Studia stacjonarne

 

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 28 września 2020 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 11 października 2020 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LIX EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Wydział Artystyczny

Dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski (Wydział Artystyczny) A-9-OG

„Witraż i szkło artystyczne” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

czwartek 15 października 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 29 października 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 12 listopada 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 26 listopada 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 3 grudnia 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 17 grudnia 2020 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 7 stycznia 2021 r. od godz. 12.30 do 15.30 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

czwartek 21 stycznia 2021 r. od godz. 12.30 do 14.00 Al. Kraśnicka 2b pracownia szkła (Cerkiewka)

“Stained Glass and Art  Glass”

Limit- 6

Celem warsztatów jest wprowadzenie w świat szkła i nabycie podstawowych umiejętności w technice witrażu tradycyjnego oraz szkła artystycznego. Zajęcia oferują uczestnikom teoretyczną i praktyczną wiedze z :

- projektowania i wykonywania witraży

- podstawowych materiałów i narzędzi wykorzystywanych w pracowni witrażu i szkła artystycznego

- nauka klejenia klejem UV

- topienia szkła metoda fusingu

 Dr hab. szt. Barbara Pazur (Wydział Artystyczny)

„Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 8 października 2020 r. https://kampus.umcs.pl/

“Gordon's Music Learning Theory”

Limit- 80

 
Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Najgroźniejsze wirusy świata” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

piątek 27 listopada 2020 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 4 grudnia 2020 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 11 grudnia 2020 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 18 grudnia 2020 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 8 stycznia 2021 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 15 stycznia 2021 r. od  godz. 13.00 do 15.30

piątek 22 stycznia 2021 r. od  godz. 13.00 do 15.30

 “The Most Dangerous Viruses in the World”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr hab. Bożena Czech (Wydział Chemii)

„Nano- korzyści i zagrożenia” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

środa 7 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 21 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 4 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 18 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 2 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 16 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.45

środa 13 stycznia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

 “Nano-Benefits and Threats”

Limit- 300

 Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (Wydział Chemii)

„Opakowania biodegradowalne, paznokcie hybrydowe czy proszek do pieczenia czyli chemia życia codziennego” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach

wtorek 6 października 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 13 października 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 20 października 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 27 października 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 3 listopada 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 10 listopada 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 17 listopada 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

wtorek 24 listopada 2020 r. od  godz. 17.15 do 18.45

“Biodegradable Packaging, Hybrid Nail- polish and Baking Powder, or Chemistry in Everyday Life”

Limit- 300

 Dr hab. Ewa Skwarek (Wydział Chemii)

„Kiedy człowiek się psuje?-czyli bimateriały w służbie ludzkości.” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach

wtorek 6 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 20 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 3 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 17 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 1 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 15 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 12 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

wtorek 26 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 16.45

“When a Man Breaks Down?-Bimaterials in Service of Mankind”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Anna Rakowska (Wydział Ekonomiczny)

„Rozwój kompetencji menedżera” – 15 godz. (1 pkt ECTS) ) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu. https://kampus.umcs.pl/w  dniach:

piątek 2 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

czwartek 8 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

czwartek 15 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

czwartek 22 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

czwartek 29 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

czwartek 30 października 2020 r. od  godz. 14.30 do 16.40

“Managerial Skills Dvelopment”

Limit- 300

 Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)

„Trening dla mózgu: zadania na logiczne myślenie” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od środy 3 listopada 2020 r. godz 9.45 https://kampus.umcs.pl/

“Training the Brain: Tasks for Logical Thinking”

Limit- 300

Dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Wydział Ekonomiczny) E-26-OG

„Współczesne kryzysy gospodarcze - geneza, przebieg, skutki” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od wtorku 6 października 2020 r.  godz 9.45. https://kampus.umcs.pl/

“Contemporary Economic Crisis - Genesis, Course, Effects”

Limit- 300

  Wydział Filozofii i Socjologii

Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Serce i rozum - filozofia i psychologia” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

wtorek 3 listopada 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 10 listopada 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 17 listopada 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 24 listopada 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 1 grudnia 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 8 grudnia 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 15 grudnia 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

wtorek 22 grudnia 2020 r. od  godz. 13.15 do 14.45

„Heart and Mind - Philosophy and Psychology”

