Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 23 lutego 2023 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 5 marca 2023 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXIV EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Wydział Artystyczny

Prof. dr hab. Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny)

„Jazz - improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz.

(2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach

wtorek 28 luty 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

środa 26 kwietnia 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 9 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 30 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 6 czerwca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek13 czerwca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

wtorek 20 czerwca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

“Jazz - improvised phenomenon of the 20th century music”

Limit- 300

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr hab. Małgorzata Majewska (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Życie gleby” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.15

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 25 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 9 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 30 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

wtorek 6 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.00

„The soil life”

Limit- 300

 Dr Mariusz Niedźwiedź (Wydział Biologii i Biotechnologii)

„Podróż do wnętrza ludzkiego ciała” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 6 marca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 13 marca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 20 marca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 27 marca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 8 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 15 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

poniedziałek 22 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

 „A journey inside the human body”

Limit- 300

Wydział Chemii

Dr hab. Małgorzata Olszowy-Tomczyk (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Tlen jako pierwiastek życia lub śmierci, czyli o reaktywnych formach tlenu i nie tylko” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 25 kwietnia 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 9 maja 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 11.30

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. . 10.00 do godz. 10.45

 „Oxygen as the element of life or death, i.e. about reactive oxygen species and more”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Dr Monika Jakubiak (Wydział Ekonomiczny)

Rozwijanie kompetencji przyszłości” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 15 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 17.00

środa 22 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 17.00

środa 12 kwietnia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 17.00

środa 19 kwietnia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 17.00

 “Developing the competencies of the future”

Limit- 300

 Dr Wojciech Misterek (Wydział Ekonomiczny)

Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla pracy najemnej” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 8 marca 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 22 marca 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 12 kwietnia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 26 kwietnia 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 10 maja 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 24 maja 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 7 czerwca 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

środa 21 czerwca 2023 roku od godz. 11.30 do godz. 13.00

 “Own business activity as an alternative to contract work”

Limit- 300

Wydział Filologiczny

Dr Castillo Peragón, Alfonso Javier(Wydział Filologiczny)

„History of art in Spain: architecture and painting. From the construction of the Alhambra (13th century) to the present.” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 6 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 19.45

poniedziałek 20 marca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 15 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 29 maja 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 12 czerwca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

poniedziałek 19 czerwca 2023 roku od godz. 19.00 do godz. 20.30

“History of art in Spain: architecture and painting. From the construction of the Alhambra (13th century) to the present.”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

 Dr Małgorzata Dziekanowska (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Społeczne aspekty ekologii” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 27 lutego 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 6 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 13 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 20 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 27 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 8 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 15 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 22 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 29 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 5 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 12 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 19 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

 “Social Aspects of Ecology”

Limit- 300

Dr hab. Marek Szymański (Wydział Filozofii i Socjologii)

„Hinduizm - najważniejsza religia Indii” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 1 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 8 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 15 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 22 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 29 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 12 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 19 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 26 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 10 maja 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 17 maja 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 24 maja 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 31 maja 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 7 czerwca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 14 czerwca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 21 czerwca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

“Hinduism. The main religion of India”

Limit- 300

Wydział Historii i Archeologii

Prof. dr hab. Joanna Sobiesiak (Wydział Historii i Archeologii)

„Sacrum i Profanum. Ciało i dusza w średniowiecznej ikonografii” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 1 marca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 8 marca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 15 marca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 22 marca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 29 marca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 12 kwietnia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 19 kwietnia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 26 kwietnia 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 10 maja 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 17 maja 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 24 maja 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 31 maja 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 7 czerwca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 14 czerwca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 21 czerwca 2023 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

„Sacrum and Profanum. Body and soul in medieval iconography"

Limit- 300

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

Dr Anna Gąsior (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)WYKŁAD ZAMKNIETY

„Matematyka bez wzorów, czyli co pięknego można znaleźć w matematyce” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 25 kwietnia 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 9 maja 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 30 maja 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

wtorek 6 czerwca 2023 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00

„Mathematics without formulas,that is, what beautiful can be found in mathematics”

Limit- 300

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Andrzej Tucki (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)WYKŁAD ZAMKNIETY

„Produkt turystyczny w praktyce” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 25 kwietnia 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. 10.00 do godz. 10.45

