Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 24 lutego 2024 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 3 marca 2024 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXVI EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Wydział Artystyczny

Prof. dr hab. Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny)

„Jazz - improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz.

(2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach

wtorek 27 lutego 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

czwartek 7 marca 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 19 marca 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 26 marca 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 9 kwietnia 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 16 kwietnia 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 23 kwietnia 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 30 kwietnia 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 7 maja 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 14 maja 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 21 maja 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

środa 22 maja 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 28 maja 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 11 czerwca 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 18 czerwca 2024 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

“Jazz - improvised phenomenon of the 20th century music”

Limit- 300

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr Urszula Świderska (Wydział Biologii i Biotechnologii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Forensic botany and mycology” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 14 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 21 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 4 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 11 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 18 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 25 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 9 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 16 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 16.45

 „Forensic botany and mycology”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

 Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„O zmysłach (nie tylko ludzkich) w zdrowiu i chorobie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 7 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

czwartek 14 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

czwartek 21 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

czwartek 4 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

czwartek 11 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

“About the senses (not only human) in health and disease”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba  (Wydział Chemii)

„Czym oddychamy, czyli co wiemy o zanieczyszczeniach powietrza” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 28 lutego 2024 roku od godz. 16.30 do godz. 18.45

środa 6 marca 2024 roku od godz. 16.30 do godz. 18.45

środa 13 marca 2024 roku od godz. 16.30 do godz. 18.45

środa 20 marca 2024 roku od godz. 16.30 do godz. 18.45

środa 27 marca 2024 roku od godz. 16.30 do godz. 18.45

 “What do we breathe and what do we know about air pollutants”

Limit- 300

Dr Katarzyna Szwaczko (Wydział Chemii)

„Czym pachnie chemia (natura związków zapachowych i podstawy perfumerii)” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 27 lutego 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 5 marca 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 12 marca 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 19 marca 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 26 marca 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 9 kwietnia 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 16 kwietnia 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 23 kwietnia 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 30 kwietnia 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

wtorek 7 maja 20224 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

“What chemistry smells like (nature of fragrance compounds and fundamentals of perfumery)”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Maciej Bałtowski (Wydział Ekonomiczny

Miejsce i funkcje państwa we współczesnej gospodarce” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 7 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 14 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 21 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 4 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 11 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 18 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 25 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

czwartek 9 maja 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

“The place and functions of the state in the contemporary economy”

Limit- 300

Dr Patrycja Marzec-Braun (Wydział Ekonomiczny)

„Lider start-upu – jak przewodzić ludziom?” –  15 godz. (1 pkt wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 5 marca 20224 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 19 marca 20224 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 9 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 23 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 7 maja 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 21 maja 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 4 czerwca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 11 czerwca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

" Start-up leader – how to lead people?"

Limit- 300

Prof. dr hab. Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)

„Przedsiębiorczość w praktyce - sukcesy i porażki” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 5 marca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 12 marca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 19 marca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 26 marca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 9 kwietnia 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 16 kwietnia 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 23 kwietnia 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 30 kwietnia 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 7 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 14 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 21 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 28 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 4 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 11 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

wtorek 18 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

 “Entrepreneurship in practice - successes and failures”

Limit- 300

Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Christopher Garbowski (Wydział Filologiczny)

„Lublin Throughout the Ages” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 6 marca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 13 marca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 20 marca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 27 marca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 10 kwietnia 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 17 kwietnia 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 24 kwietnia 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 8 maja 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 15 maja 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 22 maja 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 29 maja 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 5 czerwca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 12 czerwca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

środa 19 czerwca 2024 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

“Lublin Throughout the Ages”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Rato Rodrigues, Ricardo (Wydział Filologiczny)

„15 books for our times: A.I., gender, ecology, identity, etc. How literary works can help us navigate our world” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 4 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 11marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 18 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 25 marca 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

poniedziałek 29 kwietnia 2024 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

 “15 books for our times: A.I., gender, ecology, identity, etc. How literary works can help us navigate our world”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Grzegorz Czemiel (Wydział Filologiczny)WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Literatura a kryzys klimatyczny: wprowadzenie do ekokrytyki” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 8 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 15 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 22 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 12 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 19 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 26 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 10 maja 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 17 maja 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

piątek 24 maja 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 15.30

“Literature and the climate crisis: introduction to ecocriticism”

Limit- 300

wprowadzenie w proponowany temat wykładu:

https://www.youtube.com/watch?v=Tz0kJy2DuUw

Wydział Filozofii i Socjologii

Dr hab. Jarosław Chodak (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Dezinformacja - polaryzacja - populizm: wyzwania dla demokracji w erze cyfrowej” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 28 lutego 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 6 marca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 13 marca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 20 marca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 27 marca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 10 kwietnia 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 17 kwietnia 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 24 kwietnia 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 8 maja 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 15 maja 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 22 maja 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 29 maja 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 5 czerwca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 12 czerwca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 19 czerwca 2024 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

