Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej

14 kwietnia 2020, godz.08:22

 • Wydany
  14.04.2020
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej