Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Stefaniuk

dr hab. Tomasz Stefaniuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA HISTORII FILOZOFII I FILOZOFII PORÓWNAWCZEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje online: wtorki 9:20-11:20 - po uprzednim umówieniu mailowym (łaczenie przez funkcję: zadzwoń) za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Działalność naukowa

Zobacz: angielskojęzyczna wersja tej strony (wybierz EN zamiast PL na górze strony).


Ogłoszenia

Na wszystkie zajęcia zapraszam zgodnie z planem.

*

Informacja dla wszystkich studentów z indywidualną organizacją studiów: Uprzejmie proszę przygotować cały materiał, obowiązujący dla danej grupy zajęciowej. Zaliczenie pod koniec sesemstru / na początku sesji zaliczeniowej, na konsultacjach online (aplikacja Teams, dzień i godzina podane na tej stronie).

dr hab. Tomasz Stefaniuk, z pozdrowieniami

*

Dotyczy zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021:

1. Uprzejmie informuję Szanownych PP. Studentów, że wstępnym i podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest dołączenie do właściwego Zespołu w aplikacji MS Teams. Zajęcia online będą prowadzone z wykorzystaniem tejże aplikacji.

2. Zajęcia odbywają się w dniu i godzinie podanych w Planie zajęć. Lista obecności sprawdzana jest na początku zajęć, ale może też być dodatkowo sprawdzona podczas zajęć. Na zajęciach typu konwersatorium, ćwiczenia i translatorium wymagana jest oczywiście aktywność studentów.

3. Zabierając głos (biorąc udział w dyskusji, odpowiadając na pytania etc.) każdy student zobowiązany jest do włączenia swojej kamerki internetowej. Prowadzący zajęcia udostępnia swój obraz przez cały czas trwania zajeć. Prowadzący zajęcia chciałby się upewnić, że dany Student/Studentka faktycznie bierze udział w zajęciach prowadzonych online.

4. Dokładniejsze informacje dotyczące zasad zaliczenia, zadanych na zajecia lektur etc. będą podane: (a) w sylabusach w USOS-ie; (b) na stronach odpowiednich Zespołów w aplikacji Teams.

Życzę powodzenia i pozdrawiam, dr hab. Tomasz Stefaniuk

PS. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dot. zajęć, zasad zaliczenia etc. uprzejmie proszę o kontakt przez e-mail.