„Tourist product in practise”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Prof. dr hab. Krzysztof Stachyra (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Leczenie muzyką - nauka czy współczesny szamanizm.” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 16 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

wtorek 23 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

wtorek 30 maja 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

wtorek 6 czerwca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

wtorek 13 czerwca 2023 roku od godz. 9.00 do godz. 11.15

“Treatment  with music-science or modern shamanism”

Limit- 300

 Dr hab. Anna Prokopiak (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

„Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju - rozważania o spektrum autyzmu i zarządzaniu  neuroróżnorodnościaą” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.15

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.15

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 11.15

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 8.00 do godz. 10.15

“The world needs minds of all kinds-  reflections oh the autism spectrum and neurodiversity management”

Limit- 300

Wykład ogólnouniwersytecki „Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju - rozważania o spektrum autyzmu i zarządzaniu  neuroróżnorodnością" będzie odbywał się w czasie rzeczywistym. Wszystkie spotkania będą nagrywane z możliwością odsłuchania w późniejszym terminie w ciągu jednego miesiąca od spotkania.
 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Równi czy różni? Wprowadzenie do polityki równościowej.”– 15 godz.(1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 1 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.05

środa 8 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 15 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 22 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 29 marca 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 12 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 19 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

środa 26 kwietnia 2023 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

Equal or different? An introduction to equality policy.”

Limit- 300

 Dr Margaret Ohia-Nowak (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIETY

„Diversity, Equity and Inclusion” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 9.40 do godz. 11.10

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 25 kwietnia 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 11.10

wtorek 9 maja 2023 roku od godz. . 9.40 do godz. 10.25

Diversity, Equity and Inclusion”

wyklad w języku angielskim

Limit- 300

 Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 6 marca 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.05

poniedziałek 13 marca 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 20 marca 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 27 marca 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 8 maja 2023 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

Be smart - how to survive in the world of applications”

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

”(Nie) więcej niż telewizja. O popularności serwisów streamingowych.”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 6 marca 2023 roku od godz. 12.10 do godz. 12.55

poniedziałek 13 marca 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 20 marca 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 27 marca 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 3 kwietnia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 8 maja 2023 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

„(No) more than television. About the popularity of streaming services.”

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr Tomasz Woźniak (Wydział Prawa i Administracji

„Gdy wróg u bram - zasady uzyskania i posiadania pozwolenia na broń palną  w Polsce”  – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 16 marca 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 23 marca 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 30 marca 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 13 kwietnia 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 27 kwietnia 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 4 maja 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 11 maja 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 18 maja 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 25 maja 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

czwartek 1 czerwca 2023 roku od godz. 17.15 do godz. 19.30

“When the enemy at the gate - the rules of obtaining and holding a firearms license in Poland”

Limit- 300

Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dr Zenon Pokojski (Wydział Zamiejscowy w Puławach)

„Komunikacja w biznesie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 28 luty 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 20.00

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 20.00

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 16.00 do godz. 20.00

“Business Communication”

Limit- 300

Rejestracja na wykład ogólnouniwersytecki n/w kierunków:

Grupa 1-kierunek: Administracja Publiczna (WZ UMCS Puławy)

Grupa 2-kierunek: Chemia techniczna (WZ UMCS Puławy)

Grupa 3-kierunek: Techniki kryminalistyczne (WZ UMCS Puławy)

Grupa 4-kierunek: Wychowanie fizyczne (WZ UMCS Puławy)

Grupa 5- kierunki  nie prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia Gergało-Dąbek (Centrum Europy Wschodniej)

 „Pierogi ruskie i barszcz ukraiński. Kulinarny front rosyjsko-ukraińskiej wojny”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.00

wtorek 7 marca 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.00

wtorek 14 marca 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.00

wtorek 21 marca 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.00

wtorek 28 marca 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.15

wtorek 4 kwietnia 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.15

wtorek 18 kwietnia 2023 roku od godz. 17.30 do godz. 19.15

“Russian dumplings and Ukrainian borscht. The culinary front of the Russian-Ukrainian war”

Limit- 300

 Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr Magdalena Rumińska (CJIKP DLA PIC)

 „Głośne zbrodnie w Polsce w świetle wybranych powieści dokumentalnych (i w innych tekstach kultury)”– 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 30 marca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 27 kwietnia 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 11 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 18 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 25 maja 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 1 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 15 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

czwartek 22 czerwca 2023 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

 “High-profile crimes in Poland in selected documentary novels (and in other cultural texts)”

Limit- 300


 

Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.