Dziekanat

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12 
20-004 Lublin


Szanowni Studenci,

Osoby przebywające w budynkach Wydziału Pedagogiki i Psychologii zobowiązane są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz powinny się stosować się  do zaleceń GIS. 

W związku z obecną sytuacją stanu  epidemii wszystkie sprawy  będą załatwiane drogą mailową lub telefonicznie. Adresy e-mail i nr. telefonów do poszczególnych osób zajmujących się danym kierunkiem  znajdują się na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakładce dziekanat.

W wyjątkowych sytuacjach i z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych  możliwa będzie wizyta w punkcie obsługi studenta (sala nr 66 – I piętro- Instytut Pedagogiki- godz.10-14) w następujących dniach:

Wtorek- animacja kultury i praca socjalna

Środa-pedagogika

Czwartek-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Piątek- pedagogika specjalna

Dla studentów kierunku psychologia czasowo będzie uruchomiony punkt obsługi w Instytucie Psychologii, przy ul.Głębokiej 45 (wtorki, środy i czwartki w sali nr 2.15 w godz.10-14)

W roku akademickim 2020/2021 wnioski o stypendia socjalne składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wszelkie informacje i instrukcje na stronie www.umcs.pl ­-student-stypendia.

 

Stanowiska ds. pomocy materialnej:
mgr inż. Ireneusz Borowski,  birek1@umcs.pl  p.60; tel. 81 537 63 05 
kierunek: pedagogika  II° , pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I°, II° i JM,  psychologia JM

mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur,   drzewicka@umcs.pl   p.60; tel. 81 537 63 05  
kierunek: animacja kultury I° i II°, pedagogika I°, pedagogika specjalna I° , II° i JM, praca socjalna I° i II°

Stanowiska ds. obsługi studenta:

 

ANIMACJA KULTURY I 0

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

3

mgr Ewa Łyczkowska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

ANIMACJA KULTURY II 0

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

Pedagogika I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

2

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62
tel. 81 537 63 73-

3

 

Pedagogika II 0

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna I0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

3

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 03

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
 tel. 81 537 63 73

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62
tel. 81 537 63 73

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jednolite magisterskie

Rok

Studia stacjonarne

 

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A 
tel. 81 537 63 02

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

Pedagogika specjalna I 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

3

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

Pedagogika specjalna II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 
tel. 81 537 63 

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62 
tel. 81 537 63

2

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

Pedagogika specjalna jednolite magisterskie

Rok

Studia stacjonarne

 

1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

2

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62 
tel. 81 537 63 73

 

Praca socjalna I 0

Rok

Studia stacjonarne

 

1

2

3

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

 

Praca socjalna II 0

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

2

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

Psychologia

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1

2

3

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A 
tel.81 537 63 02

4

5

Halina Lorenc – pok. 60 A 
tel. 81 537 63 02

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A 
tel.81 537 63 02

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia:
mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: animacja kultury, pedagogik przedszkolna i wczesnoszkolna (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności) 

mgr Aneta Gęba tel.81 537 63 18 p.36a 
kierunek: psychologia, pedagogika I stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b
kierunek: pedagogika specjalna, praca socjalna, pedagogika II stopnia (rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)