Obsługa kierunków

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Od poniedziałku do czwartku - w godzinach 10.00-14.00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.

(Dziekanat znajduje się na niskim parterze w budynku tzw. Nowej Humanistyki)

UWAGA!

KONTAKT Z DZIEKANATEM WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY LUB POPRZEZ WIADOMOŚCI E-MAIL!!

DO ODWOŁANIA!

W dniach 29.03. - 9.04.2021 r. zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego zgodnie z poniższym plikiem: 


Podział obsługi kierunków od roku akademickiego 2020/2021:


Studia doktoranckie     mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037, tel. 81-537-27-57


Anglistyka I°     mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Anglistyka II°     mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Archeologia I°    mgr Katarzyna Czechowska,   p. 023,   tel. 81-537-53-79


Archeologia II°    mgr Katarzyna Czechowska,   p. 023,   tel. 81-537-53-79


Architektura informacji I°    mgr Małgorzata Przybycień, p. 028, tel. 81-537-27-67


Architektura informacji II°    mgr Małgorzata Przybycień, p. 028, tel. 81-537-27-67


 

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I°   mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II°     mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Bałkanistyka I°     mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień,   p. 037,     tel. 81-537-27-57


E-edytorstwo i techniki redakcyjne I°     mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Filologia polska I°     lic. Paulina Misztal,    p. 029,   tel. 81-537-27-54


Filologia polska II°     lic. Paulina Misztal    p. 029,   tel. 81-537-27-54


Germanistyka I°    mgr Małgorzata Przybycień,  p. 028   tel. 81-537-27-67


Germanistyka II°    mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Hispanistyka      mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Hispanistyka II°     mgr Małgorzata Przybycień,   p. 030,   tel. 81-537-27-67


Historia I°     mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Historia II°    mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Iberystyka I°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy/Intercultural communication in education and the work place II°                                           mgr Katarzyna Tomczyk,   p. 028,    tel. 81-537-27-67


Kulturoznawstwo I°     lic. Paulina Misztal p. 029,   tel. 81-537-27-54


Kulturoznawstwo II°     mgr Małgorzata Przybycień, p. 028, tel. 81-537-27-67


Lingwistyka stosowana I°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Lingwistyka stosowana II°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Logopedia z audiologią I°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Logopedia z audiologią II°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie     lic. Paulina Misztal,    p. 029,   tel. 81-537-27-54


Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie I°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Portugalistyka II°     mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Romanistyka I°     lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-54


Romanistyka II°    mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Rusycystyka I°     mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,  tel. 81-537-27-67


Rusycystyka II°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 023,   tel. 81-537-53-79


Technologie cyfrowe w animacji kultury I°     mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Technologie cyfrowe w animacji kultury II°     mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Translacja konferencyjna II°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Turystyka historyczna I°     lic. Paulina Misztal,  p. 029,   tel. 81-537-27-54


Ukrainistyka I°     mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Ukrainistyka II°     mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53

Świadczenia socjalne dla studentów i doktorantów:
mgr inż. Justyna Majczak pok. 023, tel. 81-537-53-79
mgr Katarzyna Czechowska, pok. 023, tel. 81-537-53-79

Inne kontakty wydziałowe - link do strony >>>