Dziekanat - Kontakt

Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


Pracownicy Dziekanatu:

Dziekanat przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00 (w piątki Dziekanat jest nieczynny)


pok. 28, tel., 81 537-27-12:

 • Europeistyka - studia stacjonarne I i II stopnia
 • Zarządzanie w politykach publicznych -  studia stacjonarne I stopnia

e-mail: ewa.skoczylas@poczta.umcs.lublin.pl


pok. 30, tel., 81 537-53-93:

 • Filozofia - studia stacjonarne  I i II stopnia
 • Kreatywność społeczna - studia stacjonarne I stopnia

e-mail: edyta.tyburek@poczta.umcs.lublin.pl


pok. 32, tel., 81 537-28-23:

 • Socjologia - studia stacjonarne I i II stopnia
 • Kognitywistyka - studia stacjonarne I i II stopnia

e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl


pok. 6B, tel., 81 537-57-95:

 • Studia doktoranckie
 • Przewody doktorskie
 • Postępowania habilitacyjne

e-mail: e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl


pok. 6A, tel., 81 537-27-13:

 • Koordynator ds. promocji Wydziału

e-mail: h.bytniewska@poczta.umcs.lublin.pl


pok. 31, tel. 81 537-27-11:

 • Prowadzenie dokumentacji kosztów WFiS:
  • rejestracja umów cywilnoprawnych
  • rejestracja zamówień i faktur

e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl


Kierownik Dziekanatu:

mgr Izabela Ejtel
pok. 8, tel: (81) 537 54 79
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00.