Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Rynkiewicz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2023/24, semestr letni


Na żywo, w pokoju 210.


Piątek 10:30- 11:30


 


 


 


 


 

O sobie

Jestem filozofką i psycholożką. Moje zainteresowania naukowe związane są z szeroko rozumianym problemem człowieka w jego relacjach z innymi. W szczególności interesuje się filozofią dialogu i filozofią egzystencjalną Inspiracje płynące z tych nurtów łączę z doświadczeniem płynącym z praktyki prowadzenia warsztatów rozwojowych.

Poświęcam się też organizacji i koordynacji różnego rodzaju wydarzeń.

Aktualne projekty:

Współpracuję z Zespołem ds. Obsługi Osób Nieełnosprawnych UMCS, Otwartymi Seminariami Filozoficzno-Psychiatrycznymi oraz Kołem Naukowym Holon. Jestem honorową członkinią Akademickiego Centrum Wsparcia.

Prywatnie jestem żeglarką, pracowałam jako wolontariuszka w lubelskim schronisku dla zwierząt, gram amatorsko w badmintona.


Działalność naukowa

Numer ORCID

0000-0001-8004-1328

 

Najważniejsze artykuły:

 • Przeszkody w procesie twórczym i sposoby ich niwelowania, [w:] Twórczość, kreatywność, innowacyjność, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2015
 • Uzasadnienie w etyce E. Levinasa, Kultura i wartości, NR 3(11)/ 2014, s. 63–80 - LINK
 • Procesy twórcze w warsztatach kreatywności, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia, NR 39/2014, s. 33-49 - LINK
 • Teistyczne i ateistyczne ujęcie lęku egzystencjalnego – porównanie koncepcji Sorena Kierkegaarda i Jena Paula Sartre’a, Ex Nihilo, 2(10)/2013, 117-132 - LINK

Publikacje książkowe

 • Wolność a uprzedmiotowienie drugiego w egzystencjalizmie i dialogice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020
 • Partyworking - wybrane zagadnienia, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 2019 - współautorstwo, LINK

Dodatkowo:

 • Praktyczne aplikacje filozofii. Kultura i Wartości. NR 2 (6) /2013, str. 155–159 - sprawozdanie z panelu dyskusyjnego, LINK

 • Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru, Via Mentis, NR1, 2012, str. 85-98, LINK

Konferencje:

2021

 • “Friendly University Remotely Mental Health of students during a pandemic”, 2021, Telemedicine,
 • „Przyjazny Uniwersytet: wsparcie i badanie kondycji psychicznej studentów i pracowników UMCS w czasie pandemii”, 2021, “Zdrowie Psychiczne w Czasach Pandemii”

2019

 • "Filozofia i psychologia ucieczki od wolności", I Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychoanalityczne,
 • "Is there anything lef tto say?, INPP (International Network for Philosophy and Psyhiatry) 2019 "Experts in mental health",

2014

 • „Czynniki zakłócające proces twórczy” - Współczesne wyzwania kreatywności
 •  „Jakiego rodzaju wartością są zasoby ludzkie?” - Perspektywy ZZL
 • „Problem relacji mózg-umysł w świetle metodologii badań nad wolnością” -  Dramat wolności
 • „Etyka bez uzasadnienia” - Uzasadnianie w aksjologii i etyce
 • „Duchowy wymiar relacji międzyludzkich – czy filozofia dialogu może stanowić inspirację dla psychologii?” - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości
 • „Rola wartości w formowaniu dojrzałej tożsamości” - Młodzież na progu dorosłości
 •  „Lęk i relacja dialogiczna” - Ponowoczesne oblicza lęku

2013

 • „Czy można naukowo rozwiązać problem wolności?” - Konteksty wolności
 • „Rola mimowolnych cielesnych przejawów osobowej perspektywy w komunikacji” - Komunikacja i mindreading
 •  „Nauka przez przeżywanie – praca w Towarzystwie Nowa Kuźnia” - Działam i wychowuje
 • „Problemy metodologiczne naukowych badań nad wolnością” - Mózg Myśl Maszyna
 • „Co możemy wiedzieć o wolności” - X Warsztaty Filozoficzne
 • „Szczęście, wartości i poczucie tożsamości” - Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża
 • ”Czego uczą warsztaty kreatywności?” - Idea kreatywności

2012

 • „Autentyczność w filozofii egzystencjalnej” - Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej
 • „Konsumpcjonizm a zaburzenia psychiczne” - Świątynie XXI wieku, czyli konsumpcjonizm we współczesnym społeczeństwie
 • „Pożądanie a relacja międzyosobowa” - Sex i Filozofia
 •  „Cielesność jako warunek relacji międzyosobowej” - Oko w oko z cielesnością
 • „Jak dzieci w wieku przedszkolnym postrzegają osoby otyłe?” - Młoda Psychologia
 • „Problem świadomości śmierci w psychologii egzystencjalnej” - Człowiek na rozdrożu