Dziekanat

WITAMY NA STRONACH
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

    Godziny otwarcia dziekanatu

  • poniedziałek – czwartek godz.10-14
  • piątek – nieczynny

Dziekanat  będzie otwarty  dla studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 8-12 w  n/w soboty:
2.04, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 28.05, 11.06, 25.06

        W roku akademickim 2021/2022 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl  ­-student-stypendia.

Stanowiska ds. pomocy materialnej:

mgr inż. Ireneusz Borowski,  birek1@umcs.pl  p.1.14; tel. 81 537 63 18
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I°, II° i JM,  psychologia JM

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur,   drzewicka@umcs.pl   p.1.13; tel. 81 537 63 17  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna I° , II° i JM, praca socjalna I° i II°

Stanowiska ds. obsługi studenta:

ANIMACJA KULTURY I
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 
 

ANIMACJA KULTURY II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 
 

PEDAGOGIKA I°
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 
 

PEDAGOGIKA I°
studia niestacjonarne

Rok 1,2,3

mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 
 

PEDAGOGIKA II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 
 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia niestacjonarne

Rok 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie
studia stacjonarne

Rok 1,2

mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

Rok 3

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

Rok 2

mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I° studia stacjonarne

Rok 1

mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°
studia stacjonarne

Rok 1

mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

Rok 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska
tel. 81 537 63 30, p.1.32
mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II° 
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

Rok 2

Halina Lorenc
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie
studia stacjonarne

Rok 1, 2,3

mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32

 

PRACA SOCJALNA I°
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

Halina Lorenc
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PRACA SOCJALNA II°
studia stacjonarne

Rok  2

Halina Lorenc
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PRACA SOCJALNA II°
studia niestacjonarne

Rok 1, 2

Halina Lorenc
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3, 4,5

mgr Katarzyna Kwiatkowska
tel. 81 537 63 09, p.1.02

 

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:

mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 19  p.1.15
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 19   p.1.15
kierunek: psychologia, pedagogika I i II stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 20  p.1.16
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)