Zapomoga

W roku akademickim 2020/2021 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSwebZeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym od 1 listopada 2022 r.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym do 31 października 2022 r. na rok akademicki 2022/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ DLA DOKTORANTÓW UMCS W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogę (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.