Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie od 26.09

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 rozpoczną się 26 września 2022 roku o godzinie 8.00 i zakończą w dniu 10 października 2022 roku o godzinie 23.59.

Wykłady (lista, harmonogram) - studia stacjonarne

Wykłady (lista, harmonogram) - studia niestacjonarne

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2022