Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 28 września 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 17 listopada 2020 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LIX EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Wydział Chemii

Dr hab. Bożena Czech (Wydział Chemii)

„Nano- korzyści i zagrożenia” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

sobota 14 listopada 2020 roku od godz. 9.00 do 12.45

niedziela 15 listopada 2020 roku od godz. 9.00 do 12.45

sobota 19grudnia 2020 roku od godz. 9.00 do 12.45

 “Nano-Benefits and Threats”

Limit- 300

Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIETY

"Opakowania biodegradowalne, paznokcie hybrydowe czy proszek do pieczenia czyli chemia życia codziennego” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

sobota 3 października 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 10 października 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 17 października 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 24 października 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 7 listopada 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 14 listopada 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 21 listopada 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

sobota 28 listopada 2020 roku od godz. 10.15 do 11.45

“Biodegradable Packaging, Hybrid Nail- polish and Baking Powder, or Chemistry in Everyday Life”

Limit- 300

 Dr hab. Ewa Skwarek (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Kiedy człowiek się psuje?-czyli bimateriały w służbie ludzkości” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

sobota 10 października 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 24 października 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 7 listopada 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 21 listopada 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 5 grudnia 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 19 grudnia 2020 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 9 stycznia 2021 roku od godz. 12.30 do 14.00

sobota 23 stycznia 2021 roku od godz. 12.30 do 13.15

 “When a Man Breaks Down?-Bimaterials in Service of Mankind”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Anna Rakowska (Wydział Ekonomiczny)

„Rozwój kompetencji menedżera” – 9 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu  https://kampus.umcs.pl/w terminach:

sobota 3 października 2020 roku od godz. 9.00 do 11.10

sobota 10 października 2020 roku od godz. 9.00 do 11.10

sobota 17 października 2020 roku od godz. 9.00 do 11.10

sobota 24 października 2020 roku od godz. 9.00 do 11.10

“Managerial Skills Dvelopment”

Limit- 300

 Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)

„Trening dla mózgu: zadania na logiczne myślenie” –  9 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 11 października 2020 r. godz 8.00 https://kampus.umcs.pl/

“Training the Brain: Tasks for Logical Thinking”

Limit- 300

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii)  WYKŁAD ZAMKNIETY

„Serce i rozum - filozofia i psychologia” – 30 godz. (2 pkt ECTS) ) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w dniach:

sobota 24 października 2020 roku od godz. 11.00 do 14.30

sobota 7 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 14.30

sobota 14 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 14.30

„Heart and Mind - Philosophy and Psychology”

Limit- 300

 Wydział Pedagogiki i Psychologii
 

Dr hab. Agnieszka Buczak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Między jedzeniem a zdrowiem: przekonania, potrzeby, emocje, światopogląd, kultura, relacje społeczne” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w dniach:

sobota 10 października 2020 roku od godz. 15.00 do 16.00

sobota 24 października 2020 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 7 listopada 2020 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 21 listopada 2020 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 5 grudnia 2020 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 19 grudnia 2020 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 16 stycznia 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30

sobota 30 stycznia 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30

„Between food and health: beliefs, needs, emotions, worldview, culture, social relations”

Limit- 300

 
 
Wydział Politologii

 

Prof. dr hab. Jan Holzer (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Czech Republic: History, Politics, Culture”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w dniach:

sobota 7 listopada 2020 roku od  godz. 8.00 do 12.35 

sobota 21 listopada 2020 roku od  godz. 8.00 do 12.35

sobota 5 grudnia 2020 roku od  godz. 8.00 do 12.35

Czech Republic: History, Politics, Culture”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Łukasz Jędrzejski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Komunikowanie polityczne w polskich filmach i serialach komediowych”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu  https://kampus.umcs.pl/w terminach:

sobota 14 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

niedziela 15 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

sobota 21 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

niedziela 22 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

sobota 28 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

niedziela 29 listopada 2020 roku od godz. 11.00 do 15.00

Political Communication in Polish Comedy Movies and Series”

Limit- 300

 Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Islam w Europie: historia i współczesność”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/w dniach:

sobota 3 października 2020 roku od godz. 9.00

niedziela 4 października 2020 roku od godz. 9.00

sobota 10 października 2020 roku od godz. 9.00

niedziela 11 października 2020 roku od godz. 9.00

sobota 17 października 2020 roku od godz. 9.00

niedziela 18 października 2020 roku od godz. 9.00

Islam in Europe: History and the Present Day”

Limit- 300

Dr hab. Ewelina Podgajna (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Międzykulturowe Public Relations”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/w dniach:

sobota 10 października 2020 roku od godz. 8.30 do 12.35

sobota 17 października 2020 roku od godz. 8.30 do 12.35

sobota 24 października 2020 roku od godz. 8.30 do 12.35

Intercultural Public Realtions”

Limit- 300

Wydział Prawa i Administracji
 

Dr Paweł Sadowski (Wydział Prawa i Administracji) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Obywatelstwo europejskie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/w dniach:

piątek 16 października 2020 roku od godz. 17.20 do 19.35

piątek 4 grudnia 2020 roku od godz. 17.20 do 19.35

piątek 11 grudnia 2020 roku od godz. 17.20 do 19.35

piątek 18 grudnia 2020 roku od godz. 17.20 do 19.35

piątek 22 stycznia 2021 roku od godz. 17.20 do 19.35

European Citizenship”

Limit- 300Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.