Dziekanat

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 14:00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.
W soboty dziekanat jest czynny tylko w terminach zjazdów w godzinach od  9.00 do 13.00.

UWAGA! W okresie wakacyjnym tj. 29.06.2019r do 28.09.2019r. w soboty dziekanat NIECZYNNY

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Kierownik Dziekanatu: 
mgr Mariola Granda, p. 59, tel: (81) 537 63 03

Zastępca Kierownika Dziekantu:
mgr inż. Ewa Sobieszek, p. 59, tel: (81) 537 63 01

Badania naukowe:
mgr Katarzyna Dejnek, p. 59, tel: (81) 537 63 01

Studia doktoranckie i doktoraty:
mgr inż. Izabela Przebierowska, p. 59, tel: (81) 537 63 01

Sprawy socjalne studentów:

mgr inż. Ireneusz Borowski, p.60; tel. 81 537 63 05
kierunek: pedagogika  II0 , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  II0 1 rok,  praca socjalna I0 II 0 , psychologia

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur, p.60; tel. 81 537 63 05 
kierunek: animacja kultury I0 i II0 , pedagogika I0, pedagogika specjalna I0 i II0

Sprawy dydaktyczne:
mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a
kierunek: pedagogika i animacja kultury 
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b
kierunek: pedagogika specjalna i praca socjalna
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 60 26   (Instytut Psychologii UMCS, ul. Plac Litewski 5)
kierunek: psychologia
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

 

Animacja kultury I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

-

2

3

Animacja kultury  II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

-

2

Pedagogika I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A
tel. 81 537 63 02

2

mgr Izabela Jonik – pok. 60A
tel. 81 537 63 02

3

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62
tel. 81 537 63 73 

Pedagogika II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

2

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna I0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A
tel. 81 537 63 02

mgr Izabela Jonik – pok. 60A
tel. 81 537 63 02

2

3

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

2

 

Pedagogika specjalna I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62
tel. 81 537 63 73

2

3

Pedagogika specjalna II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62
tel. 81 537 63 73    

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

2

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62
tel. 81 537 63 73

 

Praca socjalna I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

2

3

Praca socjalna II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

 

Psychologia

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02

2

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02

3

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02

4

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

5

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A
tel.81 537 63 02