Dziekanat

Godziny pracy:

  • poniedziałek - czwartek - godz. 10.00-14.00
  • piątek - nieczynny 
  • wybrane soboty - obsługa wyłącznie studentów studiów zaocznych. Terminy sobotnich dyżurów pracowników Dziekanatu będą na bieżąco umieszczane na tablice ogłoszeń.

Obsługa techniczno-biurowa w roku 2023/2024

mgr Milena Malicka (pok. A.4.23), adres e-mail milena.malicka@mail.umcs.pl, nr telefonu 81 537 60 24

I stopień: 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna: 1, 2, 3 rok

PR i Zarządzanie Informacją: 1, 2, 3 rok

II stopień:

Produkcja Medialna: 1, 2 rok

 

mgr Anna Sternik (pokój A.4.23), adres e-mail anna.sternik@mail.umcs.pl, nr telefonu 81 537 60 24

I stopień:

Produkcja Medialna: 1, 2, 3 rok

International Relations (BA): 1, 2, 3 rok (year 1, 2, 3)

II stopień: 

Administracja Publiczna: 1, 2 rok

Nowe media ZAOCZNE: 1 rok

Bezpieczeństwo Narodowe ZAOCZNE: 2 rok

mgr inż. Ewelina Dobosz (pokój A.4.26), adres e-mail ewelina.dobosz@mail.umcs.pl, nr telefonu 81 537 60 37

I stopień:

Politologia: 1 rok

Bezpieczeństwo Narodowe: 1, 2, 3 rok

Społeczeństwo Informacyjne: 1, 2 rok

Bezpieczeństwo Narodowe ZAOCZNE: 1, 3 rok

II stopień: 

Bezpieczeństwo Narodowe: 1, 2 rok

Bezpieczeństwo Narodowe ZAOCZNE: 1 rok

Politologia: 1, 2 rok

IT Cyber Security: 1 rok 

mgr Jacek Czajka (pokój A.4.26), adres e-mail jacek.czajka@mail.umcs.pl, nr telefonu 81 537 60 37 

I stopień:

Stosunki Międzynarodowe: 1, 2, 3 rok

Politologia: 3 rok

Administracja i zarządzanie publiczne: 1, 2, 3 rok

Bezpieczeństwo Narodowe ZAOCZNE: 2 rok

II stopień: 

International Relations (MA): 1, 2 rok (year 1, 2)

Stosunki Międzynarodowe: 1, 2 rok

Społeczeństwo Informacyjne: 2 rok

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna: 1, 2 rok

Obsługa studentów programu LLP ERASMUS i gości zagranicznych (LLP ERASMUS students and foreign visitors)
mgr Klaudia Kubińska
tel. 81 537 60 20, pok. A.4.42
klaudia.kubinska@mail.umcs.pl