Dziekanat

Godziny obsługi studentów:

Studia stacjonarne:

Poniedziałek – czwartek: 10:00 – 14:00, piątek: nieczynne

Studia niestacjonarne:

Poniedziałek - czwartek: 10:00 – 14:00, piątek: nieczynne

Studia zaoczne:

Soboty podczas zjazdów:

Prawo, Prawno-biznesowy: 8:00-12:00

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawno-menedzerski: 8:00-12:00

Sprawy socjalne:

Poniedziałek-czwartek 10:00-14:00, piątek: nieczynne

Kierunek Prawo

Studia stacjonarne   
I i IV rok mgr Elżbieta Budzyńska Pok. 206 tel. 81 537 51 27
III rok

mgr Jolanta Dąbrowska

mgr Edyta Kędzierska

Pok. 207 tel. 81 537 51 32
II i V rok mgr Ewa Zarębska Pok. 206 tel. 81 537 51 27
Studia niestacjonarne - zaoczne
 I - V rok mgr Edyta Kędzierska Pok. 207  tel. 81 537 51 32
Studia niestacjonarne - wieczorowe
       

Kierunek Administracja i Prawno-administracyjny

Studia stacjonarne

 II rok II stopnia Administracja

I rok II stopnia Prawno-Administracyjny

mgr Agnieszka Woźniak Pok. 212
 
tel. 81 537 51 28
fax. 81 537 51 28 

II i III rok I stopnia Administracja

I rok I stopnia Prawno-Administracyjny

mgr Magdalena Borzęcka
       
Studia niestacjonarne
Studia I i II stopnia mgr Dorota Jarząb-Bojarska Pok. 217 tel. 81 537 55 97

Kierunek Prawo Bezpieczenstwa wewnętrznego

Studia stacjonarne
I rok I stopnia mgr Dorota Jarząb-Bojarska Pok. 217 tel. 81 537 55 97
I i II rok II stopnia Anna Sowa Pok. 217 tel. 81 537 55 97
Studia niestacjonarne
 I stopnia mgr Anna Flis Pok. 207 tel. 81 537 51 32
 II stopnia

Kierunek Prawno-Biznesowy

Studia stacjonarne
Studia stacjonarne I stopnia mgr Monika Jezior Pok. 209 tel. 81 537 51 29
Studia niestacjonarne
Studia niestacjonarne I stopnia mgr Dorota Jarząb-Bojarska Pok. 217 tel. 81 537 55 97

Kierunek Prawno-Menadżerski

Studia stacjonarne II stopnia mgr Monika Jezior Pok. 209 tel. 81 537 51 29
Studia niestacjonarne II stopnia mgr Anna Flis Pok. 207 tel. 81 537 51 32

Sprawy socjalne

 

mgr Agnieszka Mazurek

 

mgr Jolanta Bobel

Pok. 7 tel. 81 537-52-34

Studia doktoranckie

  mgr Magdalena Igras Pok. 210

tel. 81 537-51-30
e-mail: magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl

 
mgr Agnieszka Michalczyk Pok. 208  

Kierownik Dziekanatu

mgr Agnieszka Sikora  Pok. 204 tel. 81 537-51-26
fax 81 537-54-05
e-mail:  agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl