DZIEKANAT WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Adres

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik Dziekanatu mgr Jolanta Jarzyńska


Pokój: 7A (parter, budynek B)


Telefon: (81) 537-5212


Faks: (81) 537-5471


e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny dyżurów

W Dziekanacie interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku wyłącznie w godzinach od 10.00 do 14.00. W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.

Opis

Dziekanat Wydziału


Dziekan Wydziału


dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw.

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS (ZFPiN IF UMCS na stronie Wydziału)

Dziekanat: pok. 3 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5212

e-mail: mfi.dziekan@umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 9.00-10.00


Prodziekan Wydziału


dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw.

Zakład Statystyki Matematycznej IM UMCS (ZSM IM UMCS na stronie Wydziału)

Dziekanat: pok. 2 (parter, budynek B),

tel. (81) 537-5211

e-mail: Przemyslaw.Matula@umcs.lublin.plmatula@hektor.umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
wtorek, czwartek w godzinach: 10.00-11.00