Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym rozpoczną się 28 września 2018 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 5 października 2018 roku godzinie 23.55.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LIV EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Wydział Artystyczny

Prof. dr hab. Jerzy Żywicki (Wydział Artystyczny)
„Sztuka pomiędzy rewolucjami. Wybrane zagadnienia” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 8 października 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 22 października 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 5 listopada 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 19 listopada 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., godzina 17.00–18.40, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b

The art between revolutions. Selected work
Limit: 90

Dr hab. Małgorzata Stępnik (Wydział Artystyczny)
„Modern Art and Psychoanalysis” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • czwartek, 10 stycznia 2019 r., godzina 16.00–17.10, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • czwartek, 17 stycznia 2019 r., godzina 16.00–17.10, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • czwartek, 24 stycznia 2019 r., godzina 16.00–17.10, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b
 • czwartek, 31 stycznia 2019 r., godzina 16.00–17.10, sala 103 Wydziału Artystycznego, al. Kraśnicka 2b

Wykład w języku angielskim
Limit: 90

Wydział Biologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„Najgroźniejsze wirusy świata” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • piątek, 30 listopada 2018 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 7 grudnia 2018 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 14 grudnia 2018 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 11 stycznia 2019 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 18 stycznia 2019 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 25 stycznia 2019 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • piątek, 1 lutego 2019 r., godzina 12.00–14.00, sala 0103A Wydziału Biologii i Biotechnologii

The most dangerous viruses in the world
Limit: 54

Wydział Chemii

Prof. dr hab. Wiącek Agnieszka (Wydział Chemii)
„Emulsje spożywcze, kosmetyczne i farmaceutyczne w życiu codziennym” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 •  poniedziałek, 22 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 29 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 5 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 12 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 19 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 26 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula A Wydziału Chemii
 •  poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., godzina 15.00–15.45, Aula A Wydziału Chemii

Food, cosmetic and pharmaceuticalemulsion in eweryday life
Limit: 270

Dr hab. Wojciech Gac (Wydział Chemii)
„Wprowadzenie do nanotechnologii” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 •  czwartek, 11 października 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 25 października 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 8 listopada 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 6 grudnia 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 20 grudnia 2018 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 17 stycznia 2019 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii
 •  czwartek, 31 stycznia 2019 r., godzina 16.00–18.00, Aula A Wydziału Chemii

Introduction to nanotechnology
Limit: 270

Dr Adam Lesiuk (Wydział Chemii)
„Odpakuj swoją Naturę” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • wtorek, 23 października 2018 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 6 listopada 2018 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 20 listopada 2018 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 4 grudnia 2018 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 18 grudnia 2018 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 8 stycznia 2019 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki
 • wtorek, 22 stycznia 2019 r., godzina 17.00–19.00, Aula Instytutu Fizyki

Unpack your Nature
Limit: 180

Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Anna Rakowska (Wydział Ekonomiczny)
„Rozwój kompetencji menedżera” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • środa, 10 października 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 21 listopada 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 12 grudnia 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego

Managerial Competencies Development
Limit: 60

Dr hab. Piotr Witkowski (Wydział Ekonomiczny)
„Podstawy logistyki międzynarodowej” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 15 października 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 29 października 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 12 listopada 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 26 listopada 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego
 • poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., godzina 16.45–18.15, sala 103 Wydziału Ekonomicznego

Fundamentals of international logistic
Limit: 80

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)
„Przedsiębiorczość osobista” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • środa, 3 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 10 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 17 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa,  24 października 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 7 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 14 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 21 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 28 listopada 2018 r., godzina 15.00–15.45, Aula III Wydziału Ekonomicznego

Personal Entrepreneurship
Limit: 230

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny)
„Przedsiębiorczość biznesowa” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • środa, 28 listopada 2018 r., godzina 15.45–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 5 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 12 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 19 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 9 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 16 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 23 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 30 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego

Business Entrepreneurship
Limit: 230

 Dr Ilona Skibińska-Fabrowska (Wydział Ekonomiczny)
„Ekonomia wokół nas - problemy i wyzwania współczesnej gospodarki” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek, 11 października 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 25 października 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 8 listopada 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 6 grudnia 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 20 grudnia 2018 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 17 stycznia 2019 r., godzina 18.30–20.00, sala B1 Wydziału Ekonomicznego

Economics around us – problems and challenges of modern economy
Limit: 60

Dr Monika Jakubiak (Wydział Ekonomiczny)
„Zbuduj swoją karierę” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • środa, 3 października 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 17 października 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 14 listopada 2018 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego
 • środa, 09 stycznia 2019 r., godzina 16.45–18.15, sala B3 Wydziału Ekonomicznego

Create your own career
Limit: 60

Wydział Filozofii i Socjologii

Dr hab. Leszek Kopciuch (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Czym są wartości?” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • każda środa (począwszy od 3 października 2018 r.), godzina 16.20–17.50, Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

What are Values?
Limit: 186

 Prof. dr hab. Zbysław Muszyński (Wydział Filozofii i Socjologii)
„Umysł w świecie rzeczy i znaczeń” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 4 października 2018 r.) godzina 16.20–17.50, sala 201 Wydziału Filozofii i Socjologii

Mind in the word of things and meanings
Limit: 30

Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Michael Erdrich (Wydział Humanistyczny)
„Migracje i obcy w pradziejach” –  15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 8 października 2018 r., godzina 16.20– 7.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 22 października 2018 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 5 listopada 2018 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 19 listopada 2018 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., godzina 16.20–17.55, Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Migrations and foreigners in Pre- and protohistory
Wykład w języku angielskim
Limit: 270

Dr hab. Joanna Szadura (Wydział Humanistyczny)
„Czas w języku i kulturze” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • każdy wtorek (począwszy od 2 października 2018 r.), godzina 13.00–14.35, Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Time in language and culture
Limit: 270

Dr Anna Tryksza (Wydział Humanistyczny)
„Retoryczne narzędzia wywierania wpływu” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu od 5 listopada 2018 roku do 11 stycznia 2019 roku: https://kampus.umcs.pl/.
Rhetorical devices of exerting influence

Dr hab. Bogusław Grodzki (Wydział Humanistyczny)
„Eros - fantazja - duchowość w literaturze europejskiej” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 4 października 2018 r.), godzina 18.00–18.45, Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Eros-Fantasy-spirituality in the European literature
Limit: 270

Dr hab. Ireneusz Łuć (Wydział Humanistyczny)
„Milites Romani - twórcy wielkości Imperium Romanum” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • każdy czwartek (począwszy od  4 października 2018 r.), godzina 19.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Milites Romani: creators of the Roman Empire
Limit: 270

Dr Małgorzata Szabaciuk (Wydział Humanistyczny)
„Inspektor Ochrony danych - zawód przyszłości” – 30 godz. (2 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • poniedziałek, 8 października 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 15 października 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 22 października 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 29 października 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 5 listopada 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 12 listopada 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 19 listopada 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 26 listopada 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., godzina 18.00–20.30, Aula Duża Wydziału Humanistycznego

Data Protection Officer – professional of the future
Limit: 270

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
„Sukces życiowy: czym jest, od czego zależy i jak go osiągnąć” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej,, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • wtorek, 2 października 2018 r., godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 9 października 2018 r., godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 16 października 2018 r., godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 30 października 2018 r., godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 6 listopada 2018 r., godzina 15.00-16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 13 listopada 2018 r.,godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 20 listopada 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 27 listopada 2018 r., godzina 15.00–15.45, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Life success: what is it, how is it conditioned and how to achieve it
Limit: 120

Prof. dr hab. Katarzyna Klimkowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
„A miało być tak pięknie… i jest. Wyzwania i pułapki dorosłości” – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie tradycyjnej, a materiały do wykładu umieszczone zostaną na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/.

 • wtorek, 27 listopada 2018 r., godzina 15.00–15.45, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 4 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 11 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 18 grudnia 2018 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 8 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 15 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 22 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30, Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 • wtorek, 29 stycznia 2019 r., godzina 15.00–16.30  Aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii

It was to be so good… and it is. Challenges and pitfalls of adulthood
Limit: 120

Wydział Politologii

Dr Agnieszka Demczuk (Wydział Politologii)
„Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • każda środa (począwszy od 3 października 2018 r.), godzina 12.45-14.15, Aula Wydziału Politologii

Human rights in information society
Limit: 150

Dr Anna Granat (Wydział Politologii)
„Świadoma rcepcja mediów” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek, 4 października 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 11 października 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 18 października 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 25 października 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 8 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 15 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii
 • czwartek, 29 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.00, Aula Wydziału Politologii

Conscious perception of media
Limit: 150

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii)
Wyszukani w Google. O wolności i kontroli w sieci”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu od 8 października 2018 do 31 stycznia 2019 roku: https://kampus.umcs.pl/.
"Search Google". About freedom and control network
Limit: 250

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii)
Społecznościowy czy biznesowy? Facebook marketing
  – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład prowadzony będzie w formie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu od 8 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku: https://kampus.umcs.pl/.
Social network business? Facebook marketing
Limit: 250

Dr Anna Moraczewska (Wydział Politologii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY Z POWODU BRAKU MINIMALNEJ LICZBY STUDENTÓW
"Sustainable development" – 15 godz. (1 pkt ECTS)
Wykład  będzie prowadzony w formie: 50% tradycyjnie, 50% on-line na stronie Wirtualnego Kampusu: https://kampus.umcs.pl/.

