Studia niestacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 27 września 2019 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 6 października 2019 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LVI EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Wydział Chemii

Dr hab. Ewa Skwarek (Wydział Chemii)

„Kiedy człowiek się psuje?-czyli biomateriały w służbie ludzkości” – 15 godz. (1 pkt ECTS) - wykład nie zostanie uruchomiony

 • sobota 12 października 2019 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 26 października 2019 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 9 listopada 2019 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 30 listopada 2019 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 14 grudnia 2019 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 11 stycznia 2020 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 18 stycznia 2020 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii
 • sobota 25 stycznia 2020 r. godzina 11.00 – 12.30 Aula A Wydziału Chemii

“When does a human being break down? Biomaterials in service of mankind”

Limit- 270

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Anna Rakowska (Wydział Ekonomiczny)

„Rozwój kompetencji menedżera” – 9 godz. (1 pkt ECTS) wykład  będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • sobota 19 października  2019 r. godzina 8.00 – 10. 30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • sobota 23 listopada  2019 r. godzina 8.00 – 10. 30 Aula III Wydziału Ekonomicznego

“Managerial Skills Development”               

Limit- 150

 Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)

„Zagadki i łamigłówki logiczne” – 18 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 5 października 2019 r. https://kampus.umcs.pl/

„Logic puzzles and brain teasers”

Limit- 150

 Wydział Politologii

 Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji” – 15 godz. (1 pkt ECTS). ) wykład  będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

sobota 19 października 2019 r.  godzina 8.30 – 11.45 i 12.40-15.05 Aula Wydziału Politologii

„Be smart - how to survive in the world of applications”

Limit- 150

 Dr hab. Ewelina Podgajna (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)- wykład nie został uruchomiony

„Komunikowanie w dyplomacji publicznej i dialog międzykulturowy” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • sobota 23 listopada 2019 r. godzina 8.00 – 12.35 Aula  Wydziału Politologii
 • sobota  30 listopada 2019 r. godzina 8.00 – 12.35 Aula  Wydziału Politologii
 • sobota  7 grudnia 2019 r. godzina 8.00 – 12.35 Aula  Wydziału Politologii

 “Communication in public diplomacy and intercultural dialogue.”

Limit- 150

 Dr Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Projekt ladies and gentlemen - Savoir-vivre, dobre maniery, etykieta i protokół dyplomatyczny”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • sobota 18 stycznia 2020 r. godzina 8.30 – 12. 35 Aula Wydziału Politologii
 • niedziela 19 stycznia 2020 r. godzina 8.30 – 12. 35 Aula Wydziału Politologii
 • sobota 25 stycznia 2020 r. godzina 8.30 – 12. 35 Aula Wydziału Politologii

 “Project Ladies And Gentlemen: Savoir- vivre, good manners, etiquette and diplomatic protocol”

Limit- 150

 Dr Andrzej Dumała (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)- wykład nie zostanie uruchomiony

„Unia Europejska przed i po brexicie”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • sobota 12 października  2019 r.  15.10 – 17.35 Aula Wydziału Politologii
 • sobota 19 października  2019 r.  15.10 – 17.35 Aula Wydziału Politologii
 • sobota  9 listopada  2019 r.  15.10 – 17.35 Aula Wydziału Politologii
 • sobota  16 listopada  2019 r.  15.10 – 17.35 Aula Wydziału Politologii
 • sobota  23 listopada  2019 r.  15.10 – 17.35 Aula Wydziału Politologii

 “The European Union before and after Brexit”

Limit- 110

 Dr Dorota Maj (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)- wykład nie zostanie uruchomiony

„Współczesne ruchy subkulturowe”– 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • sobota 12 października  2019 r.  8.00 – 12.35 Aula Wydziału Politologii
 • niedziela 20 października  2019 r.  8.00 – 12.35 Aula Wydziału Politologii
 • niedziela 27 października  2019 r.  8.00 – 12.35 Aula Wydziału Politologii

 “Contemporary subcultures”

Limit- 150

 Centrum Kultury Fizycznej

Dr Tomasz Bielecki (CKF)

„Zdrowy styl życia - jak zdrowo żyć?” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ - wykład nie zostanie uruchomiony.

 • niedziela 13 października 2019 r. godzina 9.00 – 13.00 Aula  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne
 • niedziela 20 października 2019 r. godzina 9.00 – 13.00 Aula  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne
 • niedziela 27 października 2019 r. godzina 9.00 – 13.00 Aula  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne

Healthy lifestyle - how to live a healthy life”

Limit- 175Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.