Studia stacjonarne

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Każdy wykład ogólnouniwersytecki zostanie uruchomiony w przypadku zapisania się minimum 30 osób.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim rozpoczną się 25 lutego 2022 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 4 marca 2022 roku godzinie 23.59.

Link do zapisów w systemie USOSweb


REKTOR UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
OGŁASZA LXII EDYCJĘ
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Wydział Artystyczny

Prof. dr hab. Mariusz Bogdanowicz (Wydział Artystyczny) 

„Jazz - improwizowany fenomen muzyki dwudziestego wieku” – 30 godz.

(2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach

środa 2 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 9 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 16 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 23 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 30 marca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 11 maja 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 18 maja 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 25 maja 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 1 czerwca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 8 czerwca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 15 czerwca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

środa 22 czerwca 2022 roku od godz. 18.00 do godz. 19.30

 “Jazz - improvised phenomenon of the 20th century music”

Limit- 300

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr hab. Małgorzata Majewska (Wydział Biologii i Biotechnologii) 

„Życie gleby” – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 22 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 5 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 21 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 17.45

„The soil life”

Limit- 300

 

Wydział Chemii

Dr Iwona Ostolska (Wydział Chemii) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Blaski i cienie promieniotwórczości” – 15 godz. (1 pkt ECTS)  wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 22 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 5 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

 “Radiation: the pros and cons”

Limit- 300

Wydział Ekonomiczny

Dr Monika Jakubiak (Wydział Ekonomiczny) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„How to Become an Entrepreneur” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 15.45 do godz. 18.00

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 15.45 do godz. 18.00

środa 11 maja 2022 roku od godz. 15.45 do godz. 18.00

środa 18 maja 2022 roku od godz. 15.45 do godz. 18.00

środa 25 maja 2022 roku od godz. 15.45 do godz. 18.00

 “Robotic Process Automation”

wykład w języku angielskim

Limit- 300

Dr Bartłomiej Twarowski (Wydział Ekonomiczny) 

„Jak być bogatym? – czyli o zarządzaniu finansami osobistymi (wykład w ramach Akademii Przedsiębiorczości UMCS)” –  30 godz. (2 pkt ECTS wykład prowadzony będzie on- line na stronie Wirtualnego Kampusu

środa 2 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 9 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 16 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 23 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 30 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 11 maja 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 18 maja 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 25 maja 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 1 czerwca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 8 czerwca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 15 czerwca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 22 czerwca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

https://kampus.umcs.pl/

“How to be rich? - that is, about personal finance management”

Limit- 300

Dr Jarosław Banaś (Wydział Ekonomiczny) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów” –  15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 7 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 21 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 9 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 23 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 6 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

poniedziałek 20 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

“Robotic Process Automation”

Limit- 300

Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski (Wydział Filozofii i Socjologii)

„COVID-19 fakty i mity” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie w formie on-line Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 28 lutego 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 7 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 14 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 21 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 28 marca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 9 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 16 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 23 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 30 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 6 czerwca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 13 czerwca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

poniedziałek 20 czerwca 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 12.30

“COVID-19 Facts and Myths”

Limit- 300

Prof. dr hab. Paweł Bytniewski (Wydział Filozofii i Socjologii) 

„Retoryka. Czym można przekonać już przekonanych?” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 3 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 10 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 17 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 24 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 31 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 7 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 21 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 28 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 5 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 12 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 19 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 26 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 2 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 2 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

czwartek 9 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

 “Rhetoric. Is it possible to convince the already convinced?”

Limit- 300

 Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii) 

„Emocjonalne S.O.S.” – 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 1 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 15 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 22 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 29 marca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 5 kwietnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 12 kwietnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 17 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 31 maja 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 14 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

wtorek 21 czerwca 2022 roku od godz. 9.00 do godz. 10.30

 “Emotional S.O.S.”

Limit- 300

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

WYKŁAD ZAMKNIĘTY

Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

„Sztuczna inteligencja: D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład będzie prowadzony w formie stacjonarnej w Auli Małej nr 332 Instytutu Informatyki  w terminach :

środa 9 marca 2022 roku od godz.16.00 do godz. 18.00

środa 23 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 11 maja 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 25 maja 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 8 czerwca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.00

środa 22 czerwca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 16.45

" Artificial intelligence: D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?”

Limit- 45

 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Adam Lesiuk (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) 

„Odpakuj swoją naturę” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 9 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 16 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 23 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 30 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

środa 11 maja 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 16.30

 “Unpack your nature”

Limit- 300

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dr Anna Bieganowska-Skóra (Wydział Pedagogiki i Psychologii) 

„Niepełnosprawność w społecznym zwierciadle” – 15 godz. (1pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 22 marca 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 5 kwietnia 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

wtorek 21 czerwca 2022 roku od godz. 16.30 do godz. 18.00

“Disability in the social mirror”

Limit - 300

Dr hab. Anna Prokopiak (Wydział Pedagogiki i Psychologii) PS-17-OG

„Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju - rozważania o spektrum autyzmu” – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 2 marca 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.00

środa 9 marca 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.00

środa 16 marca 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 13.00

środa 23 marca 2022 roku od godz. 9.45 do godz. 12.15

„The world needs minds of different kinds-reflections on the autism spectrum”

Limit - 300

Spotkania nagrywane, do odsłuchania w dowolnym czasie w ciągu siedmiu dni po ich każdorazowym zakończeniu.

