Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 22 lutego 2019 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 28 lutego 2019 roku godzinie 23.55.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LV EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Wydział Artystyczny

Prof. dr hab. Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny)

„Jazz - improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz.

(2 pkt ECTS)  

 • poniedziałek 4 marca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 11 marca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 18 marca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 25 marca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 01 kwietnia 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 6 maja 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 13 maja 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 20 maja 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 27 maja 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 3 czerwca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 10 czerwca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki
 • poniedziałek 17 czerwca 2019 r. godzina 20.00 – 21.30 Sala 14 Instytutu Muzyki

Jazz: improvised music of the twentieth century”

Limit - 84

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Podróż do wnętrza mózgu” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • poniedziałek 4 marca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 11 marca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 18 marca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 25 marca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 01 kwietnia 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 6 maja 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 13 maja 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 20 maja 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 27 maja 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 3 czerwca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 10 czerwca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • poniedziałek 17 czerwca 2019 r. godzina 13.00 – 14.30 Aula 0129B Wydziału Biologii i Biotechnologii

Into the human brain”

Limit - 106

Wydział Chemii

Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (Wydział Chemii)

„Kiedyś dziura ozonowa, dziś smog - jakość powietrza atmosferycznego” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • poniedziałek 4 marca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 18 marca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 6 maja 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 27 maja 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii

The ozone hole yesterday, smog today: quality in focus”

Limit - 270

Dr hab. Bożena Czech (Wydział Chemii)

„Nano - słowo klucz XXI w.” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • poniedziałek 11 marca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 25 marca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 13 maja 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 20 maja 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 3 czerwca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii
 • poniedziałek 17 czerwca 2019 r. godzina 16.30 – 18.15 Aula A Wydziału Chemii

Nano: a 21st-century keyword”

Limit - 270

Dr Małgorzata Olszowy (Wydział Chemii)
 
„Druga twarz tlenu czyli o reaktywnych formach tlenu i nie tylko” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.
 • wtorek 5 marca 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 19 marca 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 2 kwietnia 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 16 kwietnia 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 30 kwietnia 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 14 maja 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 28 maja 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii
 • wtorek 11czerwca 2019 r.  godzina 16.00 – 18.00 Aula A Wydziału Chemii

Oxygen revisited: reactive oxygen forms and more”

Limit - 270

Wydział Ekonomiczny

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)

„Przedsiębiorczość osobista” – 15 godz. (1 pkt ECTS)       

 • środa 27 luty 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 6 marca 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 13 marca 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 20 marca 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 27 marca 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 3 kwietnia 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 10 kwietnia 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 17 kwietnia 2019 r.  godzina 15.00 – 15.45 Aula III Wydziału Ekonomicznego

Personal Entrepreneuership”

Limit - 230

 Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)

„Przedsiębiorczość biznesowa” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • środa 17 kwietnia 2019 r.  godzina 15.45 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 8 maja 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 15 maja 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 22 maja 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 29 maja 2019 r.  godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 5 czerwca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 12 czerwca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa 19 czerwca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula III Wydziału Ekonomicznego

„Business Entrepreneuership”

Limit - 230

Dr Anna Tatarczak (Wydział Ekonomiczny)

„Zagadki i łamigłówki logiczne” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirualnego Kampusu od dnia 26 lutego 2018 r. https://kampus.umcs.pl/

Logic puzzles and brain teasers”

Limit - 301

Dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Wydział Ekonomiczny)

„Współczesny system finansowy - nowe wyzwania” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu

 • wtorek 5 marca 2019 r.  godzina 8.00 – 9.30 Aula I Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek 11 czerwca 2019 r.  godzina 8.00 – 8.45 Aula I Wydziału Ekonomicznego

Contemporary financial system: new challenges”

Limit - 150

Prof. dr hab.  Sang Chul Park (Wydział Ekonomiczny)

„The fourth industrial revolution and challenges of Global Economy”

15 godz. (1 pkt ECTS)

