Dziekanat

WITAMY NA STRONACH
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

    Godziny otwarcia dziekanatu

  • poniedziałek – czwartek godz.10-14
  • piątek – nieczynny

Dziekanat  będzie otwarty  dla studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 8-12 w  n/w soboty: 04,03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 22.04, 13.05, 03.06,17.06

        W roku akademickim 2022/2023 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl  ­-student-stypendia.

Stanowiska ds. pomocy materialnej:
mgr inż. Ireneusz Borowski,  ireneusz.borowski@mail.umcs.pl  p.1.14; tel. 81 537 63 18
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II° i JM,  psychologia JM

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur,   katarzyna.drzewicka-mazur@mail.umcs.pl   p.1.13; tel. 81 537 63 17  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna II° i JM, praca socjalna I° i II° , pedagogika resocjalizacyjna I°

Stanowiska ds. obsługi studenta:

ANIMACJA KULTURY I / studia stacjonarne Rok 1, 2, 3 mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02
ANIMACJA KULTURY II° /studia stacjonarne Rok 1, 2 mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02
PEDAGOGIKA I° / studia stacjonarne Rok 1, 2, 3 mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA I° / studia niestacjonarne Rok 1,2,3 mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA II° / studia stacjonarne Rok 1, 2 mgr inż. Ireneusz Borowski
tel. 81 537 63 18, p.1.14
PEDAGOGIKA II° / studia niestacjonarne Rok 1 mgr inż. Ireneusz Borowski
tel. 81 537 63 18, p.1.14
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II° / studia stacjonarne Rok 2 mgr inż. Ireneusz Borowski
tel. 81 537 63 18, p.1.14
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II° / studia niestacjonarne Rok 2 mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie / studia stacjonarne Rok 1,2,3 mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32
Rok 4 mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie / studia niestacjonarne Rok 1,2 mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32
Rok 3 mgr Izabela Jonik
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I° / studia stacjonarne Rok 1,2 mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02
PEDAGOGIKA SPECJALNA II° / studia stacjonarne Rok 2 mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA SPECJALNA II° / studia niestacjonarne Rok 2 mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie / studia stacjonarne Rok 1, 2,3,4 mgr inż. Marta Tyziniec
tel. 81 537 63 30, p.1.32
PRACA SOCJALNA I° / studia stacjonarne Rok 1, 2, 3 mgr Maria Chroń
tel. 81 537 63 09, p.1.02
PRACA SOCJALNA II° / studia stacjonarne Rok 1, 2 mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur
tel. 81 537 63 17, p.1.13
PRACA SOCJALNA II° / studia niestacjonarne Rok 1, 2 mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur
tel. 81 537 63 17, p.1.13
PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie / studia stacjonarne Rok 1, 2, 3, 4, 5 mgr Katarzyna Kwiatkowska
tel. 81 537 63 09, p.1.02
Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:
mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 19  p.1.15
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 19   p.1.15
kierunek: psychologia, pedagogika I i II stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 20  p.1.16
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)