DZIEKANAT WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Adres

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

Kontakt

Kierownik administracji Wydziału mgr Jolanta Jarzyńska


Pokój: 7A (parter, budynek B)


Telefon: (81) 537-5212


Faks: (81) 537-5471                                               


e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.plKontakt do Dziekanatu Wydziału


Telefon: (81) 537-5211, (81) 537-5213, (81) 537-5512                                         


e-mail: mfidz@poczta.umcs.lublin.pl


 

Godziny dyżurów

W Dziekanacie interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku wyłącznie w godzinach od 10.00 do 14.00. W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.

Opis


Dziekan Wydziału


dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS

Dziekanat: pok. 3 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5212

e-mail: monika.budzynska@umcs.lublin.pl


Prodziekan Wydziału


 

Dziekanat: pok. 2 (parter, budynek B),

tel. (81) 537-5211