 • czwartek, 11 października 2018 r., godzina 17.30–19.00, Sala 108 Wydziału Politologii
 • czwartek, 18 października 2018 r., godzina 14.20–15.50, Sala 108 Wydziału Politologii
 • czwartek, 25 października 2018 r., godzina 14.20–15.50, Sala 108 Wydziału Politologii
 • czwartek, 15 listopada 2018 r., godzina 14.20–15.50, Sala 108 Wydziału Politologii
 • czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 14.20–15.50, Sala 108 Wydziału Politologii

Wykład w języku angielskim.
Limit: 65

Dr Marcin Pomarański (Wydział Politologii)
„Dyktatury w XX i XXI wieku” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • każdy piątek (począwszy od 5 października 2018 r.), godzina 8.00-9.30, Aula Wydziału Politologii

Dictatorships in the 20th and 21st century
Limit: 150

Dr Julita Rybczyńska (Wydział Politologii)
"Contemporary Poland - state and society in transition" – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • każda środa (począwszy od 3 października 2018 r.), godzina 17.30–19.00, Sala 114 Wydziału Politologii

Wykład w języku angielskim.
Limit: 40

 Dr Anna Szwed-Walczak (Wydział Politologii)
Strategie kreowania wizerunku polityka – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • środa, 5 grudnia 2018 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii
 • środa, 12 grudnia 2018 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii
 • środa, 19 grudnia 2018 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii
 • środa, 9 stycznia 2019 r., godzina 11.10–12.40  Aula Wydziału Politologii
 • środa, 16 stycznia 2019 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii
 • środa, 23 stycznia 2019 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii
 • środa, 30 stycznia 2019 r., godzina 11.10–12.40, Aula Wydziału Politologii

Strategy of creating image
Limit: 150

Dr Justyna Wasil (Wydział Politologii)
Przywództwo lokalne”
– 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • każda środa (począwszy od 3 października 2018 r.), godzina 11.10–12.40 Aula Wydziału Politologii

Local leadership
Limit: 150

Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Wojciech Orłowski i dr Dmytro Gabinet (Wydział Prawa i Administracji)
„Wstęp do prawa konstytucyjnego Ukrainy” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 15 października 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula C Wydziału Prawa i Administracji
 • wtorek, 16 października 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula B Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 29 października 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula C Wydziału Prawa i Administracji
 • wtorek, 30 października 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula B Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 12 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula C Wydziału Prawa i Administracji
 • wtorek, 13 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula B Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 26 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula C Wydziału Prawa i Administracji
 • wtorek, 27 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula B Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 10 grudnia 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula C Wydziału Prawa i Administracji
 • wtorek, 11 grudnia 2018 r., godzina 17.30–19.50, Aula B Wydziału Prawa i Administracji

Introduction to Ukrainian constitutional law
Limit: 200

Dr Paweł Sadowski (Wydział Prawa i Administracji)
„Obywatelstwo europejskie” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • poniedziałek, 15 października 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 22 października 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 29 października 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 5 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 12 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 19 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji
 • poniedziałek, 26 listopada 2018 r., godzina 17.30–19.05, Aula A Wydziału Prawa i Administracji

European citizenship
Limit: 200

Wydział Zamiejcowy UMCS w Puławach

Dr Zenon Pokojski (Wydział Ekonomiczny)
„Public relations i lobbing” – 30 godz. (2 pkt ECTS)

 • czwartek, 11 października 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • czwartek, 18 października 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • czwartek, 25 października 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • czwartek, 8 listopada 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • czwartek, 15 listopada 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach
 • czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 9.00–13.00, Sala 2 budynku Collegium Novum, ul. 4-go Pułku Piechoty 18 w Puławach

Public relations and lobbying
Limit: 180

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr hab. Agata Małyska (CJiKP dla PiC)
„Stałość i zmienność w języku - przemiany współczesnej polszczyzny” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • czwartek, 11 października 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 25 października 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 8 listopada 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 22 listopada 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 6 grudnia 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 13 grudnia 2018 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 10 stycznia 2019 r., godzina 13.00–14.30, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 • czwartek, 24 stycznia 2019 r., godzina 13.00–13.45, Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

In the sphere of values: the perspective of modern humanities
Limit: 100

Centrum Kultury Fizycznej

Dr Tomasz Bielecki (CKF)
„Aktywność fizyczna i inne determinanty zdrowego stylu życia” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

 • wtorek, 2 października 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 9 października 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 16 października 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 30 października 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 6 listopada 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 13 listopada 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 20 listopada 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • wtorek, 27 listopada 2018 r., godzina 14.30–16.00, Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Psyhical activity and other determinations of a healthy lifestyle
Limit: 175


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.