Obsługa kierunków

Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin
(Dziekanat znajduje się na niskim parterze w budynku tzw. Nowej Humanistyki)

Godziny otwarcia Dziekanatu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.


Kierownik Dziekanatu:
mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Zastępca Kierownika Dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Sprawy socjalne studentów:
mgr Katarzyna Tomczyk, pok. 028, tel. 81-537-27-67
mgr Małgorzata Tofil, p. 028, tel. 81-537-27-67

Studia doktoranckie:
mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037, tel. 81-537-27-57

Inne kontakty wydziałowe - link do strony >>>

Aktualizacja obsługi kierunków: 28.09.2017.


Anglistyka I°     mgr Maria Kuśmierz,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Anglistyka II°     mgr inż. Tomasz Kosa,   p. 035,   tel. 81-537-27-59


Archeologia I°    mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Archeologia II°    mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Architektura informacji I°    mgr Małgorzata Tofil, p. 028, tel. 81-537-27-67


Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I°   mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037,   tel. 81-537-27-57 


Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II°   mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037,   tel. 81-537-27-57


Bałkanistyka I°     mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień,   p. 037,     tel. 81-537-27-57


E-edytorstwo i techniki redakcyjne I°     mgr Maria Kuśmierz,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Filologia polska I°     mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Filologia polska II°     mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Germanistyka I°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Germanistyka II°    mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Historia I°     mgr Katarzyna Derkacz,    p. 038,   tel. 81-537-27-56


Historia II°    mgr Katarzyna Derkacz,    p. 038,   tel. 81-537-27-56


Iberystyka I°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Informatologia stosowana II°    mgr Małgorzata Tofil, p. 028, tel. 81-537-27-67


Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy/Intercultural communication in education and the work place II°                                           mgr Katarzyna Tomczyk,   p. 028,    tel. 81-537-27-67


Kulturoznawstwo I°     mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037,   tel. 81-537-27-57


Kulturoznawstwo II°     mgr Małgorzata Tofil, p. 028, tel. 81-537-27-67


Lingwistyka stosowana I°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Lingwistyka stosowana II°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Logopedia z audiologią I°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Logopedia z audiologią II°     mgr Magdalena Chudy,   p. 031,   tel. 81-537-27-52


Romanistyka I°     mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas,    p. 035,   tel. 81-537-27-59


Romanistyka II°     mgr Maria Kuśmierz,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Rusycystyka I°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Rusycystyka II°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Technologie cyfrowe w animacji kultury I°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Technologie cyfrowe w animacji kultury II°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 030,   tel. 81-537-27-53


Translacja konferencyjna II°     mgr Monika Galant,    p. 031,   tel. 81-537-27-52


Turystyka historyczna I°     mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Ukrainistyka I°     mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57


Ukrainistyka II°     mgr Katarzyna Czechowska,   p. 037,   tel. 81-537-27-57