List of Courses for Erasmus Students (2017/18)

Course Lecturer  Type 
 Hours 
 ECTS  
 Semester 
What are the limits of human rationality prof. dr hab. Marek Hetmański LE 30 4 summer
Problems in Philosophy of Science dr hab. Artur Koterski LE 30 4 winter
Sociology of Science dr hab. Artur Koterski SEM 30 4 summer
Philosophy as Therapy dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 4 winter
Human Behavior and Decision-Making dr hab. Andrzej Kapusta LE 30 4 summer
Introduction to Cognitive Science dr Piotr Konderak LE 30 4 winter
Philosophy of Mind dr Piotr Konderak LE 30 4 winter
Evolutionary Biology for Cognitive Science dr Marcin Rządeczka LE 30 4 winter
Animal communication and cognition dr Marcin Rządeczka LE 30 4 summer
Main problems of philosophy of perception

dr hab. Paweł Sikora

SEM 30 4 summer
Sociology of Religion

dr hab.Krzysztof Kosior, prof. UMCS

LE 30 4 summer
Philosophy of Religion dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS LE 30 4 summer
Humanisms, Radical Humanisms, Transhumanisms in European Thought  dr hab. Tomasz Kitliński LE 30 4 winter
The Sign, the Conscious and the Unconscious according to Julia Kristeva dr hab. Tomasz Kitliński LE 30 4 summer
Michel Foucault’s Epistemology dr hab. Paweł Bytniewski LE 30 4 summer
Elements of a Theory of Hermeneutic Experience dr hab. Paweł Bytniewski LE 30 4 summer

Studenci

Rekrutacja kandydatów chcących wziąć udział w programie Erasmus+ (2017/2018) na Wydziale Filozofii i Socjologii odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 10.00 w pok. 307.

Program LLP/Erasmus umożliwia wyjazdy naukowe za granicę. Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami z: Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Pracownicy

Pracownicy składają podania o wyjazd Erasmus na przyszły semestr do 30 września. Istnieją mozliwości nawiązania nowych kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania:


Kontakt:

  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Filozofii: dr Marcin Rządeczka, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 307, tel. (81) 537-27-15, adres e-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl.
  • Koordynator LLP-Erasmus w Instytucie Socjologii: dr Dominika Polkowska, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 27 lub 108, tel. (81) 537-28-83,  adres e-mail: dominika.polkowska@poczta.umcs.lublin.pl.