Dziekanat

Godziny obsługi studentów:

Studia stacjonarne:

Poniedziałek – czwartek: 10:00 – 14:00, piątek: nieczynne

Studia niestacjonarne:

Poniedziałek - czwartek: 10:00 – 14:00, piątek: nieczynne

Studia zaoczne:

Soboty podczas zjazdów:

Prawo, Prawno-biznesowy: 8:00-12:00

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawno-menedzerski: 8:00-12:00

Sprawy socjalne:

Poniedziałek-czwartek 10:00-14:00, piątek: nieczynne

Kierunek Prawo

Studia stacjonarne   
I i IV rok mgr Elżbieta Budzyńska Pok. 206 tel. 815375127
III rok

mgr Angelika Czerniak

Pok. 207 tel. 815375132
II i V rok mgr Ewa Zarębska Pok. 206 tel. 815375127
Studia niestacjonarne - zaoczne
 I - V rok mgr Edyta Kędzierska Pok. 207  tel. 815375132
Studia niestacjonarne - wieczorowe
       

Kierunek Administracja i Prawno-administracyjny

Studia stacjonarne

 II rok II stopnia Administracja

I rok II stopnia Prawno-Administracyjny

mgr Agnieszka Woźniak Pok. 212
 
tel. 815375128
fax. 815375128 

II i III rok I stopnia Administracja

I rok I stopnia Prawno-Administracyjny

mgr Magdalena Borzęcka
       
Studia niestacjonarne
Studia I i II stopnia mgr Ewa Ciepłowska Pok. 207 tel. 815375132

Kierunek Prawo Bezpieczenstwa wewnętrznego

Studia stacjonarne
I rok I stopnia mgr Dorota Jarząb-Bojarska Pok. 217 tel. 815375597
I i II rok II stopnia Anna Sowa Pok. 217 tel. 815375597
Studia niestacjonarne
 I stopnia mgr Anna Flis Pok. 214 tel. 815375053
 II stopnia

Kierunek Prawno-Biznesowy

Studia stacjonarne
Studia stacjonarne I stopnia mgr Monika Jezior Pok. 216 tel. 815375131
Studia niestacjonarne
Studia niestacjonarne I stopnia

mgr Angelika Czerniak

mgr Edyta Kędzierska

Pok. 207 tel. 815375132

Kierunek Prawno-Menadżerski

Studia stacjonarne II stopnia mgr Monika Jezior Pok. 216 tel. 815375131
Studia niestacjonarne II stopnia mgr Anna Flis Pok. 214 tel. 815375053

Sprawy socjalne

 

mgr Agnieszka Mazurek

 

mgr Jolanta Bobel

Pok. 7 tel. 815375234

Studia doktoranckie

  mgr Magdalena Igras Pok. 210

tel. 815375130
e-mail: magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl

Asystent Dziekana

mgr Agnieszka Michalczyk Pok. 208

 tel. 815375443

e-mail:  agnieszka.michalczyk@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik ds. administracji

mgr Agnieszka Sikora Pok. 204 tel. 815375126
fax 815375405
e-mail:  agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik obiektu

Ewa Olszak Pok. 423 tel. 815375442