Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dominika Polkowska

dr Dominika Polkowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
INSTYTUT SOCJOLOGII, KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
+48 81 537 28 26
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://barmig.umcs.eu/
https://www.facebook.com/barmigprojecteu
Konsultacje

ORCID ID: 0000-0002-6698-5821


 


Adres:


Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4


20-031 Lublin


Pokój 139


 


 


UWAGA!


Realizuję badania wśród kurierów pracujących poprzez aplikację typu Glovo, Pyszne.pl czy Uber Eats (WYWIADY ONLINE). Zwracam sie z prośbą o przekazanie tej informacji znajomym czy przyjaciołom, którzy taką pracę obecnie wykonują. Proszę się ze mną kontaktować mailowo, przez Teams.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

 • 2013-2014 – Studia podyplomowe „Analiza danych” – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS
 • 2009 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, promotor – prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN Warszawa)
 • 1999 – 2004 – Studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS – kierunek socjologia, ukończone z wyróżnieniem, promotor – prof. dr hab. Józef Styk

Praca zawodowa:

 • od 2019 roku do chwili obecnej - adiunkt w Katedrze Socjologii Gospodarki i Metod Badań Społecznych
 • od 1.12.2013 do 1.12.2016 roku i od 1.10.2019 do chwili obecnej - Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS
 • od 2010 do 2019 roku -  adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS
 • od 2004 do 2010 roku – asystent w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii UMCS

Zainteresowania naukowe:

 • Praca platformowa i gig economy
 • Prekariat, zatrudnienie prekarne
 • Stosunki pracy we współczesnym świecie
 • Socjologia pracy
 • Nowe zawody na rynku pracy
 • Metody badań jakościowych

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:

 • Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020
 • Recenzent w projektach "COST" (European Cooperation in Science and Technology)
 • Stały recenzent Studiów Socjologicznych
 • Recenzent w czasopismach: Polish Sociological Review, Gender & Education, International Journal of Comparative Sociology
 • Ekspert zewnętrzny w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Działalność naukowa

Granty naukowe:

- "Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries" (BARMIG) w ramach konkursu DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations". AGREEMENT NUMBER — VS/2020/0119 - Kierownik całego projektu. UMCS liderem konsorcjum składającego się z partnerów ze Słowacji, z Estonii i Chorwacji. Okres realizacji 1.09.2020-31.07.2022.

- "Secure Mobility – Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers" (SMUG) w ramach konkursu EaSI Programme, DG Employment, European Commission. Kierownik zespołu polskiego. Lider projektu Uniwersytet Jyväskylän w Finlandii. Agreement number:  VS/2020/0483. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

- Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Ubera - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2) nr 2018/02/X/HS6/00957; okres realizacji 16.10.2018-15.10.2019

 

