Szkolenia ogólnouniwersyteckie

Studenci I roku studiów I i II stopnia mają obowiązek zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich z przedmiotów:

  • BHP,
  • Przysposobienie biblioteczne,
  • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów.

Szkolenia ogólnouniwersyteckie dostępne są na platformie Wirtualny Kampus 

Do logowania należy użyć loginu i hasła z systemu USOS.

Zaliczenie tych szkoleń jest jednym z koniecznych warunków uzyskania zaliczenia pierwszego semestru studiów.