Przewodnik dla asystentów

Asystenci,

przekazujemy Wam „Przewodnik dla asystenta studenta/doktoranta z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej”, w którym znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące pracy asystenta. Znajdziecie tam kompleksową informację dotyczącą:

  • Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS oraz Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami „Alter Idem”, wspierających studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami na UMCS,
  • asystenta jako towarzysza w nawiązywaniu nowych relacji społecznych,
  • asystenta jako osoby motywującej do aktywnego korzystania z ról życia osobistego, społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami,
  • zadań asystenta oraz informacji formalnych,
  • praw i obowiązków asystenta,
  • korzyści jakie może przynieść pełnienie funkcji asystenta,
  • praktyczne wskazówki.

Dzięki informacjom zawartym w przewodniku będziesz mógł wzbogacić swoją wiedzę oraz skuteczniej wykonywać swoją pracę.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Załączniki