 • wtorek 26 luty 2019 r.  godzina 14.00 – 18.30 Sala 101 Wydziału Ekonomicznego
 • środa 27 luty 2019 r.  godzina 14.00 – 18.30 Sala 101 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek 28 luty 2019 r.  godzina 14.00 – 16.15 Sala 101 Wydziału Ekonomicznego

The fourth industrial revolution and challenges of Global Economy”

- wykład w języku angielskim

Limit - 50

 Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Urszula Kusio (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Szok kulturowy - czym jest i jak go przetrwać?” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • czwartek 28 lutego 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 7 marca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 14 marca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 21 marca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 28 marca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 18 kwietnia 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 9 maja 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 16 maja 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 23 maja 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 30 maja 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 6 czerwca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek13 czerwca 2019 r.  godzina 16.20 – 17.50 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

„Culture shock: what is it and how to survive it?”

Limit - 186

 Dr Michał Nowakowski (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Społeczeństwo terapeutyczne” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • czwartek 28 lutego 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 7 marca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 14 marca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 21 marca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 28 marca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 18 kwietnia 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 9 maja 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 16 maja 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 23 maja 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 30 maja 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek 6 czerwca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • czwartek13 czerwca 2019 r.  godzina 18.00 – 19.30 Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

Terapeutic society”

Limit - 200

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Jan Adamowski (Wydział Humanistyczny)

„Polskie obrzędy i rytuały cyklu dorocznego” –  15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek 7 marca 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 28 marca 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 16 maja 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 23 maja 2019 r.  godzina 16.30 – 18.00  Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 6 czerwca 2019 r.  godzina 16.30 – 17.15  Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Polish Customs and Rituals of the Annual Cycle”

Limit - 270

 Prof. dr hab. Michael Erdrich (Wydział Humanistyczny)

„Kobiety Cesarstwa Rzymskiego” –  15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek 4 marca 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 18 marca 2019 r  godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 6 maja 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 20 maja 2019 r. godzina 16.20 – 17.55 Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Women of the Roman Empire”

- wykład w języku angielskim

Limit - 270

 Dr Anna Kurowicka (Wydział Humanistyczny)

„Non-normative sexualities in American popular culture” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • poniedziałek 4 marca 2019 r. godzina 18.00 – 18.45 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 18 marca 2019 r  godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 6 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 13 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 27 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek 10 czerwca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego

„Non-normative sexualities in American popular culture”

- wykład w języku angielskim

Limit - 270

 Dr Beata Jarosz (Wydział Humanistyczny)

„Od sygnałów dymnych do internetu - historia komunikowania” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • czwartek 28 lutego 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 7 marca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 14 marca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 21 marca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 28 marca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 9 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 16 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 23 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 30 maja 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 6 czerwca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • czwartek 13 czerwca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • wtorek 18 czerwca 2019 r. godzina 18.00 – 19.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego

From smoke signals to the Internet: a history of communicaton”

Limit - 270

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„A miało być tak pięknie… i jest. Wyzwania i pułapki dorosłości” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • środa 6 marca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 20 marca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 3 kwietnia 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 17 kwietnia 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 15 maja 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 29 maja 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • środa 12 czerwca 2019 r. godzina 15.00 – 16.30 Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii

It was supposed to be so wonderful ... and it is: challenges and pitfalls of adulthood”

Limit - 120

Prof. dr hab. Adam Biela (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Psychologia tłumu i zgromadzeń agoralnych” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • wtorek 26 luty 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 5 marca 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 12 marca 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 19 marca 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 26 marca 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 2 kwietnia 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 9 kwietnia 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii
 • wtorek 16 kwietnia 2019 r.  godzina 9.45 – 11.15 Sala 25 Instytutu Psychologii

Crowd psychology and the psychology of agora gatherings”

Limit - 60

Wydział Politologii

Dr Bartosz Bojarczyk (Wydział Politologii)

„Security in the Middle East region”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) - wykład się nie odbędzie

 
 Dr Anna Granat (Wydział Politologii)

„Edukacja medialna”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirualnego Kampusu od dnia 26 lutego 2018 r. https://kampus.umcs.pl/

„Media education”

