Dziekanat

Dziekanat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 14:00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.
W soboty dziekanat jest czynny tylko w wyznaczonych terminach (terminarz).

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
FAX (81) 532 - 04 - 27

 

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Animacja kultury I 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

2

3

Animacja kultury II 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

2

Pedagogika I 0

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

2

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

3

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

Pedagogika II 0

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

2

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna I0

1

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

mgr Izabela Jonik – pok. 60A

tel. 81 537 63 02  izabela.jonik@umcs.pl

2

3

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna II0

1

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

2

Pedagogika specjalna I 0

1

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

 

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

2

3

Pedagogika specjalna II 0

1

mgr Ewa Łyczkowska  – pok. 62  

tel. 81 537 63 73     ewa.lyczkowska@umcs.pl

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

2

mgr inż. Marta Tyziniec – pok. 62

tel. 81 537 63 73 mtyziniec@umcs.pl

Praca socjalna I 0

1

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

2

3

Praca socjalna II 0

1

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

2

mgr inż. Elżbieta Skwirczyńska – pok. 62

tel. 81 537 63 73 eskwirczynska@umcs.pl

Psychologia

1

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02

 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

2

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02

 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

3

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02

 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

4

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02

 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

5

Halina Lorenc – pok. 60 A

tel. 81 537 63 02 hlorenc@umcs.pl

mgr Katarzyna Kwiatkowska – pok. 60 A

tel.81 537 63 02 k.kwiatkowska@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc materialna dla studentów

                mgr inż. Ireneusz Borowski

            pok.60; tel. 81 5376305; birek1@umcs.pl

            KIERUNEK:

                   PEDAGOGIKA  II0

                   PEDAGOGIKAPRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  II0 1 ROK

                   PRACA SOCJALNA I0I II0

                   PSYCHOLOGIA

 

        mgr inż. Katarzyna Drzewicka-Mazur

        pok.60; tel. 81 5376305; drzewicka@poczta.umcs.lublin.pl

            KIERUNEK:

                   ANIMACJA KULTURY I0 i II0

                   PEDAGOGIKA I0

                   PEDAGOGIKA SPECJALNA I0 i II0

        

 

 

        mgr inż. Izabela Przebierowska- Studia doktoranckie, przewody doktorskie

            pok.59; tel. 81 5376301; izabela.przebierowska@poczta.umcs.lublin.pl

 

        mgr inż. Ewa Sobieszek- Sprawy finansowe z dotacji ministerialnej

            pok.59; tel. 81 5376301; ewa.sobieszek@umcs.pl

        mgr Katarzyna Dejnek- Sprawy finansowe z działalności naukowo-badawczej

            pok.59; tel. 81 5376301; katarzyna.dejnek@ poczta.umcs.lublin.pl

        mgr Barbara Sioma- Sprawy dotyczące jakości kształcenia

            pok.59; tel. 81 5376301; barbara.sioma@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Beata Białek-Boczek tel.81 537 63 18 p.36a

Sprawy dydaktyczne kierunku pedagogika i animacja kultury

(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

 

Barbara Niedzielska tel.81 537 63 29 p.36b

Sprawy dydaktyczne kierunku pedagogika specjalna i praca socjalna

(rozkłady zajęć, fakultety, seminaria i specjalności)

 

Dyżury dziekanatu w semestrze letnim 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych (soboty)

Dziekanat jest czynny w każdą sobotę w którą są zajęcia

Godziny przyjęć interesantów 9.00-13.00