Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego

O Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego

Współpracujemy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. 

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Dla kogo działamy?

  • Dla studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Dla osób przewlekle chorych 
  • Dla studentów i doktorantów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
  • Dla studentów i doktorantów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim
  • Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Uniwersytetu

Nasi pracownicy

Kontakt:

DS „Helios”
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
e-mail: boniwp@mail.umcs.pl
Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30

Kierownik Biura - Wojciech Góra, pok. 2
tel. (81) 537-56-43

Beata Kiczyńska, Monika Sobolewska-Jaksim, Małgorzata Stankiewicz pok. 9
tel.: (81) 537-58-90