Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minium 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 22 lutego 2021 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 01 marca 2021 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LX EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Wydział Artystyczny

Dr hab. Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny)

„JAZZ - improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdą środę począwszy od dnia 3 marca 2021 r.  godz 18.00 https://kampus.umcs.pl/

 “JAZZ - improvised phenomenon of the twentieth century music”

Limit- 300

 Dr Eduardo Fabricio Łuciuk Frigatti (Wydział Artystyczny)

„Wprowadzenie do muzyki brazylijskiej: od źródeł do współczesności” – 30 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdy poniedziałek począwszy od dnia 1marca 2021 r od godz. 13.30 do 15.00. https://kampus.umcs.pl/

“Introduction to Brazilian music – from its origins to the present day”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr Aneta Unkiewicz - Winairczyk (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Od neuronu do świadomości” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdy poniedziałek począwszy od dnia 1marca 2021 r od godz. 15.00 do 16.30. https://kampus.umcs.pl/

 “From the neuron to consciousness”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr Damian Nieckarz (Wydział Chemii) C-18-OG

„Fraktale - na pograniczu nauk ścisłych i sztuki” – 15 godz. (1 pkt ECTS) ) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • poniedziałek 1 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 8 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 15 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 22 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 29 marca 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 12 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.45
 • poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku od godz. 17.15 do 18.00

 “Fractals - at the border between science and art”

Limit- 300

C-19-OG

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz i dr Anna Wołowicz (Wydział Chemii)

 „Chemia w żywności” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • środa 03 marca 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • środa 10 marca 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • sroda 17 marca 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • środa 24 marca 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • środa 31 marca 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • sroda 14 kwietnia 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • sroda 21 kwietnia 2021 roku od godz. 13.15 do 14.45
 • sroda 28 kwietnia 2021 roku od godz. 13.15 do 14.00

 “Chemistry in food”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)

„Rozwój osobisty - kształtowanie kluczowych kompetencji (wykład w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS)” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • czwartek 25 lutego 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 11 marca 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 25 marca 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 15 kwietnia 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 29 kwietnia 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 13 maja 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 27 maja 2021 roku od godz. 16.45
 • czwartek 17 czerwca 2021 roku od godz. 16.45

“Personal development - shaping core competences”

Limit- 300

Dr Wojciech Misterek (Wydział Ekonomiczny)

„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • wtorek 2 marca 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 16 marca 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 30 marca 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 20 kwietnia 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 4 maja 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 18 maja 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 1 czerwca 2021 roku od godz. 13.15
 • wtorek 18 czerwca 2021 roku od godz. 13.15

“One's own economic activity as an alternative to contract work”

Limit- 300

 Dr Piotr Zieliński (Wydział Ekonomiczny)- WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Organizacja i ekonomiczne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdy poniedziałek począwszy od dnia 8 marca 2021 r od godz. 8.00  https://kampus.umcs.pl/

 “Organization and economic aspects of the functioning of social insurance in Poland”

Limit- 300

Dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Wydział Ekonomiczny)- WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Zagadnienia pieniężne we współczesnej gospodarce” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • wtorek 9 marca 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 23 marca 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 13 kwietnia 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 27 kwietnia 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 11 maja 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 25 maja 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 8 czerwca 2021 roku od godz. 9.45
 • wtorek 18 czerwca 2021 roku od godz. 9.45

“Monetary issues in the modern economy”

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

Dr Witold Wachowski (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Filozofia dizajnu. Jak rzeczy wchodzą w dialog z ludźmi (z perspektywy nauk poznawczych, społecznych i projektowania)” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdy wtorek począwszy od dnia 2marca 2021 r od godz. 14.30 do 16.00. https://kampus.umcs.pl/

Philosophy of design. How do things enter the dialogue with people - from the perspective of cognitive and social sciences and design”

Limit- 300

Prof. dr hab. Marek Szymański (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Religie indyjskie (hinduizm, buddyzm, dżinizm, sikhizm)” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • poniedziałek 12 kwietnia 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 10 maja 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 17 maja 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 31 maja 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 7 czerwca 2021 roku od godz. 11.20 do 12.50
 • poniedziałek 14 czerwca 2021 roku od godz. 11.20 do 12.05

„Indian religions (Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism)”

Limit- 300

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Alina Orłowska (Wydział Humanistyczny)

„Demonologia słowiańska. Motywy demonologiczne w literaturze rosyjskiej” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdą środę począwszy od dnia 3marca 2021 r od godz. 14.40 do 16.10  https://kampus.umcs.pl/

Slavic demonology. Demonological motifs in Russian literature”

