Wzory wniosków

Poniżej udostępniamy wzory wniosków (w formie papierowej) o przyznanie miejsca w domach studenckich UMCS obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.