.2019
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej