Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Stefaniuk

dr hab. Tomasz Stefaniuk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD HISTORII FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje pod koniec semestru letniego oraz podczas sesji egzaminacyjnej:  • poniedziałek 17 czerwca, 12:00-13:30 

  • wtorek 18 czerca, 13:00-14:30

  • poniedziałek 1 lipca, 12:00-13:30 

  • wtorek 2 lipca, 13:00-14:30

  • poniedziałek 8 lipca, 12:00-13:30 


Prace zaliczeniowe studentów kier. Kreatywność społeczna (przedmiot: Nowożytne filozoficzne teorie społeczne), które zostały oddane do sprawdzenia i oceny w dniu 18 czerwca, zostaną oddane Państwu Studentom, wraz z oceną, na konsultacjach w dniu 1 lipca. (Oddane wcześniej już są poprawione i - w większość przypadków - odebrane.)  


Przypominam termin egzaminu z przedmiotu Epistemologia: 4 lipca, czwartek, 14:30, s. 301, Wydz. Filozofii i Socjologii (czyli tak, jak podałem na ostatnim spotkaniu ze studentami; wtedy też podane zostały zagadnienia na egzamin).