Olimpiada Filozoficzna

Serdecznie dziękujemy Dziekanowi Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS drowi hab. Leszkowi Kopciuchowi, prof. UMCS za wspieranie Olimpiady Filozoficznej

 Serdecznie dziękujemy Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II za ufundowanie nagród rzeczowych

Dziękujemy Wydawnictwu Copernicus Center Press za ufundowanie nagród książkowych dla finalistów okręgowego etapu OF

Dziękujemy Wydawnictwu PWN za ufundowanie nagród książkowych dla finalistów okręgowego etapu OF

 Dziękujemy Redakcji czasopisma "Filozofuj!" za ufundowanie nagród dla finalistów okręgowego etapu OF

  

Kontakt:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Lublinie (powiaty: Ryki, Lubartów, Włodawa, Puławy, Łęczna, Opole Lubelskie, Świdnik, Kraśnik, Janów Lubelski, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Zamość, Zamość miasto, Krasnystaw, Chełm, Chełm miasto, Świdnik, Lublin);

Adres: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 204, 20-031 Lublin, tel. (81) 537-28-01

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie:

  • dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS – przewodniczący, e-mail: andrzej.lukasik@umcs.pl
  • dr Marcin Trybulec (UMCS) - z-ca przewodniczącego
  • dr Marcin Rządeczka (UMCS) – sekretarz, e-mail: marcin.rzadeczka@umcs.pl
  • dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (UMCS)
  • dr Piotr Lipski (KUL)