Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

13 marca 2020, godz.12:23

 • Wydany
  13.03.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2019/2020 dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej