Światowy Dzień Filozofii 2022

Uroczyste Otwarcie

Godzina 10:00
S tacjonarnie, Aula WFiS

Sesja

Filozofia jako sztuka życia w dobie późnego kapitalizmu

Czas: 10:15 – 12:15,  2 godz.
on-line (ZOOM) / stacjonarnie (Aula WFiS)

Udział wezmą:

dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
Niedziałanie (無為, wúwéi) jako aktywność mądrego. „Dobre życie” w klasycznej myśli chińskiej
dr hab. Michał Mokrzan, UWr
Antropologia afektywnych poruszeń: coaching a neoliberalne Ja


dr Tomasz Mazur, autor podcastu „Ze stoickim spokojem”
Strukturalne wyzwania współczesnej praktyki stoickiej


dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ
Doradca, który nie odpowie na pytanie jak żyć? Czyli o specyfice doradztwa filozoficznego

Moderacja: dr Jakub Dadlez, UMCS w Lublinie

Wykłady

Metafory w fizyce na przykładach z mechaniki kwantowej

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS

Czas: 13:00 – 13:45, 45 min.
Stacjonarnie, Aula WFiS

Fizyka jest zaliczana do nauk ścisłych, co oznacza, że teorie fizyczne opierają się na eksperymentach i matematyce. Jednakże w pracach filozoficznych i popularnonaukowych fizycy i filozofowie nauki często używają metafor. W wykładzie analizowana jest rola metafor pojęciowych w języku wykładu fizyki na przykładach z mechaniki kwantowej. Fizycy stosują metafory zarówno w celu przybliżenia naszej wyobraźni mikroświata całkowicie niedostępnego bezpośredniemu doświadczeniu, jak i jako podstawę metaforycznych modeli teoretycznych. W takich sytuacjach metafory są przejawem swobodnej twórczości uczonych – mogłyby być zastąpione innymi lub wyeliminowane. Jednak w mechanice kwantowej niektóre podstawowe pojęcia, takie jak cząstka czy fala, z konieczności muszą być rozumiane metaforycznie, ponieważ kategorie pojęciowe codziennego doświadczenia i fizyki klasycznej okazują się nieadekwatne do opisu mikroświata całkowicie niedostępnego naszemu bezpośredniemu doświadczeniu. Taki stan rzeczy prowadzi do problemu, czy metaforyczny charakter pojęć mechaniki kwantowej daje się pogodzić ze stanowiskiem klasycznego realizmu naukowego, zgodnie z którym celem nauki jest dostarczenie prawdziwej wiedzy o świecie.

Ars Electronica - sztuka w relacji z technologią

mgr Liliana Kozak, Doktorantka w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury

Czas: 13:55 – 14:40, 45 min.
Stacjonarnie, Aula WFiS


Od 1979 działa Ars Electronica, festiwal sztuki elektronicznej w Linzu, w Austrii. Będący jednym z centrów rozwoju tej sztuki, budynek Centrum Ars Electronica wraz z Muzeum przyszłości Futurelab został otwarty w 1996. Festiwal i ośrodek jest jednym z najważniejszych centrów sztuki połączonej z technologią. W 1995 Tim Berners-Lee otrzymał Golden Nica, nagrodę festiwalu za koncepcję hipertekstu w kategorii Sztuka interaktywna. Nagrodzona World Wide Web, spełniała kryteria takie jak m.in. tworzenie społeczności, wirtualna tożsamość, wpływ na społeczeństwo i jakość artystyczna. To pokazuje jak od początku powstania nowych mediów sztuki, przede wszystkim komputera, sztuka i technologia są ze sobą blisko powiązane. Festiwal wyznacza kierunek sztuce elektronicznej i od kilkudziesięciu lat zapowiada z wyprzedzeniem pojawiające się w niej nowe możliwości takie jak sztuka robotyczna czy bio-art. Przestawię przełomowe prace artystów festiwalu, które wyznaczyły kierunki działań sztuki w relacji z technologią.

Psychiatria Oparta na Wartościach – trudne decyzje w obszarze zdrowia psychicznego

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

Czas: 14:50 – 15:35, 45 min.
Stacjonarnie, Aula WFiS

W jaki sposób podejmować dobre decyzje w obszarze zdrowia psychicznego i nie tylko? Jakie wartości reprezentują różni partnerzy procesu decyzyjnego? Dlaczego ludzie tak bardzo się różnią i czy jest możliwe dojście do wspólnych decyzji pomimo tych różnic? Jak ważną postacią w tym wyborze i wsparciu sytuacji pacjenta jest ekspert przez doświadczenie? To są pytania na które próbuje odpowiedzieć Psychiatria Oparta na Wartościach (POW). 

Poczucie własnej wartości w ujęciu filozoficznym

dr Justyna Rynkiewicz

Czas: 15:25 – 16:10  (45 min.)
Stacjonarnie, Aula WFiS

Wykład na celu przekazanie wiedzy i zachęcenie do refleksji na temat poczucia własnej wartości człowieka jako indywidualnej jednostki. Treść wykładu stanowić będzie filozoficzny komentarz do koncepcji 6 filarów poczucia własnej wartości Nathaniela Brandena.

Podjęte zostaną zagadnienia:

 • świadomości – związanej z zaufaniem do własnego intelektu
 • samoakceptacji – oznaczającej gotowość do uznania tego, jakim lub jaką się jest
 • odpowiedzialności – wiążącej się z wolnością oraz możliwością kontroli swojego życia
 • asertywności – wyrażającej się poczuciem prawa do istnienia i wyrażania siebie
 • życia celowego – będącego wyrazem gotowości do realizacji własnych zamierzeń
 • prawości – która oznacza harmonię między własnymi zasadami a decyzjami


Komentarz filozoficzny zawierał będzie myśl filozofów i filozofek z różnych okresów historycznych.

Doradztwo filozoficzne

Konsultacje z filozofami i filozofką to świetna okazja, by porozmawiać o fascynujących filozoficznych kwestiach i poczuć ten przyjemny dreszczyk, który towarzyszy wkraczaniu na nieznane lądy.

Konsultacje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych – on-line i/lub stacjonarnie w zależności od osoby, które je prowadzi.

Jak się zgłosić?

 • Wybierz temat i osobę
 • Napisz wiadomość mailową by zarezerwować dla siebie termin

dr hab. Andrzej Kapusta

Czas: 11:30 – 12:30
on-line, (Teams) - link
Profil osobisty

Jestem filozofem i kognitywistą (a także z wykształcenia lekarzem). Interesuję się problematyką filozofii psychiatrii i transformacji osobowej. Z chęcią porozmawiam na takie tematy jak:

 • co filozofia może powiedzieć na temat zdrowia psychicznego i kryzysów psychicznych?
 • co to są kultury terapeutyczne i kultury diagnozy?
 • jak dzisiaj pojmujemy zdrowie i dobrostan psychiczny?
 • jak można mówić filozoficznie o własnej tożsamości i jej transformacjach?
 • jak podejmujemy poważne decyzje?
 • czym jest terapia filozoficzna?

I na wiele innych :).

Zapisy - mejlowo: andrzej.kapusta@umcs.pl

dr Justyna Rynkiewicz

Czas: 11:30 – 12:30
on-line, Teams
Profil osobisty

Jestem filozofka i psycholożką. Interesuję się szeroko rozumianym problemem człowieka i jakości życia. Z chęcią porozmawiam na takie tematy jak:

 • Czym jest wolność?
 • Kim jest człowiek?
 • Czym są autentyczne relacje międzyludzkie?
 • Jak budować poczucie własnej wartości?
 • Jakie jest znaczenie ciała i emocji w naszym życiu?

I na wiele innych :).

Zapisy - mejlowo: justyna.rynkiewicz@mail.umcs.pl

dr Marcin Rządeczka

Czas: 14:40 – 16:10
stacjonarnie, on-line (Teams) - link
Profil osobisty

Jestem kognitywistą i filozofem. W zakresie kognitywistyki moje kompetencje obejmują psychologię ewolucyjną i biologiczne podstawy psychologii ze szczególnym uwzględnieniem psychopatologii ewolucyjnej. Zajmuję się także szeroko pojętą filozofią nauki, w tym w szczególności filozofią nauk biologicznych, medycznych oraz filozofią informatyki. Sympatyzuję również z nurtem neurofilozofii.

Jeżeli interesują Państwa pytania typu:

 • ewolucyjne teorie pochodzenia zachowań i przekonań moralnych
 • behawioralny układ odpornościowy i jego wpływ na przebieg procesów decyzyjnych
 • ewolucyjne teorie pochodzenia zjawisk etnocentryzmu i ksenofobii
 • koewolucja biologiczno-kulturowa
 • biologiczne źródła zjawisk kulturowych
 • psychopatologia ewolucyjna
 • biologiczne podłoże procesów decyzyjnych
 • mechanizmy powstawia przekonań pozaracjonalnych (np. pseudonauki, teorii spiskowych)
 • zaburzenia snu i ich wpływ na funkcje poznawcze
 • choroby neurodegeneracyjne i ich wpływ na funkcje poznawcze
 • starzenie się a procesy poznawcze i decyzyjne
 • wpływ diety oraz stylu życia na funkcje poznawcze
 • krótkotrwały i chroniczny stres oraz jego wpływ na funkcje poznawcze
 • wpływ technologii na funkcje poznawcze
 • ewolucyjne teorie umysłu
 • medycyna ewolucyjna

i podobne, zapraszam do kontaktu.

Zapisy - mejlowo: marcin.rzadeczka@umcs.pl

dr hab. Tomasz Stefaniuk

Czas: 16:30 – 18:00, 18 listopada 2022 (piątek)
on-line, Teams
Profil osobisty

Nowożytna filozofia europejska i filozofia człowieka: Jaki jest sens życia i cel bycia człowiekiem, z filozoficznego punktu widzenia? Czy filozofowie odnosili się do konkretnych problemów egzystencjalnych, takich jak np. lęk przed śmiercią, osamotnienie etc?; jeśli tak, to w jaki sposób. Jakie jest miejsce człowieka w społeczeństwie, wśród innych ludzi – według zachodnich filozofów.

Zapisy - mejlowo: tomasz.stefaniuk@umcs.pl

Warsztaty filozoficzne

Zaufanie – lojalność – odpowiedzialność. Sztuka życia razem

dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska

Czas: 18 listopada 2022, 9:00 – 12:30
Stacjonarnie: aula, czytelnia, sala 201 (WFiS)

Warsztaty dla VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej KLONOWIC, prowadzone pod kierownictwem dr hab. Marioli Kuszyk-Bytniewskiej, nauczycieli ze szkoły „Klonowic” oraz zaproszonych gości.

Wydarzenia towarzyszące

Gra filozoficzna

Czas: 17 listopada 2022 r., godz. 10:00-14:00

Koło naukowe Holon i studenci II roku kognitywistyki – brak treści
Organizatorzy: Koło Naukowe HOLON, studenci II roku kognitywistyki UMCS

Miejsce: Hol WFiS

Czy miałeś kiedyś wrażenie, że Twoje słowa już kiedyś wypowiedział ktoś bardzo mądry? Być może miałeś wrażenie, że Twoje przekonania mają jakiś głębszy sens, tylko nie wiedziałeś jak je nazwać albo gdzie szukać odpowiedzi, kto jeszcze myślał podobnie. A gdybyś mógł wybrać swoje ulubione zdanie i dzięki niemu poznać, który z wielkich filozofów myślał podobnie? Być może Sokrates, Platon, a może Kartezjusz lub Pascal myśleli właśnie tak, jak Ty! Przekonaj się, jaki filozof czai się w Tobie i jak wiele miał światu do zaoferowania...

Wystawa

Znane osoby, które studiowały filozofię

Czas: 17-18 listopada 2022 r.

Opiekun: dr Krzysztof Rojek
Organizatorzy: Koło Naukowe HOLON, studenci II roku kognitywistyki UMCS

Miejsce: Hol WFiS

Wśród dzisiejszych celebrytów i autorytetów nie brakuje absolwentów studiów szeroko rozumianych studiów humanistycznych, ale czy wiedziałeś, że wiele znanych osób ze świata nauki, sportu, biznesu, mody, muzyki, literatury (i wielu innych!) było kiedyś studentami filozofii? Odwiedź wystawę "Znane osoby, które studiowały filozofię" na WFiS UMCS w trakcie Światowego Dnia Filozofii i sprawdź, który z Twoich ulubionych aktorów, pisarzy czy sportowców wybrał kiedyś filozofię jako swoją drogę kształcenia!

Program do pobrania w PDF

Zobacz fotorelacje z wydarzenia:

 

Patronat medialny:

related 

  Aktualności

  Data dodania
  17 listopada 2022