Dziekanat

WITAMY NA STRONACH
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12 
20-004 Lublin

W związku z obecną sytuacją stanu epidemii wszystkie sprawy  będą załatwiane drogą mailową. Adresy e-mail do poszczególnych osób zajmujących się danym kierunkiem  znajdują się na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakładce dziekanat.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl  ­-student-stypendia.
 
Zarządzenie Rektora UMCS nr 103/2020 w sprawie zasad i trybu wykonywania pracy zdalnej

 

Stanowiska ds. pomocy materialnej:
mgr inż. Ireneusz Borowski,  birek1@umcs.pl  p.60; tel. 81 537 63 05 
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I°, II° i JM,  psychologia JM

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur,   drzewicka@umcs.pl   p.60; tel. 81 537 63 05  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna I° , II° i JM, praca socjalna I° i II°

Stanowiska ds. obsługi studenta:

ANIMACJA KULTURY I°  
Studia stacjonarne
Rok 1, 2, 3 Maria Chroń – pok. 62  /  tel. 81 537 60 68
ANIMACJA KULTURY II°
Studia stacjonarne  
Rok 1, 2 Maria Chroń – pok. 62  /  tel. 81 537 60 68
PEDAGOGIKA I°
Studia stacjonarne
Rok 1, 2, 3 mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02
PEDAGOGIKA I°
Studia niestacjonarne
Rok 1,2 mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02
PEDAGOGIKA II°
Studia stacjonarne
Rok 1, 2 mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA I°
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Rok 3 mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Rok 1, 2 mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie
Studia stacjonarne
Rok 1 mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02
Rok 2 mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73
PEDAGOGIKA SPECJALNA I°
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Rok 3 mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73
PEDAGOGIKA SPECJALNA II°
Studia stacjonarne
Rok 1

specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się:
mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73

specjalność Resocjalizacja z socjoterapią:
mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

Rok 2 mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73
PEDAGOGIKA SPECJALNA II°
Studia niestacjonarne
Rok 1 Halina Lorenc – pok. 60 A  /  tel. 81 537 63 02
Rok 2 mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73
PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie
Studia stacjonarne
Rok 1, 2 mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73
PRACA SOCJALNA I°
Studia stacjonarne
Rok 1, 2, 3 Halina Lorenc – pok. 60 A  /  tel. 81 537 63 02
PRACA SOCJALNA II°
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Rok 1, 2 Halina Lorenc – pok. 60 A  /  tel. 81 537 63 02
PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie
Studia stacjonarne
Rok 1, 2, 3, 4 mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A  /  tel. 81 537 60 68
PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie
Studia stacjonarne
Rok 5 Halina Lorenc – pok. 60 A  /  tel. 81 537 63 02
PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne
Rok 5 mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A  /  tel. 81 537 60 68

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:
mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: psychologia, pedagogika I stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika II stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)