Ankieta Oceny Zajęć – semestr zimowy 2019/2020

Drogi Studencie / Studentko,
Drogi Doktorancie / Doktorantko,
Drogi Słuchaczu / Słuchaczko,

rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 27 stycznia do 29 lutego 2020 roku możesz oceniać jakość zajęć dydaktycznych, które odbywały się na Twoim kierunku oraz specjalizacji w semestrze zimowym, za pośrednictwem kwestionariusza – z sześciostopniową skalą odpowiedzi.

Ankieta została udostępniona tradycyjnie za pośrednictwem portalu USOSweb oraz aplikacji Mobilny USOS UMCS (dowiedz, się, jak pobrać aplikację).

Aby ocenić zajęcia na portalu USOSweb:

  1. Zaloguj się na stronie usosweb.umcs.pl
  2. Przejdź do zakładki „Dla studentów”
  3. Kliknij na „Ankiety”
  4. Wybierz przedmioty, które chcesz ocenić!

Ankieta Oceny Zajęć pełni ważną funkcję informacji zwrotnej dla nauczyciela prowadzącego przedmiot, władz dziekańskich oraz Władz Rektorskich. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi są w pełni anonimowe.

Raporty z ubiegłych edycji

Wypełnienie jednego kwestionariusza zajmuje tylko kilka minut, a dzięki użyciu aplikacji mobilnej możesz to zrobić w dowolnym miejscu i czasie.

Dzięki Twojej opinii nasz Uniwersytet może stale zmieniać się na lepsze! Możesz kształtować kierunek rozwoju naszej Alma Mater. W taki sposób możesz zmienić zajęcia, które w Twojej ocenie są słabsze i wyróżnić te, które są w Twojej ocenie bardzo mocnymi punktami oferty dydaktycznej studiowanego przez Ciebie kierunku.

Gdy zauważysz błąd w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których nie uczestniczyłeś lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których brałeś udział), skontaktuj się z osobami z Twojego Wydziału wymienionymi poniżej. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Biurem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

Wydział Artystyczny:

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Wydział Chemii:

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Filozofii i Socjologii:

Wydział Humanistyczny:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Wydział Politologii:

Wydział Prawa i Administracji:

Wydział Zamiejscowy:

Mobilny USOS na Google Play Mobilny USOS na App Store

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2020