Dziekanat

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 14:00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.
W soboty dziekanat jest czynny tylko w wyznaczonych terminach (terminarz).

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
FAX (81) 532 - 04 - 27

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Animacja kultury I 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

 

2

3

Animacja kultury II 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

2

Pedagogika I 0

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

2

3

Pedagogika II 0

1

 

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

 

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

2

Pedagogika specjalna I 0

1

 

 

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

 

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

2

3

 

Pedagogika specjalna II 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

2

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

Praca socjalna I 0

1

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

2

3

 

Praca socjalna II 0

1

 

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

2

Psychologia

1

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02

 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl
 

2

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl
mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02
 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

3

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02
 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

4

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02
 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

5

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02
 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc materialna dla studentów

 

 

            mgr inż. Ireneusz Borowski

               KIERUNEK:

                        PEDAGOGIKA  II0

                        PRACA SOCJALNA I0

                        PSYCHOLOGIA

 

            mgr inż. Katarzyna Drzewicka Mazur

               KIERUNEK:

                        ANIMACJA KULTURY I0 i II0

                        PEDAGOGIKA I0

                        PEDAGOGIKA SPECJALNA I0 i II0

                        PRACA SOCJALNA II0

                  

                       

mgr Katarzyna Dejnek tel. 81 537 63 01  p.59

Sprawy finansowe z działalności naukowo-badawczej

 

mgr Ewa Sobieszek tel. 81 537 63 01    p.59

sprawy finansowe z dotacji Ministerialnej

 

mgr Izabela Przebierowska tel. 81 537 63 01  p.59

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

 

mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a

Sprawy dydaktyczne kierunku pedagogika i animacja kultury

(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

 

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b

Sprawy dydaktyczne kierunku pedagogika specjalna i praca socjalna

(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

 

 

Dyżury dziekanatu w semestrze letnim 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych (soboty)

24.02.2018

O3.03.2018

17.03.2018

24.03.2018

07.04.2018

21.04.2018

12.05.2018

26.05.2018

02.06.2018

09.06.2018

16.06.2018

Godziny przyjęć interesantów 9.00-13.00

W pozostałe soboty dziekanat będzie nieczynny