Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 22 lutego 2019 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 28 lutego 2019 roku godzinie 23.55.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LV EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Wydział Ekonomiczny

Dr Monika Jakubiak (Wydział Ekonomiczny)

„Jak założyć własną firmę?” – 9 godz. (1 pkt ECTS) wykład  będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

  • sobota 23 marca 2019 r. godzina 8.00 – 11.15 Aula III Wydziału Ekonomicznego

How to start your own business?”            

Limit - 130

 Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)

„Zagadki i łamigłówki logiczne” – 18 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirualnego Kampusu od dnia 26 lutego 2018 r. https://kampus.umcs.pl/

Logic puzzles and brain teasers

Limit - 301

Wydział Prawa i Administracji

Dr Małgorzata Szymańska (Wydział Prawa i Administracji)

„Rolnictwo innowacyjne”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

  • niedziela 7 kwietnia 2019 r. godzina 15.55 – 20.20 Aula B Wydziału Prawa i Administracji
  • niedziela 12 maja 2019 r. godzina 15.55 – 20.20 Aula B Wydziału Prawa i Administracji
  • niedziela 26 maja 2019 r. godzina 15.55 – 20.20 Aula B Wydziału Prawa i Administracji

 „Innovative agriculture”

Limit - 200

 Wydział Politologii

 Dr Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii)

„Projekt ladies and gentlemen - Savoir-vivre, dobre maniery, etykieta i protokół dyplomatyczny”– 15 godz. (1 pkt ECTS) - wykład się nie odbędezie

 Centrum Kultury Fizycznej

Dr Tomasz Bielecki (CKF)

„Aktywność fizyczna jako element zdrowego stylu życia” – 15 godz. (1 pkt ECTS) - wykład się nie odbędzie


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.