Dziekanat

Godziny pracy:

  • poniedziałek - czwartek - godz. 10.00-14.00
  • piątek - nieczynny 
  • sobota - godz. 8.00-12.00 (tylko studenci zaoczni)

Obsługa techniczno-biurowa w roku 2019/2020

Administracja publiczna

Stacjonarne I rok, II stopień mgr Jolanta Pastwa  
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  

Bezpieczeństwo narodowe

Stacjonarne I, II, III rok, I stopień

mgr Jolanta Pastwa
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl

I,II rok, II stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
Niestacjonarne I rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, I stopień mgr Jolanta Pastwa  
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  
III rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 
II rok, II stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl

Dziennikarsto i komunikacja społeczna

Stacjonarne I, II rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
III rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
I, II rok, II stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 

International relations

Stacjonarne

 

I rok, I stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 
I, II rok, II stopień mgr Jolanta Pastwa
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  

Politologia

Stacjonarne     I rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
III rok, I stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 
I, II rok, II stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl

Produkcja medialna

Stacjonarne I, II, III rok, I stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 
I, II rok, II stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl

Stosunki międzynarodowe  

Stacjonarne    I rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
II rok, I stopień mgr Jolanta Pastwa  
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  
III rok, I stopień mgr Iwona Szaliłow  
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
iwona.szalilow@poczta.umcs.lublin.pl
I rok, II stopień mgr Jolanta Pastwa  
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  
II rok, II stopień mgr Anna Sternik
tel. (81) 537 60 24, pok. 028  
anna.sternik@poczta.umcs.lublin.pl 
Społeczeństwo informacyjne
Stacjonarne I, II, III rok, I stopień mgr inż. Iwona Kwiatkowska-Kursa 
tel. (81) 537 60 37, pok. 027 
iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl
  I rok, II stopień mgr Jolanta Pastwa  
tel. (81) 537 60 37, pok. 027
jolanta.pastwa@poczta.umcs.lublin.pl  

Obsługa studentów programu LLP ERASMUS i gości zagranicznych (LLP ERASMUS students and foreign visitors)

mgr Anna Lewartowicz
tel. (81) 537 60 69, pok. 02A  
anna.lewartowicz@poczta.umcs.lublin.pl