Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 25 lutego 2022 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 6 marca 2022 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Wydział Chemii

Dr Iwona Ostolska (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Blaski i cienie promieniotwórczości” – 15 godz. (1 pkt ECTS)  wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

sobota 21 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

sobota 28 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

sobota 4 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

sobota 11 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

About complexes without complexes

Limit- 300

 Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Paweł Bytniewski (Wydział Filozofii i Socjologii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Retoryka. Czym można przekonać już przekonanych?” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 13 marca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00

niedziela 27 marca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00

niedziela 10 kwietnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00

niedziela 15 maja 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00

niedziela 12 czerwca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.00

Rhetoric. Is it possible to convince the already convinced?

Limit- 300

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 
Dr Adam Lesiuk (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) Z-3-OGN WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Odpakuj swoją naturę” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 13 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 20 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 27 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 3 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 10 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 24 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 8 maja 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

niedziela 15 maja 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

Unpack your nature

Limit- 300

Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 

Dr Łukasz Jędrzejski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Mity i stereotypy w polityce”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 2 kwietnia 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

niedziela 3 kwietnia 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

sobota 9 kwietnia 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

Myths and stereotypes in politics

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 5 marca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 2 kwietnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 7 maja 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

Be smart - how to survive in the world of applications

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„(Nie) więcej niż telewizja. O popularności serwisów streamingowych.”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 12 marca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 9 kwietnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 14 maja 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

(No) more than television. About the popularity of streaming services.

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Bitcoin- kryptowaluty, czyli co?”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 19 marca 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 23 kwietnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 21 maja 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

Bitcoin- cryptocurrencies, or what?

Limit- 300

Dr Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Co by było gdyby… Historie alternatywne”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 14 maja 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

sobota 21 maja 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

sobota 28 maja 2022 roku od godz. 9.20 do godz. 13.25

What If… Alternative Histories

Limit- 300

Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Asertywna czy lojalna? Współczesna kultura obywatelska”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 5 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 26 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 23 kwietnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 14 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 11 czerwca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

niedziela 26 czerwca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

Assertive or loyal? Contemporary civic culture

Limit- 300

Wydział Zamiejscowy w Puławach

 Dr Zenon Pokojski (Wydział Zamiejscowy w Puławach) 

„Komunikacja w biznesie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 5 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.45

sobota 19 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.45

sobota 2 kwietnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.45

„Business Communication”

Limit- 300

Rejestracja na wykład w/n podanych kierunków:

Gr 1 – Kierunek Administracja Publiczna

Gr 2 – Pozostałe kierunki spoza Wydziału Zamiejscowego

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Języka Europy Wschodniej) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Klucz do Moskwy znajduje się w Kijowie. Rosyjsko-ukraiński konflikt tożsamości”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 13 marca 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 20 marca 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 27 marca 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 3 kwietnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 10 kwietnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 24 kwietnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 8 maja 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 15 maja 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 22 maja 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

niedziela 29 maja 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.15

Russo-Ukrainian identity conflict

Limit- 300

Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr Agnieszka Trześniowska-Nowak (CJiKAP dla PiC) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Popkulturowa mapa Lubelszczyzny”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 13 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 20 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 27 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 3 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 10 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 24 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 8 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 15 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 22 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

niedziela 29 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.30

The popculture map of Lubelszczyzna

Limit- 300

 

Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.