Limit- 300

 Dr Małgorzata Dziekanowska (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Antropologia przestrzeni” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 7 października 2020 r. w godzinach od 9.40 do 11.10 https://kampus.umcs.pl/

„Anthropology of Space”

Limit- 300

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (Wydział Humanistyczny)

„Razem i osobno. Relacje polsko-żydowskie w XX wieku” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu. https://kampus.umcs.pl/w  dniach:

czwartek 8 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 15 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 22 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 19 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 5 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 12 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 19 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 26 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 3 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 10 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 17 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 7 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 14 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 21 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

czwartek 28 stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

 “Together and Apart. Polish-Jewish Relations in the 20th Century”

Limit- 300

 Prof. dr hab. Michael Erdrich (Wydział Humanistyczny)

„Epidemie w pradziejach” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu. https://kampus.umcs.pl/w  dniach:

poniedziałek 19 października 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 9 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 16 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 30 listopada 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 14 grudnia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 11stycznia 2021 r. od  godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 25 stycznia 2020 r. od  godz. 16.00 do 17.30

 „Pandemics in the Past”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Prof. dr hab. Bogusław Grodzki (Wydział Humanistyczny)

„Eros - fantazja - duchowość w literaturze europejskiej” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu. https://kampus.umcs.pl/w  dniach:

czwartek 8 października 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 15 października 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 22 października 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 29 października 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 5 listopada 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 12 listopada 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 19 listopada 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 26 listopada 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 3 grudnia 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 10 grudnia 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 17 grudnia 2020 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 7 stycznia 2021 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 14 stycznia 2021 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 21stycznia 2021 r. od  godz. 16.20 do 17.50

czwartek 28 stycznia 2021 r. od  godz. 16.20 do 17.50

Eros - Fantasy - Pitituality in the European Literature”

Limit- 300

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

Dr  Marek Miśkiewicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

„Elementy kryptografii stosowanej” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

czwartek 15 października 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 29 października 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 12 listopada 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 26 listopada 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 10 grudnia 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 14 stycznia 2021 r. od  godz. 15.00 do 16.30

czwartek 28 stycznia 2021 r. od  godz. 15.00 do 16.30

Elements of Applied Cryptography”

Limit- 300

 Dr  Nicholas Sedlmayr (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) 

„Topology in Physics” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 6 października 2020 r. w od godziny 10.00 https://kampus.umcs.pl/

„Topology in Physics”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr hab. Przemysław Mroczek (Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

„Epoka plastiku” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 15 października 2020 r. https://kampus.umcs.pl/

„The age of plastics”

Limit- 100

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr hab. Agnieszka Buczak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Między jedzeniem a zdrowiem: przekonania, potrzeby, emocje, światopogląd, kultura, relacje społeczne” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/ w dniach:

wtorek 6 października 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.00

wtorek 20 października 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 3 listopada 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 17 listopada 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 1 grudnia 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 15 grudnia 2020 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 12 stycznia 2021 r. od  godz. 15.00 do 16.30

wtorek 26 stycznia 2021 r. od  godz. 15.00 do 16.30

„Between food and health: beliefs, needs, emotions, worldview, culture, social relations”

Limit- 300

 Dr Tomasz Knopik (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Psychologia talentu” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 13 października 2020 r. w godzinach od 13.00 do 14.30 https://kampus.umcs.pl/

„Psychology  of Talent”

Limit- 300

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Prof. dr hab. Jan Holzer (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Czech Republic: History, Politics, Culture”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach

piątek 16 października 2020 r. od  godz. 8.30 do 11.30

piątek 6 listopada 2020 r. od  godz. 8.30 do 11.30

piątek 20 listopada 2020 r. od  godz. 8.30 do 30.00

piątek 4 grudnia 2020 r. od  godz. 8.30 do 11.30

„Czech Republic: History, Politics, Culture”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

 Dr Julita Rybczyńska (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Contemporary Poland-Cultural and Socio-Political Perspectives”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach

środa 25 listopada 2020 r. od  godz. 17.30 do 19.10

środa 2 grudnia 2020 r. od  godz. 17.30 do 19.10

środa 9 grudnia 2020 r. od  godz. 17.30 do 19.10

środa 16 grudnia 2020 r. od  godz. 17.30 do 19.10

środa 13 stycznia 2021 r. od  godz. 17.30 do 19.10

środa 20 stycznia 2021 r. od  godz. 17.30 do 19.10

„Contemporary Poland-Cultural and Socio-Political Perspectives”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Łukasz Jędrzejski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Komunikowanie polityczne w polskich filmach i serialach komediowych”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 7 października 2020 r. od godz. 11.00 https://kampus.umcs.pl/

Political Communication in Polish Comedy Movies and Series”

Limit- 300

 Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Islam w Europie: historia i współczesność”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 5 października 2020 r. w godzinach od 10. 00 do 17.00 https://kampus.umcs.pl/

„Islam in Europe: History and the Present Day”

Limit- 300

 Dr hab. Ewelina Podgajna (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Międzykulturowe Public Relations”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w dniach https://kampus.umcs.pl/ w dniach

poniedziałek 5 października 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 12 października 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 19 października 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 26 października 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 2 listopada 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 9 listopada 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 16 listopada 2020 r. od  godz. 8.00 do 9.30

poniedziałek 23 listopada 2020 r. od  godz. 8.00 do 8.45

Intercultural Public Realtions”

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr hab. Adrian Niewęgłowski (Wydział Prawa i Administracji

„Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 5 października 2020 r. https://kampus.umcs.pl/

„Copyright in the Information Society”

Limit- 300

 Dr Paweł Sadowski (Wydział Prawa i Administracji)

„Obywatelstwo europejskie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 6 października 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 13 października 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 20 października 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 27 października 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 3 listopada 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 10 listopada 2020 roku od godz. 17.20 do 18.50

wtorek 17 listopada 2020 roku od godz. 17.20 do 19.35

European Citizenship”

Limit- 300

PA-8-OG

Dr Marcin Gołębiowski i Prof. dr hab. Volodymyr Pylypenko (Wydział Prawa i Administracji

„Szkoła Prawa Ukraińskiego”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 2 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

wtorek 3 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

poniedziałek 16 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

wtorek 17 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

poniedziałek 23 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

wtorek 24 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

poniedziałek 30 listopada 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

wtorek 1 grudnia 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

poniedziałek 14 grudnia 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

wtorek 15 grudnia 2020 roku od godz. 17.30 do 19.50

School of Ukrainian Law”

wykład w języku polskim i angielskim

Limit- 300

Dr Kinga Wernicka (Wydział Prawa i Administracji) PA-9-OG

„Droits de propriéé intellectuelle dans l'UE”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od dnia 8 października 2020 r. od godziny 12.30 do 14.00  https://kampus.umcs.pl/

„Droits de propriéé intellectuelle dans l'UE”

wykład w języku francuskim

Limit- 21

Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr Anna Butcher (Centrum Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców)

„Kino polskie w perspektywie europejskiej” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 7 października 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 14 października 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 21 października 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 28 października 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 4 listopada 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 18 listopada 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 25 listopada 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

środa 2 grudnia 2020 roku od godz. 15.30 do 17.00

Polish Cinema in the European Perspective ”

-wykład w języku angielskim

Limit- 300

 Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

„Kulturowo-cywilizacyjny wybór Ukrainy” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 7 października 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 14 października 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 24 października 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 28 października 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 4 listopada 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 18 listopada 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 15 listopada 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 2 grudnia 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 9 grudnia 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 16 grudnia 2020 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 13 stycznia 2021 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 20 stycznia 2021 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 27 stycznia 2021 roku od godz. 16.00 do 17.30

poniedziałek 1 lutego 2021 roku od godz. 16.00 do 17.30

środa 3 lutego 2021 roku od godz. 16.00 do 17.30

 “Cultural and civilizational choice of Ukraine”

Limit- 50Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.