Dziekanat

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12 
20-004 Lublin

Kierownik ds. administracji
mgr Mariola Granda 

Asystent Dziekana
mgr Jolanta Misiur 

Stanowisko ds. badań i komercjalizacji
mgr Katarzyna Dejnek 

Stanowisko ds. promocji i informacji 
mgr Aneta Gęba 

Stanowiska ds. finansowych i zamówień publicznych 
mgr Barbara Sioma
mgr inż. Ewa Sobieszek

Sprawy socjalne studentów:
mgr inż. Ireneusz Borowski, p.60; tel. 81 537 63 05 
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  II°,  praca socjalna I° i II°, psychologia

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur, p.60; tel. 81 537 63 05  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna I° i II°, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I° 

Sprawy dydaktyczne:
mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna 
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: psychologia, pedagogika I stopnia
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika II stopnia 
(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

ANIMACJA KULTURY I°

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

3

mgr Ewa Łyczkowska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

ANIMACJA KULTURY II°

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

mgr Ewa Łyczkowska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

PEDAGOGIKA I°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

mgr Ewa Łyczkowska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

2

-

3

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

PEDAGOGIKA II°

Rok

Studia stacjonarne

              

1

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA I°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

2

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA II°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jednolite magisterskie

Rok

Studia stacjonarne

 

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

2

3

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA SPECJALNA II°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

2

mgr Ewa Łyczkowska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

PEDAGOGIKA SPECJALNA jednolite magisterskie

Rok

Studia stacjonarne

 

1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

PRACA SOCJALNA I°

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

3

Halina Lorenc – pok. 60 A
tel. 81 537 63 02

 

PRACA SOCJALNA II°

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

2

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

                                                          PSYCHOLOGIA

Rok

          Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1  2  3   mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A 
                 tel.81 537 63 02

 

     4             Halina Lorenc – pok. 60 A 
                 tel. 81 537 63 02

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A 
tel.81 537 63 02

     5   mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A 
           tel.81 537 63 02
            Halina Lorenc – pok. 60 A 
                   tel. 81 537 63 02