Limit- 300

 Prof. dr hab. Paweł Madejski (Wydział Humanistyczny) - WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Wizytówki przeszłości: świadectwa epigraficzne w dialogu ponadepokowym” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • czwartek 25 lutego 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 4 marca 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 11 marca 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 18 marca 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 25 marca 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 1 kwietnia 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 8 kwietnia 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 15 kwietnia 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 22 kwietnia 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 29 kwietnia 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 6 maja 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 13 maja 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 20 maja 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 27 maja 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30
 • czwartek 10 czerwca 2021 roku od godz. 14.00 do 15.30

„Stone visit cards of the past: epigraphic evidence as an epochal”

Limit- 300

 Dr Beata Jarosz (Wydział Humanistyczny)

„Informacja a media. Od protomediów do fake newsów” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu w każdy wtorek począwszy od dnia 2 marca 2021 r od godz. 15.30 do 17.00  https://kampus.umcs.pl/

Information and the media. From protomedia to fake news

Limit- 300

 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Adam Lesiuk (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

„Odpakuj swoją naturę” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • środa 3 marca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 17 marca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 31 marca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 14 kwietnia 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 28 kwietnia 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 12 maja 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 26 maja 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • środa 12 czerwca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00

 „Unpac your nature”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Marcin Cabak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Sekretne życie barw - o kolorze półżartem i na serio” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • środa 3 marca 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 17 marca 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 31 marca 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 14 kwietnia 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 28 kwietnia 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 12 maja 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 26 maja 2021 roku od godz. 15.00 do 16.30
 • środa 9 czerwca 2021 roku od godz. 15.00 do 15.45

„Secret live of colours. About the  cololour  seriocomically”

Limit- 300

Dr Katarzyna Rutkowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Psychologia sportu” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • wtorek 16 marca 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 23 marca 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 30 marca 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 13 kwietnia 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 20 kwietnia 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 27 kwietnia 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 11 maja 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 1 czerwca 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15
 • wtorek 8 czerwca 2021 roku od godz. 12.00 do 14.15

 „Sport psychology”

Limit- 300

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dr Kamil Aksiuto (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Gry komputerowe jako odbicie rzeczywistości politycznej”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 10 maja 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 11 maja 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 24 maja 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 31 maja 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 7 czerwca 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 14 czerwca 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40
 • poniedziałek 21 czerwca 2021 roku od godz. 11.10 do 12.40

„Computer games as a reflection of political reality”

Limit- 300

Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Wielka szachownica - dylematy geopolityczne we współczesnym świecie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • poniedziałek 1 marca 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 8 marca 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 15 marca 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 22 marca 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 29 marca 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 12 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30
 • poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 10.30 do 11.30

„The Grand Cheesboard - Geopolitical Dilemmas in the Modern World”

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr Katarzyna Hanas oraz mgr Natalia Kurek(Wydział Prawa i Administracji)

„Co w pracy prawnika piszczy, czyli kilka słów o zasadach sporządzania umów i pism”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • poniedziałek 1 marca 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 8 marca 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 15 marca 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 22 marca 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 29 marca 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 12 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00
 • środa 28 kwietnia 2021 roku od godz. od godz. 17.30 do 20.00

„A day in the life of  a lawyer – a few words about the rules of drawaing up contracts and legal documents”

Limit- 300

Prof. dr hab. Istvan Hoffman (Wydział Prawa i Administracji)- WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Pandemia COVID-19 i jej wpływ na administrację publiczną i prawo administracyjne”  – 15 godz. (1 pkt ECTS wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • czwartek 11 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 18.45
 • czwartek 18 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 18.45
 • czwartek 25 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 18.45
 • czwartek 8 kwietnia 2021 roku od godz. 16.00 do 18.45
 • czwartek 15 kwietnia 2021 roku od godz. 16.00 do 18.45

“The COVID-19 pandemic and its impact on public administration and administrative law”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr AgnieszkaTrześniewska-Nowak (Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców)- WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Na tropie thrillera medycznego (w oparciu o polskie teksty kultury)”– 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • wtorek 9 marca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 23 marca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 14 kwietnia 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 20 kwietnia 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 4 maja 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 18 maja 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 1 czerwca 2021 roku od godz. 16.30 do 18.00
 • wtorek 15 czerwca 2021 roku od godz. 16.30 do 17.45

 “On the trail of a medical thriller (based on Polsih cultural texts)”

Limit- 300

 Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dr Zenon Pokojski (Wydział Zamiejscowy w Puławach)

„Komunikacja w biznesie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

 • wtorek 2 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 20.00
 • wtorek 9 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 20.00
 • wtorek 16 marca 2021 roku od godz. 16.00 do 20.00

„Business Communication”

Limit- 300

Rejestracja na wykład w/n podanych kierunków:

Gr 1 – Kierunek Administracja Publiczna

Gr 2 – Kierunek Chemia techniczna

Gr 3 – Kierunek Fizjoterapia

Gr 4 – Kierunek Wychowanie fizyczne

Gr 5 – Pozostałe kierunki spoza Wydziału Zamiejscowego


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.