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Polkowska, D. 2021. Unionisation and mobilisation within platform work: towards precarisation—a case of Uber drivers in Poland, Industrial Relations Journal, 52 (1): 25-39, doi.org/10.1111/irj.12315
 2. Polkowska, D. 2021. Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland, European Societies, Volume 23, Issue sup1, p. S321-S331, doi.org/10.1080/14616696.2020.1826554
 3. Polkowska, D. i K. Filipek. 2020. Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland, Review of Radical Political Economics, 52 (3): 564-581. DOI: 10.1177/0486613419857295.
 4. Filipek, K i D. Polkowska, 2020. The Latent Precariousness of Migrant Workers: a Study of Ukrainians Legally Employed in Poland, Journal of International Migration and Integration, 21(1): 205–220. DOI: 10.1007/s12134-019-00708-6. https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-019-00708-6
 5. Polkowska, D. 2019. New Dimensions of Precarious Work among Migrants: A Qualitative Meta-analysis of Current Research, Asian and Pacific Migration Journal, 28 (4): 440–456. https://doi.org/10.1177/0117196819890502
 6. Polkowska. D. 2019. Między światem realnym a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. Prekarna praca kierowcy Ubera? Przegląd Socjologii Jakościowej Tom XV Numer 4, s. 224-249. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume48/PSJ_15_4_Polkowska.pdf
 7. Polkowska, D. 2019. Does the App Contribute to the Precarization of Work? A Case of Uber Drivers in Poland, Partecipazione e Conflitto, 12(3): 717-741. http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/21275
 8. Polkowska, D. 2019. Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do analizy pracy platformowej, Studia Socjologiczne, 4 (235): 245-272. DOI: 10.24425/sts.2019.126162 http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2019_nr4_s.245_272.pdf
 9. Kolasińska, E., D. Polkowska i P. Wegenschimmel. 2019. Środowisko pracy i role socjologów zakładowych oraz ich doświadczenia zawodowe, Przegląd Socjologiczny 68(3): 43-69. DOI: 10.26485/PS/2019/68.3/2.http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/576/524 
 10. Polkowska, D. 2019. Prekariat w dobie nowych technologii: czy platform economy prowadzi do prekaryzacji? Próba charakterystyki, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3): 80–95.
 11. Polkowska, D. 2018. Od proletariatu do prekariatu. Ciągłość czy zmiana? Próba analizy, Prakseologia, 160: 41-67.
 12. Polkowska, D. 2018. Socjolog – prekariusz? O tożsamości zawodowej absolwentów socjologii. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 9 (1): 96-106.
 13. Polkowska, D. 2017, The Feminisation of Precarity. Poland Compared to Other Countries, Annales. Etyka w życiu gospodarczym. vol. 20, nr 8, s. 119-136.
 14. Polkowska, D. 2016. Precariat: Contemporary Face of Labour Relations, Warsaw Forum of Economic Sociology, 7:1(13) Spring 2016, s. 27-41.
 15. Polkowska, D. 2016. The “precarity trap” of Poland’s youth labour market: flexible employment a barrier or opportunity?, EMECON, 1/2016: 1-16.
 16. Polkowska, D. 2016. Work at home, home at work: difficulties in achieving work-life balance in selected European countries, Polish Sociological Review, 2/2016, s.191-208.
 17. Polkowska, D. 2015. Zależności między „pracą” a „rodziną” – perspektywa konfliktu – ujęcie teoretyczne, w: Praca, więź, integracja, t. II, red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 73-86.
 18. Polkowska, D. 2015. Prekariat w szkolnictwie wyższym. Próba analizy, Dialog: 2, s. 39-43
 19. Polkowska, D. (red.) 2014. The Value of Work in The Contemporary Society, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom. ISBN: 978-184888-357-4
 20. Polkowska, D. 2014. Men Between Work and Family: Whether Difficulties in Achieving Work-life Balance Also Apply to Men? Poland Compared to Other Countries, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 93-102
 21. Polkowska, D. 2014. Introduction: The New Meanings of Work in the Contemporary World, In The Value of Work in Contemporary Society, red. D. Polkowska, Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. vii-xii.
 22. Polkowska, D. 2014. Parental Movements in Poland: Success or Failure? The Cases of First Quarter Mothers and Save the Little Ones, Warsaw Forum of Economic Sociology, Volume 5, Number 1(9), Spring 2014, s.55-68.
 23. Polkowska, D. 2014. Mężczyzna w sferze prywatnej: fikcja czy rzeczywistość? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol  LXXVI, Nr 4, 351-364.
 24. Polkowska, D. 2014. Why scientific pipeline is still leaking? Women scientists in Poland and their work-life balance. International Studies in Sociology of Education, Vol. 24, Nr 1, s. 24-44.
 25. Polkowska, D. 2013. Work-life balance w nauce możliwy czy nie? Przykłady dobrych praktyk w wybranych uczelniach wyższych. Humanizacja pracy, nr 4, s. 137-152.
 26. Polkowska, D. i I. Łucjan. 2013. Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych statystycznych. Analiza porównawcza. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Nr 33, s.140-148.
 27. Polkowska, D. 2013. Women Scientists in the Leaking Pipeline: Barriers to the Commercialisation of Scientific Knowledge by Women. Journal of Technology Management & Innovation Vol 8, Nr 2, s. 156-165.
 28. Polkowska, D. 2012. Droga kobiet do polityki – porównanie międzynarodowe. Kultura i Historia, Nr 22 (dostęp http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4198)
 29. Polkowska, D. 2011. Dlaczego kobiety wchodzą do polityki. Przegląd Socjologii Jakościowej, Vol 7, nr 3, s. 85-113.
 30. Polkowska, D. 2011. Zakupy grupowe jako przykład komunikacji marketingowej skierowanej do kobiet. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Nr 209, s. 520-530.
 31. Polkowska, D. 2011. Social shopping jako narzędzie marketingu szeptanego on-line. Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 74, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 662, s. 411-426.
 32. Polkowska, D. 2011. Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, a zasady dobrych praktyk, w: Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, (red.) Oksana Kozłowa, Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Economicus, Szczecin, s. 246-263
 33. Polkowska, D. 2010. Internet jako narzędzie promocji. Zagadnienia wybrane, w: Społeczeństwo informacyjne, uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. Piotr Setlak i Piotr Szulich, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 421-437.
 34. Polkowska, D. 2010. Miejsce public relations w nauce. Zarys problemu, w: PR w PR, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations, red. Joanna Dziedzic, Aleksandra Gackowska, Tomasz Gackowski, Wyd. Koło Naukowe ….Warszawa, s. 126-132.
 35. Polkowska, D. 2010. Integracyjna funkcja forów internetowych na przykładzie forum rówieśniczego, w: Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, red. Łucja Kapralska i Bożena Pactwa, Wyd. Nomos, Kraków, s. 215-224.
 36. Polkowska, D. 2010. Badania naukowe  nad nierównością płci w życiu społecznym, Annales UMCS Sectio I Philosophia-Sociologia VOL.XXXIII 2008, Wyd.UMCS, Lublin, s. 139-156
 37. Polkowska, D. 2010. Marketing szeptany w Internecie – sposób na kryzys?, w: Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i  Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin, s. 443-454.
 38. Polkowska, D. 2009. E-związki i miłość on-line we współczesnym społeczeństwie, w: E-gospodarka, e- społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin, T. 2, s. 171-175.
 39. Polkowska, D. 2008, Tokenizm we współczesnych przedsiębiorstwach. Charakterystyka zjawiska, w: Homo Creator czy Homo Ludens. Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, red. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 56-67.
 40. Polkowska, D. 2007. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 1/2007, s. 231-243.
 41. Polkowska, D. 2006. Elastyczne formy zatrudnienia - szansa dla osób w starszym wieku, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. Jerzy T. Kowalewski, Piotr Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33-38.
 42. Polkowska, D. 2006. Telepraca jako forma aktywizacji zawodowej młodych matek, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, T. 2, red. Sławomir Partycki, Lublin, s. 396-399.
 43. Polkowska, D. 2005. Konsumpcja na pokaz jako forma komunikacji. Zagadnienia wybrane, w: Religia a gospodarka, T. 1, pod red. Sławomira Partyckiego, Lublin, s. 421-427.
 44. Polkowska, D. 2005. Bariery i trudności Lubelszczyzny po integracji z Unią Europejską w opinii lokalnych urzędników. Ziemia Lubelska, nr 31/32, s. 46-47.

