Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2021/2022 oraz zasad wnoszenia i zwalania opłat przez studentów cudzoziemców

28 kwietnia 2021, godz.12:49

 • Wydany
  28.04.2021
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i  za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów od roku akademickiego 2021/2022 oraz zasad wnoszenia i zwalania opłat przez studentów cudzoziemców