“Disinformation - polarisation - populism: challenges for democracy in the digital ag”

Limit- 100

Dr hab. Alfred Wierzbicki (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Etyczne aspekty konfliktów i wojny” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 5 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 12 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 19 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 26 marca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 9 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 16 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 23 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 30 kwietnia 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 7 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 14 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 21 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 28 maja 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 4 czerwca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 11 czerwca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 18 czerwca 2024 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

 “Ethical aspects of conflicts and war”

Limit- 300

Wydział Historii i Archeologii

Dr hab. Dariusz Wróbel (Wydział Historii i Archeologii)

„Konflikty w średniowieczu - przykłady z historii Polski” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 6 marca 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 13 marca 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 20 marca 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 27 marca 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 17 kwietnia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 24 kwietnia 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 8 maja 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 17.00

środa 22 maja 2024 roku od godz. 15.30 do godz. 16.15

“Conflicts in the Middle Ages - examples from Polish history”

Limit- 300

Dr Anna Miączewska (Wydział Historii i Archeologii)

„Starożytne Pompeje: historia, życie mieszkańców, współczesne wykopaliska” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 1 marca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 12.05

piątek 8 marca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 15 marca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 22 marca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 5 kwietnia 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 12 kwietnia 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 19 kwietnia 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 26 kwietnia 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 10 maja 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 17 maja 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 24 maja 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 7 czerwca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 14 czerwca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

piątek 21 czerwca 2024 roku od godz. 10.35 do godz. 11.20

 “Ancient Pompeii: History, Life of Residents, Current Excavations”

Limit- 300

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

Dr Marek Miśkiewicz (Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Kryptografia na co dzień” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 6 marca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 20 marca 2024 roku od godz.15.00 do godz. 16.30

środa 10 kwietnia 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 15 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 29 maja 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 5 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 12 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 19 czerwca 2024 roku od godz. 15.00 do godz. 15.45

 „Everyday cryptography”   

Limit- 300                                            

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Małgorzata Telecka (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

„Kultura i sztuka Wyspy Wielkanocnej” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 6 marca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 12.00

środa 13 marca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 20 marca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 27 marca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 10 kwietnia 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 17 kwietnia 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 24 kwietnia 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 8 maja 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 15 maja 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 22 maja 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 29 maja 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 5 czerwca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 12 czerwca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

środa 19 czerwca 2024 roku od godz. 10.30 do godz. 11.15

 „Culture and art of Easter Island”                           

Limit- 300

Dr hab. prof. UMCS Sebastian Bernat (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)                                                                        

„Zmysły w krajobrazie” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 1 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 8 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 15 marca 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 22 marca 2024 roku od godz. 8.00 do godz. 10.00

piątek 5 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 12 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 19 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 13.30

piątek 26 kwietnia 2024 roku od godz. 12.00 do godz. 12.45

 „Senses in the landscape”

Limit- 300

 Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Be individual - jak przetrwać w świecie ze sztuczną inteligencją.”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 26 lutego 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.05

poniedziałek 4 marca 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 11 marca 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 8 kwietnia 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 29 kwietnia 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 13 maja 2024 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

Be individual how to survive in the world with AI”

Limit- 300

Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Sztuczna inteligencja w polityce” – 15 godz.(1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 30 kwietnia 2024 roku od godz. 13.00 do godz.13.45

wtorek 7 maja 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 14 maja 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 21 maja 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 28 maja 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 147.30

wtorek 4 czerwca 2024 roku od godz.13.00 do godz.4.30

wtorek 11 czerwca 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 18 czerwca 2024 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

 “AI in politics”

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr Dorota Lebowa (Wydział Prawa i Administracji)

„Prawne aspekty ochrony przyrody w Polsce”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 5 marca 2024 roku od godz. 17.30 do godz. 19.50

wtorek 12 marca 2024 roku od godz. 17.30 do godz. 19.50

wtorek 19 marca 2024 roku od godz. 17.30 do godz. 19.50

wtorek 26 marca 2024 roku od godz. 17.30 do godz. 19.50

wtorek 9 kwietnia 2024 roku od godz. 17.30 do godz. 19.50

 “Legal aspects of nature protecion i n Poland”

Limit- 300

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr Agnieszka Trześniowska-Nowak (CJIKP DLA PIC)

 „Czy lekarze w powieściach tylko leczą? Na marginesie polskich i amerykańskich thrillerów medycznych”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 7 marca 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 14 marca 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 21 marca 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 4 kwietnia 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 11 kwietnia 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 18 kwietnia 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 25 kwietnia 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 9 maja 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 16 maja 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

czwartek 23 maja 2024 roku od godz. 12.05 do godz. 14.30

“Do doctors in novels only treat? On the margins of Polish and American medical thrillers.”

Limit- 300                                            


 

Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.