Limit - 771

 Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii)

„Alfabet mafii 2.0. Analiza współczesnej zorganizowanej przestępczości w Polsce i na świecie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek 28 lutego 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 7 marca 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 14 marca 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 21 marca 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 28 marca 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r.  godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r.  godzina 14.30 – 15.15 Aula Wydziału Politologii

Mafia alphabet 2.0. Analysis of contemporary organized crime in Poland and in the world”

Limit - 150

Dr Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii)

Projekt ladies and gentlemen - Savoir-vivre, dobre maniery, etykieta i protokół dyplomatyczny– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • wtorek 30 kwietnia 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 7 maja 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 14 maja 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 21 maja 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 28 maja 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 4 czerwca 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 11 czerwca 2019 r.  17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 18 czerwca 2019 r.  17.45 – 18.30 Aula Wydziału Politologii

Project Ladies And Gentlemen: Savoir-vivre, good manners, etiquette and diplomatic protocol”

Limit - 150

 Dr Anna Szwed-Walczak (Wydział Politologii)

Mowa ciała polityków”– 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • wtorek 26 luty 2019 r.  godzina 17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 5 marca 2019 r.  godzina 17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek 12 marca 2019 r.  godzina 17.45 – 19.15  Aula Wydziału Politologii
 • wtorek19 marca 2019 r.  godzina 17.45 – 19.15 Aula Wydziału Politologii

Politicians and their body language”

Limit - 150

 Dr Aksiuto Kamil (Wydział Politologii)

Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?”– 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek  25 kwietnia 2019 r. godzina 15.15 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  9 maja 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  16 maja 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  23 maja 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  30 maja 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  6 czerwca 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • czwartek  13 czerwca 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii
 • wtorek  18 czerwca 2019 r. godzina 14.30 – 16.00 Aula Wydziału Politologii

„Justice: what is the right thing to do?”

Limit - 150

 Centrum Kultury Fizycznej

Dr Tomasz Bielecki (CKF)

„Styl życia - czyli jak zadbać o zdrowie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • środa 27 lutego 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 6 marca 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 13 marca 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 20 marca 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 27 marca 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 3 kwietnia 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 10 kwietnia 2019 r. godzina 14.45 – 16.15 Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • środa 17 kwietnia 2019 r. godzina 14.45 – 15.30 Aula Duża Wydziału Humanistycznego

„Lifestyle: focus on health”

Limit - 270

Wydział Zamiejcowy UMCS w Puławach

Dr Zenon Pokojski (Wydział Ekonomiczny)

Komunikacja w biznesie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • wtorek 26 lutego 2019 r. godzina 16.00 – 20.00 Sala 2 budynku Collegium Novum ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • wtorek 5 marca 2019 r. godzina 16.00 – 20.00 Sala 2 budynku Collegium Novum ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • wtorek 12 marca 2019 r. godzina 16.00 – 20.00 Sala 2 budynku Collegium Novum ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach

„Business communication”

Limit - 180

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr hab. Katarzyna Sobstyl (CJiKP dla PiC)

„Językowe obrazy człowieka, zwierząt i ich wzajemnych relacji” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • czwartek 28 lutego 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 14 marca 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 28 marca 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 11 kwietnia 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 25 kwietnia 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 9 maja 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 23 maja 2019 r. godzina 11.15 – 12.45 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek 6 czerwca 2019 r. godzina 11.15 – 12.00 Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Linguistic pictures of humans, animals and their mutual relationships”

Limit - 100

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

„Dwujęzyczność Ukrainy: geneza, przebieg, skutki” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • wtorek 26 luty 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 5 marca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 12 marca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 19 marca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 26 marca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 2 kwietnia 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 9 kwietnia 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 16 kwietnia 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 30 kwietnia 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 7 maja 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 14 maja 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 21 maja 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 28 maja 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 4 czerwca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11
 • wtorek 11 czerwca 2019 r.  godzina 16.05 – 17.35  Sala 102 Ul. Zana 11

Bilingualism in Ukraine: genesis, developments, impact”

Limit - 40Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.