Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 28 wrzesnia 2023 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 8 października 2023 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXV EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 Wydział Biologii i Biotechnologii

 Dr Renata Bancerz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Co nas (nie) otruje… - zdrowe życie w toksycznym świecie.” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 7 października 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 14 października 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 21października 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 28 października 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 4 listopada 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 11.30

 „What (not) poisons us.. - Living healthily in a toxic world”

Limit- 300

Dr Marzanna Paździoch-Czochra (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Cukier w pigułce- fakty i mity” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 21października 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

 “Sugar in a pill - facts and myths”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba  (Wydział Chemii)

„Coraz więcej chemii w naszym życiu, czyli czy potrzebujemy konserwantów.” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

“More and more chemistry in our lives, do we really need preservatives”

Limit- 300

dr Małgorzata Olszowy-Tomczyk  (Wydział Chemii) 

„Stres oksydayjny- "być albo nie być", oto pytanie o życie ..” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

niedziela 3 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

“Oxidative stress - "to be or not to be", this is the question about life”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny
 

Dr Jarosław Banaś (Wydział Ekonomiczny)  E-20-OGN

„Zrobotyzowana automatyzacja procesów” –  9 godz. (1 pkt wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 października 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

sobota 4 listopada 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

"Robotic Process Automation"

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Przyjemność jako wartość w ludzkim życiu” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 7 października 2023 roku od godz. 11 do godz. 12.30

sobota 14 października 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 21 października 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 25 października 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 28 listopada 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 4 listopada 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 13 grudnia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 13 stycznia 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 27 stycznia 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

“Pleasure as a value in human life”

Limit- 300

Dr Ewa Lecka (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Konflikty społeczne” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 października 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 28 października 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 9.00 do godz. 13.00

“Social conflicts”

Limit- 100

 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Prof. dr hab. Przemysław Mroczek (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

„Skąd się biorą naukowcy - czyli jak obrać tę ścieżkę kariery?” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

„Where do scientists come from - so how do you take that career path?”

Limit- 300

 

 Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr hab. Anna Prokopiak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Zakładanie organizacji pozarządowej  i pozyskiwanie funduszy na jej  działalność statutową” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 21 października 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 19.15

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 19.15

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 19.15

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 19.15

 „Establishing a non-governmental organization and raising funds for its statutory activities”

Limit- 300

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 Dr hab. Anna Szwed-Walczak (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Jak kreować wizerunek medialny?.”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.55

sobota 21 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.55

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.55

How to create a media image?”

Limit- 300

Prof. dr  hab. Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Gry polityczne - teoria i praktyka”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 12.35

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 8.30 do godz. 12.35

sobota 3 lutego 2024 roku od godz. 8.30 do godz. 12.35

„Political Games - Theory And Practice”

Limit- 300

 Dr Tomasz Wicha (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Konflikt nasz powszedni. Studium o polskiej (nie) zgodzie.”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 8 października 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 22 października 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 5 listopada 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 19 listopada 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 3 grudnia 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 17 grudnia 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 14 stycznia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

niedziela 28 stycznia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 18.30

“Internal political conflict in Poland”

Limit- 300

Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Równi czy różni? Wprowadzenie do polityki równościowej..”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 28 października 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

niedziela 10 grudnia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

sobota 3 lutego 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

niedziela 4 lutego 2024 roku od godz. 11.00 do godz. 15.05

 “Equal or different? An introduction to equality policy.”

Limit- 300

Wydział Prawa i Administracji

Dr Katarzyna Hanas (Wydział Prawa i Administracji)

„Kilka słów o zasadach sporządzania umów i pism”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 7 października 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

sobota 28 października 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

sobota 20 stycznia 2024 roku od godz. 9.00 do godz. 13.30

 “A few words about the rules of drawing up contracts and legal documents”

Limit- 300

 Dr Paweł Sadowski (Wydział Prawa i Administracji)

„Obywatelstwo europejskie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 13 października 2023 roku od godz. 17.20 do godz. 19.35

piątek 20 października 2023 roku od godz. 17.20 do godz. 19.35

piątek 27 października 2023 roku od godz. 17.20 do godz. 19.35

piątek 10 listopada 2023 roku od godz. 17.20 do godz. 19.35

piątek 17 listopada 2023 roku od godz. 17.20 do godz. 19.35

 “European Citizenship”

Limit- 300

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

 „Sztuka kłamstwa jest tak stara jak sama Rosja”. Rosyjskie mity, manipulacje i dezinformacja w polityce światowej”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 7 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 14 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 21 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 28 października 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 4 listopada 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

 “The art of lying is as old as Russia itself. Russian myths, manipulations and disinformation in world politics”

Limit- 300

 Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

 „Język a bezpieczeństwo narodowe”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 7 października 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 14 października 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 21 października 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 28 października 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 4 listopada 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 10.30 do godz. 12.45

 “Language and national security”

Limit- 300

 Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr hab. Bartłomiej Maliszewski (CJIKP DLA PIC)

 „Kultura języka polskiego (poprawność językowa)”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 października 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 28 października 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 13 stycznia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 16.30

sobota 27 stycznia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 16.45

 “Prescriptive linguistics”

Limit- 300

 Dr Agnieszka Trześniowska-Nowak (CJIKP DLA PIC)

 „O ulotnej naturze przyjaźni. Literackie odsłony motywu.”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 października 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 21 października 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 28 października 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 18 listopada 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 25 listopada 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 2 grudnia 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 9 grudnia 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

sobota 16 grudnia 2023 roku od godz. 13.30 do godz. 15.00

“About the fleeting nature of friendship. Literary versions of the theme.”

Limit- 300

 Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.