Erasmus+ (trwa rekrutacja)

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Filozofii i Socjologii, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2018/19 na uczelniach zagranicznych.

Lista uczelni oraz opis procedury kwalifikacyjnej: Erasmus+ WFiS UMCS

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty proszę składać do:

  • Sekretariatu Instytutu Filozofii pok. 105, do dnia 15.03.2018
  • Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 16.03.2018 w pokoju nr 307

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Instytutowy:

  • dr Marcin Rządeczka (Instytut Filozofii) w dniach 02.03.2018 i 09.03.2018, w godz. 11.30-13.30 w pok. 307 
  • dr Dominika Polkowska (Instytut Socjologii) w dniach 1, 8, 15 marca, w godz. 9.00-11.00 w pok. 139

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - D.S. Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.umcs.pl/pl/erasmus,830.htm

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2018