XXXI Olimpiada Filozoficzna

W sobotę, 2 marca 2019 w sali obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie odbyło się uroczyste zakończenie okręgowego etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej.

W czasie zawodów II stopnia uczniowie zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę z zakresu filozofii i logiki oraz przygotowywali esej na jeden z trzech tematów. Do zawodów centralnych nominowano 9 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów.
Byli to:

 • I miejsce - Bartłomiej Wyszyński (XXI Liceum im. St. Kostki w Lublinie)
 • II miejsce - Katarzyna Kowalczyk (I Liceum im. W. Broniewskiego w Świdniku)
 • III miejsce - Aleksandra Kułak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
 • III miejsce - Wiktoria Szymańska (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
 • IV miejsce - Tymon Frelik (Międzynarodowe Liceum im I.J. Paderewskiego w
 • Lublinie)
 • V miejsce - Karolina Flis (Liceum Ogólnokształcące im Królowej Jadwigi)
 • VI miejsce - Katarzyna Błaszczak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
 • VII miejsce - Tomasz Kalisiak (I Liceum im. Staszica w Lublinie)
 • VIII miejsce - Natalia Litwin (I Liceum im. Staszica w Lublinie)

Nagrodami dla uczniów były m.in. wysokiej klasy laptop, dwa tablety, trzy prenumeraty czasopisma "Filozofuj!" oraz dziesiątki wartościowych książek z zakresu szeroko pojętej filozofii. Nagrody zakupiono dzięki hojności sponsorów, do których należeli:

 1. Urząd Miasta Lublin (reprezentowany przez dyrektora dra Mariusza Sagana)
 2. Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
 3. Czasopismo "Filozofuj!"
 4. Wydawnictwo Aletheia
 5. Wydawnictwo PWN

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawowali:

 1. Instytut Filozofii UMCS w Lublinie (reprezentowany przez dyrektora dra hab. Andrzeja Łukasika, prof. UMCS)
 2. Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie (reprezentowane przez prezesa prof. dra hab. Marka Hetmańskiego)

W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie wchodzą:

 1. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw. UMCS - przewodniczący;
 2. dr Marcin Trybulec (UMCS) – wiceprzewodniczący oraz recenzent;
 3. dr Piotr Lipski (KUL) - recenzent;
 4. dr Marcin Rządeczka (UMCS) – sekretarz;
 5. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS - członek komitetu
 6. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS) - członek komitetu

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Olimpiady Filozoficznej >>>

Galeria zdjęć z wydarzenia (fot. Marcin Trybulec)

  Aktualności

  Data dodania
  5 marca 2019