Przyjazdy na studia

Procedura przyjęcia studenta zagranicznego na wymianę

Student zakwalifikowany na studia na UMCS powinien przesłać:

w terminie:

  • do 15 czerwca – na I semestr,
  • do 30 października – na II semestr,

na adres:
Biuro Programu Erasmus
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dom Studencki Grześ 
ul. Langiewicza 24, pok. 27 
20-035 Lublin, Poland
tel.: +48 (81) 537 54 10

oraz skontaktować się z Koordynatorem wydziałowym lub instytutowym, aby uzgodnić plan programu studiów na UMCS.

Po zakończeniu procedury Koordynator uczelniany prześle studentowi zagranicznemu oficjalny list z potwierdzeniem przyjęcia na studia oraz z informacjami o rezerwacji miejsca noclegowego w domu studenckim. Informacje o zakwaterowaniu w akademikach można odnaleźć w zakładce „Akademiki”.

Program orientacyjny

Koordynator uczelniany organizuje „Program orientacyjny” dla studentów zagranicznych (zwykle 3-4 dni przed rozpoczęciem nowego semestru). Informacje o terminie oraz miejscu spotkania są przekazywane studentom osobnym listem (e-mailem).

Sieć Studentów ERASMUS

Przy UMCS działa Sieć Studentów ERASMUS, która zrzesza i pomaga studentom przyjeżdzającym na wymianę do Lublina. Szczegółowe informacje o jej działalności oraz dane kontaktowe można odnaleźć na stronie www.esn.umcs.lublin.pl.

See information about the ERASMUS mobility programme in English