Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 17 lutego 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 26 lutego 2020 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LVII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Wydział Chemii

Dr Małgorzata Olszowy-Tomczyk (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Druga twarz tlenu czyli o reaktywnych formach tleniu i nie tylko” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

sobota 14 marca 2020 r. godzina 8.00 – 12.00 Sala B Wydziału Chemii

sobota 28 marca 2020 r. godzina 8.00 – 12.00 Sala B Wydziału Chemii

sobota 18 kwietnia 2020 r. godzina 8.00 – 12.00 Sala B Wydziału Chemii

 “The Other Face of Oxygen: Reactive Oxygen Species and More”

Limit- 90

Wydział Ekonomiczny

Dr Monika Jakubiak (Wydział Ekonomiczny)

„Jak zostać przedsiębiorcą?”– 9 godz. (1 pkt ECTS) wykład  będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

sobota 21marca 2020 r. godzina 8.00 – 12. 00 Aula III Wydziału Ekonomicznego

“How to Become an Entrepreneur?”           

Limit- 105

Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Trening dla mózgu: zadania na logiczne myślenie” –  18 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 9 marca 2020 r. https://kampus.umcs.pl/

“Training the Brain: Tasks for Logical Thinking”

Limit- 150

 Wydział Politologii

 

Prof. dr hab. Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Projekt ladies and gentlemen - Savoir-vivre, dobre maniery, etykieta i protokół dyplomatyczny”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

sobota 16 maja 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

niedziela 17 maja 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

sobota 23 maja 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

“Project Ladies and Gentlemen: Savoir- Vivre, Good Manners, Etiquette and Diplomatic Protocol”

Limit- 150

 

Prof. dr hab. Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Co by było gdyby… Historie alternatywne”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

niedziela 24 maja 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

sobota 6 czerwca 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

niedziela 7 czerwca 2020 r.  godzina 8.30 – 12.35 Aula Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

 “What If… Alternative Histories”

Limit- 150Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.