Dziekanat

WITAMY NA STRONACH
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

     W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerami właściwymi dla danego kierunku studiów. W sprawach pilnych możliwa jest wizyta w dziekanacie po wcześniejszym umówieniu się   i  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin
Studia stacjonarne
: Pedagogika I° i II°; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II°; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jedn. mgr; Pedagogika Specjalna II°; Pedagogika Specjalna jedn. mgr
Studia niestacjonarne: Pedagogika I°; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II° rok 2; Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jedn. mgr; Pedagogika Specjalna II° rok 1

ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin
Studia stacjonarne
: Psychologia; Animacja Kultury I° i II°; Pedagogika Resocjalizacyjna I°; Praca Socjalna I°; Praca Socjalna II° rok 2
Studia niestacjonarne: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II° rok 1; Pedagogika Specjalna II° rok 2; Praca Socjalna II° rok 1 i 2

Godziny otwarcia dziekanatu

  • poniedziałek – czwartek godz.10-14
  • piątek – nieczynny

       W roku akademickim 2021/2022 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl  ­-student-stypendia.

 
Stanowiska ds. pomocy materialnej:

mgr inż. Ireneusz Borowski,  birek1@umcs.pl  p.60; tel. 81 537 63 05 
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I°, II° i JM,  psychologia JM

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur,   drzewicka@umcs.pl   p.60; tel. 81 537 63 05  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna I° , II° i JM, praca socjalna I° i II°


Stanowiska ds. obsługi studenta:

ANIMACJA KULTURY I°
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

mgr Maria Chroń – ul. Głęboka 45, pok. 3.19  /  tel. 81 537 60 68

ANIMACJA KULTURY II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr Maria Chroń – ul. Głęboka 45, pok. 3.19  /  tel. 81 537 60 68

PEDAGOGIKA I°
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02

PEDAGOGIKA I°
studia niestacjonarne

Rok 1,2,3

mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02

PEDAGOGIKA II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr Maria Chroń – ul. Głęboka 45, pok. 3.19  /  tel. 81 537 60 68

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia niestacjonarne

Rok 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°
studia stacjonarne

Rok 1, 2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie
studia stacjonarne

Rok 1,2

mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02

Rok 3

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

Rok 2

mgr Izabela Jonik – pok. 60A  /  tel. 81 537 63 02

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I°
studia stacjonarne

Rok 1

mgr Maria Chroń – ul. Głęboka 45, pok. 3.19  /  tel. 81 537 60 68

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°
studia stacjonarne

Rok 1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73

Rok 2

specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się:
mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73

specjalność Resocjalizacja z socjoterapią:
mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62  /  tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°
studia niestacjonarne

Rok 1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73

Rok 2

Halina Lorenc – ul. Głęboka 45, pok. 3.19 /  tel. 81 537 60 68

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie
studia stacjonarne

Rok 1, 2,3

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62  /  tel.81 537 63 73

PRACA SOCJALNA I°
studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3

Halina Lorenc – ul. Głęboka 45, pok. 3.19 /  tel. 81 537 60 68

PRACA SOCJALNA II°
studia stacjonarne

Rok  2

Halina Lorenc – ul. Głęboka 45, pok. 3.19 /  tel. 81 537 60 68

PRACA SOCJALNA II°
studia niestacjonarne

Rok 1, 2

Halina Lorenc – ul. Głęboka 45, pok. 3.19 /  tel. 81 537 60 68

PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia stacjonarne

Rok 1, 2, 3, 4,5

mgr Katarzyna Kwiatkowska – ul. Głęboka 45, pok. 3.19  /  tel. 81 537 60 68


Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:

mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: psychologia, pedagogika I i II stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)