Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 26 września 2022 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 10 października 2022 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXIII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Wydział Artystyczny

Dr hab. Marcin Maron (Wydział Artystyczny)

„Historia sztuki filmowej i filmu eksperymentalnego” – 30 godz.

(2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 25 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 8 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 15 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 29 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 6 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 13 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 20 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

wtorek 17 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 19.15

 “The story of film art and experimental film”

Limit- 300

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr Renata Bancerz (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Biohacking, vegan, hybrid beauty. Nowoczesne trendy w kosmetyce” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 17 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 24 października 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 7 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 14 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 21 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 28 listopada 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 5 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 19 grudnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

poniedziałek 9 stycznia 2023 roku od godz. 11.00 do godz. 13.15

 „Biohacking, vegan, hybrid beauty. New trends in cosmetics”

Limit- 300

Prof. dr hab. Paweł Buczyński (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Ekologia i ochrona wód śródlądowych” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 3 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 10 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 17 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 24 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 7 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 14 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 21 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 28 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 5 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 12 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 19 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 9 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 16 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 23 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

poniedziałek 30 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

„Ecology and protection of inland waters”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr Iwona Ostolska (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Promieniotwórczość - przyszłość czy zmierzch obecnego świata?” – 15 godz. (1 pkt ECTS)  wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 19 października 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 7 grudnia 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 21 grudnia 2022 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 18 stycznia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 25 stycznia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 16.00

środa 1 lutego 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

 “Radioactivity - the future or the twilight of the present world?”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Anna Rakowska (Wydział Ekonomiczny)

Kompetencje współczesnego menedżera” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 12 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 26 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 16 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 30 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 14 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 11 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 25 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 2 lutego 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

 “Competences of modern manager”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Prof. dr hab. Jan Chadam (Wydział Ekonomiczny)

Fuzje i przejęcie w praktyce gospodarczej” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 12 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 19 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 26 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 16 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 30 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 7 grudnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 15.45

“Mergers and Acquisitions in Practice”

Limit- 300

Dr Marek Angowski (Wydział Ekonomiczny) 

„Metody analiz zachowań konsumentów” –  15 godz. (1 pkt wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 5 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 19 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 7 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 21 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 18 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

środa 25 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

"Methods of analyzing consumer behavior"

Limit- 300

Dr Lyubov Klapkiv (Wydział Ekonomiczny)

„Czarne łabędzie" na rynku finansowym” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 6 października 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 20 października 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 10 listopada 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 24 listopada 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 8 grudnia 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 22 grudnia 2022 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 19 stycznia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30

czwartek 26 stycznia 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 8.45

“Black swans on the financial market”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Bartłomiej Zinczuk (Wydział Ekonomiczny)

„Społeczna odpowiedzialność biznesu” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 25 października 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 15 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 29 listopada 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 13 grudnia 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 24 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 11.15

wtorek 31 stycznia 2023 roku od godz. 9.45 do godz. 10.30

“Corporate Social Responsibility”

Limit- 300

Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Bogusław Grodzki (Wydział Filologiczny)

„Emblematy miłości w tradycji europejskiej” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 6 października 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 13 października 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 20 października 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 27 października 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 3 listopada 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 10 listopada 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 17 listopada 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 24 listopada 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 1 grudnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 8 grudnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 15 grudnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 7 stycznia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 12 stycznia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 19 stycznia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 26 stycznia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

czwartek 2 lutego 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

 “Emblems of Love in the European Tradition”

Limit- 300

Dr hab. Kamen Rikev (Wydział Filologiczny)

„Ofiary, obrońcy, zdobywcy w kulturach słowiańskich – między mitami a faktami” –  30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 7 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 14 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 21 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 28 października 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 4 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 18 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 25 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 2 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 9 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 16 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 13 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 20 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

piątek 27 stycznia 2023 roku od godz. 10.00 do godz.12.15

piątek 3 lutego 2023 roku od godz. 10.00 do godz.12.15

 “Victims, Defenders, Conquerors in Slavic Cultures – between Myth and Fact”

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

 Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Ja i inni - o budowaniu relacji” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 18 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 25 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 8 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 15 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 22 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 29 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 6 grudnia 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 13 grudnia 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 20 grudnia 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 17 stycznia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 24 stycznia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

wtorek 31 stycznia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 14.30

 “Me and others - how to build a relationships”

