Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 26 września 2022 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 10 października 2022 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXIII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Dr Renata Bancerz (Wydział Biologii i Biotechnologii)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Biohacking, vegan, hybrid beauty. Nowoczesne trendy w kosmetyce” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 sobota 15 października 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 29 października 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 7 stycznia 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

 sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 8.30 do godz. 10.45

  „Biohacking, vegan, hybrid beauty. New trends in cosmetics”

 Limit- 300

Wydział Chemii

Dr Iwona Ostolska (Wydział Chemii)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Promieniotwórczość - przyszłość czy zmierzch obecnego świata?” – 15 godz. (1 pkt ECTS)  wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 29 października 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

sobota 12 listopada 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

niedziela 11 grudnia 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

sobota 21 stycznia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

niedziela 22 stycznia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

Radioactivity - the future or the twilight of the present world?

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Dr Marek Angowski (Wydział Ekonomiczny)

„Metody analiz zachowań konsumentów” –  9 godz. (1 pkt wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 29 października 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 10.30

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 10.30 do godz. 13.00

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 10.30 do godz. 13.00

"Methods of analyzing consumer behavior"

Limit- 300

 Dr Lyubov Klapkiv (Wydział Ekonomiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Czarne łabędzie" na rynku finansowym” –  9 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

niedziela 6 listopada 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

niedziela 20 listopada 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

https://kampus.umcs.pl/

“Black swans on the financial market”

Limit- 300

 Dr Bartłomiej Zinczuk (Wydział Ekonomiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Społeczna odpowiedzialność biznesu” –  9 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 18 grudnia 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

niedziela 15 stycznia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

niedziela 29 stycznia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.30

“Corporate Social Responsibility”

Limit- 300

Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Bogusław Grodzki (Wydział Filologiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Emblematy miłości w tradycji europejskiej” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 8 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 15 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 29 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 12 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 7 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 21 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 28 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

sobota 4 lutego 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

“Emblems of Love in the European Tradition”

Limit- 300

Prof. dr hab. Agata Skała (Wydział Filologiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Mity słowiańskie w literaturze i tekstach kultury” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 8 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 15 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 29 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.15

 “Slavic myths in literature and texts of culture”

Limit- 300

Dr hab. Kamen Rikev (Wydział Filologiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Ofiary, obrońcy, zdobywcy w kulturach słowiańskich – między mitami a faktami” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 8 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 15 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 29 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 12 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 7 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 21 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 28 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

sobota 4 lutego 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

 “Victims, Defenders, Conquerors in Slavic Cultures – between Myth and Fact”

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

Dr Karolina Podgórska (Wydział Filozofii i Socjologii)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„E-migracje: technologie w procesach mobilności” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.45

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

“E-migrations: technologies in mobility processes

Limit- 300

 Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Ja i inni - o budowaniu relacji” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 9 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 16 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 30 października 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 6 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 13 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 20 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 27 listopada 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

niedziela 4 grudnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 12.00

“Me and others - how to build a relationships”

Limit- 300

Wydział Historii i Archeologii

Prof. dr hab. Joanna Sobiesiak (Wydział Historii i Archeologii)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Sacrum i Profanum. Ciało i dusza w średniowiecznej ikonografii” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 8 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 15 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 29 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 12 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 7 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 21 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 28 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

sobota 4 lutego 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

 „Sacrum and Profanum. Body and soul in medieval iconography"

Limit- 300

 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki  Przestrzennej)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Antarktyka - historia eksploracji, klimat, geologia i bogactwa naturalne, status prawny.” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 16 października 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 30 października 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 13 listopada 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 27 listopada 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 11 grudnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 8 stycznia 2023 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 22 stycznia 2023 roku od godz. 9.30 do godz. 11.00

niedziela 5 lutego 2023 roku od godz. 9.30 do godz. 10.15

 “Antarctica - history of exploration, climate, geology and natural resources, legal status”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Dr Renata Krawczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

 „"Nie wstanę! Tak będę leżał"  O sposobach radzenia sobie  w kryzysie emocjonalnym.” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 niedziela 16 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.45

 sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.45

 niedziela 4 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.45

 "I will  not get up! I will lie like this". On coping with emotional crisis.”

 Limit- 300

 Wydział Politologii i Dziennikarstwa

 Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 15 października 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

“Be smart - how to survive in the world of applications”

Limit- 300

 Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Zarządzanie różnorodnością i polityka antydyskryminacyjna”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 29 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 14 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

sobota 28 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 14.45

“Diversity management and anti-discrimination policy”

Limit- 300

Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Adrian Niewęgłowski (Wydział Prawa i Administracji)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

niedziela 9 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 16 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 30 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 6 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 13 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 20 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 27 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 4 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 11 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 18 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 8 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 15 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 22 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 29 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

niedziela 5 lutego 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

Copyright in the information society”

Limit- 300

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Język a bezpieczeństwo narodowe”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 8 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 15 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 29 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 3 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 10 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

sobota 17 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.30

“Language and national security”

Limit- 300

Centrum Kultury Fizycznej
 
Dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS (Centrum Kultury Fizycznej) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami - pokonywanie ograniczeń”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 15 października 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 5 listopada 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

sobota 19 listopada 2022 roku od godz. 9.30 do godz. 14.15

 “Physical activity and sport of people with disabilities - overcoming limitations”

Limit- 300

Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr hab. Bartłomiej Maliszewski (CJIKP DLA PIC) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Kultura języka polskiego”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

sobota 15 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 29 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 12 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 26 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 7 stycznia 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 21 stycznia 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

sobota 4 lutego 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

 “Prescriptive linguistics”

Limit- 300

 Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.