Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minium 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 22 lutego 2021 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 01 marca 2021 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LX EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Wydział Chemii

Dr Damian Nieckarz (Wydział Chemii)

„Fraktale - na pograniczu nauk ścisłych i sztuki” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • niedziela 28 lutego 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 7 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 14 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 21 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 28 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 11 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 18 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • niedziela 25 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.00

 “Fractals - at the border between science and art”

Limit- 300


Wydział Ekonomiczny

Dr Mareki Angowski (Wydział Ekonomiczny) -WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce” – 9 godz. (1 pkt ECTS) ) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • sobota 13 marca 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30
 • sobota 20 marca 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30
 • sobota 27 marca 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30

 “Network organizations in the contemporary economy”

Limit- 300

Dr Wojciech Misterek (Wydział Ekonomiczny)

„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej” –  9 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • sobota 13 marca 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30
 • sobota 27 marca 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30
 • sobota 17 kwietnia 2021 roku od godz. 14.15 do 16.30

“One's own economic activity as an alternative to contract work”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii
 

Dr hab. Krzysztof Stachyra (Wydział Pedagogiki i Psychologii) PS-5-OGN

„Magiczny" wpływ muzyki na psyche i ciało” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • sobota 27 lutego 2021 roku od godz. 9.00 do 11.15
 • niedziela 28 lutego 2021 roku od godz. 9.00 do 11.15
 • sobota 6 marca 2021 roku od godz. 9.00 do 11.15
 • niedziela 7 marca 2021 roku od godz. 9.00 do 11.15
 • sobota 13 marca 2021 roku od godz. 9.00 do 11.15

„Magic" influence of music on the psyche and the body”

Limit- 300

Wydział Zamiejscowy w Puławach
 

Dr Zenon Pokojski (Wydział Zamiejscowy w Puławach) WZP-1-OGN

„Komunikacja w biznesie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • sobota 13 marca 2021 roku od godz. 8.00 do 12.00
 • niedziela 14 marca 2021 roku od godz. 8.00 do 12.00
 • sobota 27 marca 2021 roku od godz. 8.00 do 12.00

„Business Communication”

Limit- 300

Rejestracja na wykład w/n podanych kierunków:

Gr 1 – Kierunek Administracja Publiczna

Gr 2 – Kierunek Chemia techniczna

Gr 3 – Kierunek Fizjoterapia

Gr 4 – Kierunek Wychowanie fizyczne

Gr 5 – Pozostałe kierunki spoza Wydziału Zamiejscowego


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.