Limit- 300

Wydział Historii i Archeologii

Prof. dr hab. Joanna Sobiesiak (Wydział Historii i Archeologii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Sacrum i Profanum. Ciało i dusza w średniowiecznej ikonografii” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 18 października 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 25 października 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 8 listopada 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 15 listopada 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 22 listopada 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 29 listopada 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 6 grudnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 13 grudnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 20 grudnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 17 stycznia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

wtorek 24 stycznia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 15.15

wtorek 31 stycznia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 15.15

„Sacrum and Profanum. Body and soul in medieval iconography"

Limit- 300

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

Dr Jerzy Mycka (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) MFI-9-OG

„Mistyka i symbolizm liczb” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 5 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 12 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 19 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 26 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 16 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

środa 30 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 16.45

„Mysticism and symbolism of numbers”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Renata Krawczyk (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„"Nie wstanę! Tak będę leżał"  O sposobach radzenia sobie  w kryzysie emocjonalnym.” – 30 godz. (2pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 6 października 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 13 października 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 20 października 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 27 października 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 3 listopada 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 10 listopada 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 17 listopada 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 24 listopada 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 1 grudnia 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 8 grudnia 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 15 grudnia 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 22 grudnia 2022 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 12 stycznia 2023 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 19 stycznia 2023 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

czwartek 26 stycznia 2023 roku od godz. 13.15 do godz. 14.45

"I will  not get up! I will lie like this". On coping with emotional crisis.”

Limit- 300

 Dr Robert Modrzyński (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Nowe uzależnienia młodego pokolenia” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 7 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 14 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 21 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 28 października 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 18 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 25 listopada 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 2 grudnia 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

piątek 9 grudnia 2022 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

 “New addictions of the young generation”

Limit- 300

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dr hab. Agnieszka Demczuk (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Auschwitz, Srebrenica, Bucza i inne zagrożenia w czasie wojny. Refleksje wokół prawa humanitarnego wczoraj i dziś.”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 5 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 12 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 19 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 26 października 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 16 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 30 listopada 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 7 grudnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 14 grudnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 21 grudnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 11 stycznia 2023 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 18 stycznia 2023 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 25 stycznia 2023 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 1 lutego 2023 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

Auschwitz, Srebrenica, Bucza and other dangers during the war. Reflections on humanitarian law yesterday and today.”

Limit- 300

 Mgr Deng Jyun-Yi (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Podróż po kulturze Tajwanu”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 17 października 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 24 października 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 7 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 14 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 21 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 28 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 5 grudnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 12 grudnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

„Taiwanese culture tour”

Limit- 300

 Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 10 października 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 24 października 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 7 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 21 listopada 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 5 grudnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 19 grudnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 16 stycznia 2023 roku od godz11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 30 stycznia 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

Be smart - how to survive in the world of applications”

Limit- 300

 Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Zarządzanie różnorodnością i polityka antydyskryminacyjna”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 5 października 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 12 października 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 19 października 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 26 października 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 9 listopada 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 16 listopada 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 23 listopada 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 30 listopada 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 7 grudnia 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 14 grudnia 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 21 grudnia 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 11 stycznia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 18 stycznia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 25 stycznia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 1 lutego 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

 “Diversity management and anti-discrimination policy”

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr Paulina Krukowska-Siembida (Wydział Prawa i Administracji

„Międzynarodowe prawo ochrony zdrowia”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

piątek 4 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.45

piątek 18 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.45

piątek 25 listopada 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.45

piątek 2 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.45

piątek 9 grudnia 2022 roku od godz. 10.00 do godz. 12.45

International health protection law

Limit- 300

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

„Мова і національна безпека”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 4 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 18 października 2022roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 25 października 2022roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 8 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 15 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 22 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 29 listopada 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 6 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 13 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 20 grudnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 17 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 24 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 31 stycznia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

“Language and national security”

wykład w języku ukraińskim

Limit- 300

 Centrum Kultury Fizycznej

 Dr Tomasz Bielecki, prof. UMCS (Centrum Kultury Fizycznej) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

 „Aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami - pokonywanie ograniczeń”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 10 października 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 17 października 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 24 października 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 7 listopada 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 14 listopada 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 21 listopada 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 14.00

poniedziałek 28 listopada 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 13.15

poniedziałek 5 grudnia 2022 roku od godz. 12.30 do godz. 13.15

"Physical activity and sport of people with disabilities - overcoming limitations”

Limit- 300

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr hab. Bartłomiej Maliszewski (CJIKP DLA PIC)

 „Kultura języka polskiego”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 11 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 25 października 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 8 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 22 listopada 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 6 grudnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 20 grudnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 10 stycznia 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

wtorek 24 stycznia 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 16.45

 “Prescriptive linguistics”

Limit- 300

 

Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.