 Wybrana działalność międzynarodowa:

- Udział w projekcie Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Europejskiej: Enhancing social partners’ and social dialogue’s roles and capacity in the new world of work - nadzór i realizacja polskiej części projektu - czerwiec 2019-marzec 2020

- Visiting Researcher - Central European Labour Studies Institute, Bratysława, Słowacja - luty 2019

- IVth International Conference: Social boundaries of work. Work, knowledge and power in contemporary capitalism’, 25-26.10.2018, Gdansk (Poland). Paper: “Grateful” precariat: precarious work among Ukrainian migrants.

- Program STA Erasmus – Universidad Aberta, Lizbona, Portugalia – październik/listopad 2013, kwiecień 2018

- The International Conference: On the Edge: Genealogies and Futures of Precarity, Central European University, 3-4.06.2016, Budapeszt, Węgry. Paper: Genealogies and Meanings of Precariat

- Visiting Scholar w HIVA Research Institute for Work and Society  - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia - luty 2016

- Udział w warsztatach -  RISIS course „Early Career Researchers: Features and potentials of the doctoral candidates and doctoral holders study ProFile;  Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy, wrzesień 2015

- Wizyta studyjna na Cyprze, Pafos - maj 2015

- Program STA Erasmus - Universidad de Granada, Granada, Hiszpania, kwiecień 2015, kwiecień 2019

- Członek Network for Intersectional Research into Higher Education - działającej przy Uniwersytecie w Goteborgu, Szwecja (wizyta studyjna - 14-18 październik 2014)

- International scientific conference: In and Against the State: Resisting Austerity, European Sociological Association RN 14 Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State Mid-term Conference, 4-5 September 2014, Queen Mary University London, United Kingdom; Paper: The usefulness of the Work-Family Fit and Balance Model of Patricia Voydanoff  to study the relationships between work and family in different occupations

- Wizyta przygotowawcza w ramach realizacji grantu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Fundusze Norweskie i EEG) - University of Akureyri, Islandia – maj 2014

- International scientific conference: The Value of Work, 3rd Global Conference, 1-3 September 2013, Mansfield College Oxford, Organizator: Inter-Disciplinary.Net, United Kingdom; Paper: Men between work and family: whether difficulties in achieving work-life balance also apply to men? Poland compared to other countries (Oxford, UK).

- International scientific conference: Gender and employment in Europe across the lifecourse, National University of Ireland, Galway, 6/7th September, 2012; Paper: Women scientists and their work-life balance. Case of Poland (Galway, Irlandia)


Ogłoszenia

Tematyka seminarium dyplomowego:

- rynek pracy i współczesne stosunki pracy (wszystko co dzieje się z pracą, z rynkiem pracy, zarówno w ujęciu ilościowym (dane, statystyki), jak i z perspektywy aktorów rynku pracy: pracowników i pracodawców; współczesna rola związków zawodowych i organizacji pracodawców, zmiany jakie zachodzą w związku z pracą na przestrzeni lat)

- wpływ nowych technologii na rynek pracy (praca platformowa - poprzez aplikacje, praca zdalna, media społecznościowe)

- polityka edukacyjna - w szczególności szkolnictwo wyższe

- prekariat i praca prekarna - nierówności na rynku pracy (kwestia dyskryminacji)

- socjologia zawodów (nowe zawody na rynku pracy, np. youtuberzy, vlogerzy i itp., ginące zawody na rynku pracy, np. rymarz, bednarz czy pucybut itd.; monitoring zawodów)

- migranci na rynku pracy w Polsce (ujęcie historyczne, ale również współczesność)

- delegowanie pracowników i konsekwencje delegowania dla kariery zawodowej

- kariera zawodowa i satysfakcja z pracy

- case studies określonych przedsiębiorstw