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dr Łukasz Jędrzejski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Mity i stereotypy w polityce”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 7 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 14 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 21 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 28 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 9 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

“Myths and stereotypes in politics”

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„"Be smart" - jak przetrwać w świecie aplikacji”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 28 lutego 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.05

poniedziałek 14 marca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 28 marca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 11 kwietnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 25 kwietnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 9 maja 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 23 maja 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 30 maja 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.05

Be smart - how to survive in the world of applications”

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„(Nie) więcej niż telewizja. O popularności serwisów streamingowych.”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 28 lutego 2022 roku od godz. 12.10 do godz. 12.55

poniedziałek 7 marca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 14 marca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 21 marca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 16 maja 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 30 maja 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

poniedziałek 13 czerwca 2022 roku od godz. 11.20 do godz. 12.50

“(No) more than television. About the popularity of streaming services.”

Limit- 300

Dr Kamil Mazurek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Bitcoin - kryptowaluty, czyli co?”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

poniedziałek 28 lutego 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 7 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 21 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 16 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 30 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

poniedziałek 13 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 15.15

Bitcoin - cryptocurrencies, or what?

Limit- 300

Dr hab. Marcin Wichmanowski (Wydział Politologii i Dziennikarstwa)

„Co by było gdyby… Historie alternatywne”  – 15 godz. (1 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 17 maja 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 31 maja 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 14 czerwca 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.50

wtorek 21 czerwca 2022 roku od godz. 16.20 do godz. 17.05

What If… Alternative Histories

Limit- 300

Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa) WYKŁAD ZAMKNIĘTY

„Asertywna czy lojalna? Współczesna kultura obywatelska”  – 30 godz. (2 pkt ECTS)

wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 2 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 9 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 16 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 23 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 30 marca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 11 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 18 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 25 maja 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 1 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 8 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 15 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

środa 22 czerwca 2022 roku od godz. 13.00 do godz. 14.30

Assertive or loyal? Contemporary civic culture

Limit- 300

 Wydział Prawa i Administracji

Dr Tomasz Woźniak (Wydział Prawa i Administracji

„Pecunia non olet – o problemach z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

czwartek 10 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 17 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 24 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 31 marca 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 21 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 28 kwietnia 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 17.30

czwartek 12 maja 2022 roku od godz. 16.00 do godz. 18.15

Pecunia non olet – about issues attached to municipal waste management fee

Limit- 300

Wydział Zamiejsowy w Puławach

Dr Zenon Pokojski (Wydział Zamiejscowy w Puławach)

„Komunikacja w biznesie”  – 15 godz. (1 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 1 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 20.00

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 20.00

wtorek 15 marca 2022 roku od godz. 15.00 do godz. 20.00

Business Communication

Limit- 300

Rejestracja na wykład w/n podanych kierunków:

Gr 1 – Kierunek Administracja Publiczna

Gr 2 – Kierunek Chemia techniczna

Gr 3 – Kierunek Wychowanie fizyczne

Gr 4 – Pozostałe kierunki spoza Wydziału Zamiejscowego

Centrum Europy Wschodniej

Dr Nadia  Gergało-Dąbek (Centrum Języka Europy Wschodniej)

 „Klucz do Moskwy znajduje się w Kijowie. Rosyjsko-ukraiński konflikt tożsamości”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

wtorek 1 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 8 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 15 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 22 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 29 marca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 5 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 12 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 26 kwietnia 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 10 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 17 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 24 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 31 maja 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 7 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 14 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

wtorek 21 czerwca 2022 roku od godz. 17.00 do godz. 18.30

Russo-Ukrainian identity conflict

Limit- 300

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

Dr Agnieszka Trześniowska-Nowak (CJiKAP dla PiC)

 „Popkulturowa mapa Lubelszczyzny”– 30 godz. (2 pkt ECTS) wykład prowadzony będzie on-line na stronie Wirtualnego Kampusu https://kampus.umcs.pl/  w terminach:

środa 9 marca 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 16 marca 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 23 marca 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 30 marca 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 6 kwietnia 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 13 kwietnia 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 27 kwietnia 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 11 maja 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 18 maja 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

środa 25 maja 2022 roku od godz. 12.00 do godz. 14.30

The popculture map of Lubelszczyzna

Limit- 300

 


Wstęp wolny

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r., studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.